Breedband in het buitengebied

Report
Breedband in het buitengebied
Bijeenkomst 14 juni 2012
School van Frieswijk
Arno Groenendijk
Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Waarom breedband/glasvezel
Oorsprong project in het buitengebied
Fase 1
Hoe doen we dat
Aanpak technisch
Wat heeft het gekost/wat kost het een bewoner?
Resultaten tot nu toe
Leerpunten
Vervolg aanpak
Waarom breedband/glasvezel
• Kennis/informatie is de economische grondstof
van vandaag en morgen
• Internet/snel breedband is nutsfunctie,
onmisbaar voor bedrijf/instelling/burger
• In buitengebied maar 1 aanbieder: ADSL
• Alleen glasvezel is toekomstvast
• Noodzaak in buitengebied voor leefbaarheid en
behoud bestaande/aantrekken nieuwe
economische dragers
• Beperkingen overheid in Telecomwet/EU!
Oorsprong breedband buitengebied
• 2004: aanleg drukriolering in het buitengebied
toenmalig Deventer en voormalig Diepenveen
• Europese subsidie voor mantelbuizen op
hoofd tracés (dank aan EU-loket!)
• Dorpen ontsloten
– Deel buizen verhuurd aan Essent/Ziggo voor
aanbieden kabel-TV in dorpen
• Buizen als een stralenkrans om stad
• Helaas: Bathmen had al riolering…
Globale hoofdstructuur buizen tracés
Fase 1
•
•
•
•
Tussen 2005-2009: op de plaats rust
Inmiddels stad geheel verglaasd
Vragen/eisen vanuit het buitengebied
Eigenlijk kon het nog niet uit, deel gebied ook
niet voorbereid, toch begonnen
• Nu is het volgende gebied voorzien van
glasvezel, voor sommige aansluitingen
voorzien van een draadloos verlengstuk
Globaal gebied fase 1
Hoe doen we dat
• Er is glasvezel getrokken door de buizen die er al lagen
sinds 2005 (geen problemen!)
• Een verdeelpunt (POP) ingericht in het centrum van
het gebied
• Huizen die op geringe afstand liggen tot de glasvezel
kunnen rechtstreeks worden aangesloten
• Huizen op grotere afstand stralen we aan met een
kleine straalzender (opzetstuk op een lantaarnpaal)
• Mensen kiezen uit aanbod diensten vanaf de Deventer
digitale marktplaats
Aanpak technisch
• Standaard technieken, niets voor uitgevonden,
alleen anders toegepast
• Componenten zoveel mogelijk conform
marktstandaard (Reggefiber)
• Draadloze deel is geen WiFi maar een
dedicated straalverbinding, dus kwaliteit en
snelheid zijn verzekerd (proven techniek)
• Kwaliteit aansluiting = glasvezel
Wat heeft het gekost?
•
•
•
•
•
Aanleg mantelbuizen € 500.000 (EU subsidie)
Glasvezel inblazen € 200.000
Apparatuur/projectmanagement € 200.000
Totaal € 900.000
Hiervan zijn 600 huizen “voorbereid” en een
kleine honderd feitelijk aangesloten
• Aansluiten extra huizen kost per huis + € 1.500
Wat kost het een bewoner?
• Eenmalige kosten € 1.500
• Is door gemeente in fase 1 grotendeels
gesubsidieerd en gereduceerd tot € 500
• Maandelijkse kosten € 50 voor high speed
internet abonnement
• Telefonie zou geboden kunnen worden
• TV???
• Andere maatschappelijke diensten???
Resultaten tot nu toe
• Er zijn nu zo’n 600 woningen/bedrijven binnen
bereik van het huidige netwerk
• Daarvan heeft een kleine honderd mensen
besloten tot het nemen van een aansluiting
• Dat was de oogst van de werving in 2009 (!)
• Sinds kort is fase 1 opgeleverd
• Kinderziektes zijn er uit, we kunnen nu
verder…
Leerpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwachtingen bij inwoners niet in kunnen lossen
Buitengebied Bathmen e.o. nog niet aangesloten
Ontevredenheid over tempo en prijsstelling
Maar wie het nu heeft is blij en tevreden (?)
RO- en welstandsproblemen bij plaatsing masten
Leergeld betaald, het eerste project in NL/EU!
Klein netwerk, dus geen schaalvoordelen
Kosten ook hoog door maatwerkaanpak
Nog geen TV-aanbieder
Vervolg aanpak
• Nog geen betrokkenheid van bewoners, is nu wel
het voornemen
• Nog geen juridische inbedding, wacht op keuzes
tav vervolg
• Opschalen is nodig: Raalte? Olst/Wijhe?
• Provincie heeft plannen, aanhaken?
• Gemeente wil netwerk inbrengen in breder
samenwerkingsverband
• Niet nog eens vallen in oude kuilen!
Vragen/opmerkingen
Dank voor uw aandacht

similar documents