PowerPoint-presentatie - Zorgcoöperatie Herpen

Report
Voor u
Door u
Programma
•Inleiding
•Terugkijken naar
3 december: de aanleiding
•Stand van zaken
•De resultaten van de enquête
•Discussie
Terugkijken naar 3 december:
de aanleiding
Initiatief dorpsraad Herpen en KBO
Regeerakkoord
• Minder kosten
• Langer thuis blijven wonen
• Alleen zware zorg 24 uurs intramuraal
• Afbouw zware zorg
• Minder thuiszorg
• Afbouw huishoudelijke hulp
Kengetallen Maasland
In 2020
• Inwoners Herpen en Ravenstein 8170
• Ouder dan 75 jaar
7% 570
• Benodigd aantal zorg
1/3 190
• Verpleeghuiszorg
1/3 70
In 2013
Capaciteit Maasland
Thuiszorg Herpen e.o.
48
45
Verbouwing Maasland
•Voor clienten die veel zorg nodig hebben,
totaal 40 plaatsen
•Rol voor ouderen uit omgeving middels
dagopvang, maaltijden
•Ontmoeting
Op zoek naar oplossing
• Minder mogelijkheden voor zorg en
ondersteuning, maar wel graag in Herpen willen
blijven wonen.
• Oprichting van een zorgcoöperatie
Stand van zaken
Van 3 december tot nu
•Wat is het doel van de zorgcoöperatie?
•Hulp bieden waar nodig
•Mensen activeren
•Goede sociale samenhang in dorpen
•Voor u
Door u
Van 3 december tot nu
•Voor wie is de zorgcoöperatie?
•Voor iedereen die op enig moment hulp
nodig heeft
• Ouderen
• Zieken
• Mensen met een beperking
• Mantelzorgers
Van 3 december tot nu
•Hoe kunnen we dat bereiken?
•Organisatie neerzetten
•Hulpvraag in kaart brengen
•Vrijwilligers vinden
•Overleg met andere partijen
Van 3 december tot nu
•Er is toch al zo veel?
•Klopt.
•Niet alles dubbel doen
•Samenwerken
•Naar elkaar verwijzen
De resultaten van de enquête
Voor u
Door u
Respons enquête
80
percentage retour
70
60
50
40
30
20
10
0
25-45
45-64
Herpen
Overlangel
65 eo
Behoefte aan zorg
 Totaal huishoudens is 545.
Behoefte
Aantal
Percentage
Zorg nodig
83
15%
Mis ontmoeten
35
7%
Mis lotgenoten
26
5%
Mis informatie
145
27%
Ontmoetingsruimte
120
aantal huishoudens
100
80
60
40
20
0
25-44
Herpen
45-64
Overlangel
65 eo
Herpen
Huisvesting
Verhuizen
Aanpassen
Overlangel
Weet
niet
Weet niet
Verhuizen
Aanpassen
Thuis blijven
Thuis blijven
Hulp vragen
• 83 huishoudens
• Veel hulp gegeven door mantelzorgers
• Extra hulp nodig voor
• Tuin
• Klusjes
• Huishouden
• Vervoer
Hulp geven
gastvrouw
lichte zorg
bezoek
boodschappen
vervoer
25-44
klusje
45-64
computer
65 eo
informatie
werkgroep
straatcoördinator
0
20
40
60
80
Aantal vrijwilligers
100
120
140
Beschikbare tijd voor hulp
meer dan 1x per week
1xper week
man
vrouw
2x per maand
1x per maand
anders
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Leden
186 huishoudens lid
140
120
Aantal leden
•
100
80
Overlangel
60
Herpen
40
20
0
25-44
45-64
65 eo
onbekend
Conclusie
•De zorgcoöperatie heeft bestaansrecht.
•Al 186 huishoudens zijn lid!
•199 vrijwilligers!
•Aanbod diensten komt overeen met vraag.
Hoe verder?
Bestuur:
• Overleg met gemeente, zorgaanbieders, KBO,
Rigom, Zonnebloem, Bloesem enz
• Geld binnenhalen
Kringen
• Praktische invulling activiteiten
zorgcoöperatie
Het Land van Herpen
http://zorgcooperatieherpen.nl
Kringen
• Kring 1 Gastvrouwen/mannen en ontmoeting
• Kring 2 Lichte hulpverlening
• Kring 3 Op bezoek gaan bij..
• Kring 4 Helpen met boodschappen of kleren kopen
• Kring 5 Klussen doen
• Kring 6
Computer zaken en lessen
• Kring 7 Informatie zorg gezondheid subsidie hulp etc.
• Kring 8 Straat coördinatoren
• Kring 9 Vervoer naar ziekenhuis of specialist
Opdracht
• Wat is het doel van deze kring?
• Welke taken gaat deze kring (als eerste) oppakken?
• Werkwijze van de kring (organisatie, voorbereiding en
uitvoering)
• Wie gaat vanaf vandaag de kar trekken? ( maak een lijst!)
Vragen
• Terugrapportage door de gesprekleiders
•
• Kring verslag plus lijst inleveren A.U.B.
Voor u
Door u

similar documents