Bài 15:C* S* C*A *N U*NG H*P LÝ

Report
Bài 15:
cơ sở của ăn uống hợp lý
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
Đạm động vật:
Đạm thực vật:
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
Đạm động vật: thịt, cá, trứng, sữa,
tôm, cua…
Đạm thực vật:
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
Đạm động vật: thịt, cá, trứng, sữa,
tôm, cua…
Đạm thực vật: các loại đậu như đậu
nành, đậu xanh, đậu đỏ…
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Chất đạm dược xem là chất dinh dưỡng
quan trọng nhất để cấu thành cơ thể,giúp
cơ thể phát triển
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Chất đạm dược xem là chất dinh dưỡng
quan trọng nhất để cấu thành cơ thể,giúp
cơ thể phát triển
Góp phần xây dựng và tu bổ các tế
bào, tăng khả năng đề kháng, cung cấp
năng lượng cho cơ thể
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
Tinh bột là thành phần chính:
Đường là thành phần chính:
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
Tinh bột là thành phần chính: ngũ cốc
và các sản phẩm của ngũ cốc
Đường là thành phần chính:
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
Tinh bột là thành phần chính: ngũ cốc
và các sản phẩm của ngũ cốc như bột,
bánh mì,…
Đường là thành phần chính: các loại
trái cây và củ cải đường, mía, mật ong,
kẹo,…
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Cung cấp năng lượng cho cơ thể làm
việc, vui chơi,…
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Cung cấp năng lượng cho cơ thể làm
việc, vui chơi,…
Chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng
khác.
I.Vai trò
1.Chất
2,Chất
3,Chất
của các chất dinh dưỡng
đạm(protein)
đường bột(gluxit)
béo(lipit)
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
3,Chất béo(lipit)
a,nguồn cung cấp
I.Vai
trò
của
các
chất
dinh
dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất
1.Chất đạm(protein)
đạm(protein)
2,Chất
2,Chất đường
đường bột(gluxit)
bột(gluxit)
3,Chất
3,Chất béo(lipit)
béo(lipit)
a,nguồn cung
cung cấp
cấp
a,nguồn
Chất béo
béo động
động vật:
vật: mỡ bò, mỡ
Chất
heo, mỡ gà, bơ, sữa, phomat,…
Chất béo thực vật:
Chất béo thực vật:
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
3,Chất béo(lipit)
a,nguồn cung cấp
Chất béo động vật: mỡ bò, mỡ
heo, mỡ gà, bơ, sữa, phomat,…
Chất béo thực vật: dầu ăn, đậu
phộng, dừa, vừng, mè,…
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
3,Chất béo(lipit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
3,Chất béo(lipit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Chất béo cung cấp năng lượng, tích trữ
dưới da ở dạng một lớp mỡ, giúp bảo vệ
cơ thể
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm(protein)
2,Chất đường bột(gluxit)
3,Chất béo(lipit)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Chất béo cung cấp năng lượng, tích trữ
dưới da ở dạng một lớp mỡ, giúp bảo vệ
cơ thể.
Chuyển hóa một số vitamin cần thiết
cho cơ thể.
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
a, nguồn cung cấp
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
a, nguồn cung cấp
Ánh sáng mặt trời, gạo,… và các loại
rau, củ quả.
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Vitamin giúp cho hệ thần kinh, hệ tiêu
hóa, hệ tuần hoàn, xương, da,… hoạt
động tốt.
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Vitamin giúp cho hệ thần kinh, hệ tiêu
hóa, hệ tuần hoàn, xương, da,… hoạt
động tốt.
Tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể
khỏe mạnh
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
a,nguồn cung cấp
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
a,nguồn cung cấp
Tôm, cua, ốc, lươn, sò, muối iốt,…
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
a,nguồn cung cấp
b,chức năng dinh dưỡng
Giúp cho xương phát triển, các cơ bắp,
hệ thần kinh hoạt động tốt, cấu tạo hồng
cầu và sự chuyển hóa của cơ thể
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
6,Nước
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
6,Nước
Là thành phần chủ yếu của cơ thể
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
6,Nước
Là thành phần chủ yếu của cơ thể
Là môi trường cho mọi chuyển hóa và
trao đổi chất của cơ thể
I.Vai trò của các chất dinh dưỡng
1.Chất đạm (protein)
2,Chất đường bột (gluxit)
3,Chất béo (lipit)
4,Sinh tố (vitamin)
5,Chất khoáng
6,Nước
Là thành phần chủ yếu của cơ thể
Là môi trường cho mọi chuyển hóa và
trao đổi chất của cơ thể
Điều hòa thân nhiệt

similar documents