Madkamp - Madkulturen

Report
OVERSKRIFT
MADKULTUREN
EKSPERIMENTERENDE
UNDERVISNING
Madkamp - DM i madkundskab
INDHOLD
1. Introduktion til Madkamp – DM i madkundskab
Formål / indsatsområder
2. Undervisningsforløb i Madkamp
Tema / materialer / didaktik
5. Spørgsmål?
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
HVORFOR MADKAMP?
Vision
Madkundskabsfagets position og status skal styrkes,
så danske grundskoleelever kan udvikle og styrke
deres madhåndværk, deres fødevarebevidsthed
og ikke mindst deres madglæde.
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
HVORFOR MADKAMP?
Madkamp - DM i madkundskab skal skabe
synlighed af fagligheden i faget madkundskab.
Projektet skal vise fagets potentiale og muligheder.
Projektet skal sætte fokus på, hvordan børn og
unge kan udfordres og arbejde innovativt og
eksperimenterende.
Projektet skal arbejde for større opbakning omkring
faget madkundskab nationalt, kommunalt og på
de enkelte skoler.
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
MADKAMPS TRE SPOR
LÆRERKURSER
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
UNDERVISNINGSFORLØB
KONKURRENCE
UNDERVISNINGSFORLØB
UNDERVISNINGSFORLØB
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
•
Et undervisningsforløb varer typisk fire til seks uger.
•
Der udvikles hvert år læremidler til undervisningsforløbene
med udgangspunkt i årets tema.
•
Håbet er, at eleverne er med til at definere deres egen
læring, de kan udfolde sig kreativt og tage ejerskab over
undervisningen.
•
Elevernes formidling af deres arbejde er en essentiel del af
Madkamp.
DIDAKTISK FOKUS
Eksperimenterende
Eleverne arbejder undersøgende og
eksperimenterende gennem praktisk arbejde.
Innovation
Eleverne udvikler, udvælger og udformer noget
nyt i fællesskab og bliver entreprenører på eget
projekt.
Elevdeltagelse
Eleverne er aktive, medbestemmende og har
indflydelse på egen læring.
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
NYE KOMPETENCEMÅL
Årets tema og undervisningsmateriale relateres til
folkeskolereformen og fagets nye kompetencemål.
•
•
•
IT og medier
Sproglig udvikling
Innovation og entreprenørskab
•
•
•
Den åbne skole
Kobling af teori og praksis
Bevægelse
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
FØLG MED …
•
madkamp.nu
•
facebook.com/dmimadkundskab
•
@madkamp_dmimadkundskab
•
madkulturen.dk
Madkamp - DM i madkundskab madkamp.nu #madkamp
OVERSKRIFT
Brødtekst
MADKAMP-DM I MADKUNDKSKAB
SPØRGSMÅL?
Madkamp - DM i madkundskab
OVERSKRIFT
Brødtekst
Madkamp støttes af Nordea-fonden
Madkamp - DM i madkundskab

similar documents