PowerPoint-præsentation

Report
Ideudvikling
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
1
Kreativ præsentation
Find sammen med en person, der har samme farve
sko.
Præsenter jer ud fra det billede, I har fået udleveret.
Vi demonstrerer ;=)
Mennesket er vanetænker – det er der ikke noget
mystisk i – men når vi vil bryde med vanetænkning, skal
der gøres noget andet end, hvad vi plejer…..
Det er her ideudviklingsmetoder kan indtænkes
Den kreative platform – didaktik
Søren Hansen og Christian Byrge
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
4
Principper formuleret til elever
Parallel tænkning - ”vi har vores opmærksomhed samme
sted”
Opgavefokus - ”vi koncentrerer os om opgaven”
Ingen bedømmelse - ”vi siger ikke godt eller skidt” – 
forbudt!
Vidensmangfoldighed - ”sammen ved vi mange forskellige
ting – også selvom skolen ikke har lært os det endnu”
( Kilde: ”Du og din familie i Balonga – Den kreative Platform” af Ann-Merete Iversen og Anni Stavnskær
Pedersen, www.ffe-ye.dk/grundskolen/.../balonga-den-kreative-platform.aspx)
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
5
Forløb:
Forberedelsen
Den røde løber
Udfordringen præsenteres
Idegenerering
Idesortering
idekonkretisering
Blå løber
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
6
Udfordringen præsenteres:
Obs. udfordringen skal omformuleres til eleverne
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
7
OM IDÉUDVIKLINGSPROCESSEN
Du skal bruge noget at skrive på –
f.eks. Post-it-notes
1 kuglepen
1 idé pr. seddel
Den røde løber
Yes, jeg har lavet en fejl!
Rejs jer
Find sammen med en, der har samme
hårfarve som dig selv
Klap 1-2-3
Husk at fejre fejlene
PLANLÆG EN FEST
Find sammen med en, der har den samme håndtemperatur
som dig selv
I skal nu planlægge en fest sammen. For at få ideer til det,
får I stimulikort
Dem skal I kigge på når I går i gang – men først når I går i
gang. Hvis I kommer til at kigge før I går i gang kan I bytte
med en anden
I skal skiftes til at finde på noget, I skal lave til festen. I
kigger på kortet og tager det øverste ord og bruger det til at
planlægge festen med. Makker 2 fortsætter ved at sige ja- og
til det makker 1 har foreslået
Vi viser lige hvordan.
Den med det lyseste hår starter
VI GÅR I GANG…
Udfordringen – igen:
Obs. udfordringen skal omformuleres til
eleverne?
De ideer I genererer på platformen kan
betragtes som input til denne
udfordring…
Tøm hjernen:
Noter (eller tegn) alle de ideer, du umiddelbart
kan komme i tanker om
Bare skriv løs….
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
14
Eksperter
Eksperter
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
16
Eksperter
Eksperter:
Luk øjnene
Tænk på en person, der sidst har gjort et stort
indtryk på dig
Hvad ville han/hun foreslå i forhold til jeres
udfordring?
Åbn øjnene
Skriv de ideer ned, du fik…
Anni
Stavns
kær &
AnnMerete
IDEUDVIKLING
Hvis en general havde jeres udfordring – hvilke
ideer ville hun/han få?
19
Ting mødes:
Tag en ting i posen
Find sammen med en makker, der har samme
højde som dig selv
Kig på de to ting I har – I skal nu sammen opfinde
nye ting, der er en kombination af de to ting, I har
Vi viser lige hvordan
Værsgo!
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
20
Ting mødes- udfordringen:
Tag en ting i posen/behold den ting, du har
Find sammen med en makker, der har samme
længde pegefinger, som du har
Kig på de to ting I har – I skal nu sammen udvikle
en løsning på jeres udfordring, der inddrager de
to ting, I har
Vi viser lige hvordan
Værsgo!
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
21
Noter
Tag plads igen
Noter eventuelle ideer, der er opstået i denne
runde
……..
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
22
IDÉUDVIKLING – ANVENDELSE AF BILLEDER
 Træk et billedkort (KIE-Box’en, billed-lotteri,
dialoogle-kort)
 Brug billedet til at få ideer til at arbejde med
udfordringen…
 Hvis du ser på billedet, hvilke idéer giver det dig i
forhold til din udfordring?
 Hvis nej – tag et nyt kort i bunken på bordet
Anni Stavnskær & Ann-Merete Iversen UCN
 Anvend et billede ad gangen
23
Ordkort
Tag et ordkort på bordet
Kig på ordene på kortet – giver ordene ideer til et
undervisningsforløb?
Hvis ja – noter
Hvis nej – tag et nyt
Vi viser lige hvordan
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
24
Dogmeregler:
Elever og lærere er alle kun 8 centimeter høje
Hvordan ser løsningen af udfordringen så ud?
notér
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
25
Den blå løber
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
26
idesortering
Du skal nu finde en arbejdsstation, hvor du kan
danne et overblik over dine ideer
Se på ideerne
Vælg nu den eller de ideer du har lyst til at
gennemføre i praksis (måske en kombination af et
par stykker der kan forenes)
Placer ideen/ideerne midt på et A3-ark
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
27
Give gaver
Find en makker, der har samme farve trøje som
dig selv
I skal nu give hinanden gaver
Modtageren bestemmer selv hvad gaven
indeholder
I skiftes til at give hinanden gaver til klokken
ringer
Vi viser lige hvordan
Værsgo!
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
28
Idekortet - prototyping
Tag dit A3-ark med ud på gulvet
Find et sted at sidde overfor hinanden (kan
gennemføres i par eller små grupper)
I skal nu give hinanden sparring på jeres
respektive ideer – den, der har de største hænder
får sparring på sin ide først
Sæt et tidsrum af til hver person
Tegn og noter sparring på A3-arket; idekortet
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
29
Mapping…
Vi skal danne et overblik over hvilke ideer, der er
opstået
Så – alle har ”en tur i elevatoren” – det vil sige 1-2
minut til at præsentere den/de rå ideer
Hvilket ”landskab af ideer” træder frem? Kan de
kategoriseres/kombineres?
Med eleverne kan dette gøres i random grupper – så
præsentationen ikke bliver for lang
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
30
Tak for i dag… 
Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen
31

similar documents