Korstågen

Report
Korstågen
• På 600-talet hade profeten Muhammed skapat en
ny religion.
• Muhammed grundade islam och den kom att
växa mycket fort.
• Redan under Muhammeds livstid hade hela den
arabiska halvön gått över till islam.
• Den spreds snabbt till gamla kristna områden
som Palestina, Egypten, Nordafrika och Spanien.
• Islam spreds främst genom erövringar
Korstågen
• De kristna i Europa blev mycket oroliga över
att människorna övergav kristendomen i land
efter land.
• År 1095 kallade påven Urban II till ett möte.
1000-tals människor kom dit och de fick höra
ett flammande tal.
• Urban II berättade at kejsaren i Konstantinopel
bad om hjälp för muslimerna erövrade
område efter område.
Korstågen
• Påven berättade att muslimerna hade förstört
kyrkan i Jerusalem.
• Det var inte vilken kyrka som helst utan kyrkan
sades vara byggd på Jesus grav.
• Tidigare har många kristna gjort pilgrimsfärder
till Jerusalem – nu fick de inte komma in i
staden längre.
• Urban II sa att islam hotade hela den kristna
världen.
Korstågen – Deus vult!
• Påven Urban II sa att det nu var dags för alla
att bege sig ut på ett heligt korståg.
• Befria det heliga landet från de otrogna!
• Det var Guds vilja – Deus vult!
• Tusentals ville genast ge sig iväg och det spred
sig från land till land i Europa.
• Tillslut var det massor av människor som gav
sig iväg – alla hade ett rött kors fastsytt på
kläderna.
Korstågen – Deus vult!
• Korset bar de för att visa att de var beredda
att dö för sin tro precis som Jesus.
• Det här var ett heligt krig som Gud som
bakom.
• Påven hade lovat avlat till de som deltog. Det
betyder att den som dör blir martyr och
kommer direkt till himlen och paradiset.
• Det första korståget som bestod av en massa
”vanliga” människor slutade i katastrof.
Korstågen – Deus vult
• Korståget hade för lite mat – så de plundrade
massor av byar och städer på vägen, även kristna
städer.
• Korsfararna hatade även judarna, som de
beskyllde för att ha dödat Jesus.
• Därför dödade de massor av judar i Sydtyskland
och Österrike.
• Innan de ens kom fram till Jerusalem angreps de
av starka muslimska arméer som krossade detta
dåligt förberedda ”folkkorståg”.
Korstågen – Deus vult
• De kristna lärde sig av sina misstag och skickade
iväg ett nytt korståg.
• Nu var det inte vem som helst som åkte utan
välbeväpnade krigare.
• 1099 kom de fram till Jerusalem resan hade tagit
fyra år och det hade varit många blodiga strider
på vägen.
• De lyckades ta sig in i staden och döda alla de
kom åt därinne.
• En som var med skriver att de dödade så många
att hästarna vadade i blod.
Korstågen – Deus vult
• Nyheten om de kristnas slakt i Jerusalem
spred sig snabbt i de muslimska länderna.
• Muslimerna kunde inte fatta att de kristna
kunde vara så grymma.
• När muslimerna tog över staden 638 hade inte
en enda människa dödats.
• De kristna bildade ett rike i Jerusalem med en
egen kung från Europa.
Muslimerna tar över
• I nästan 100 år var Jerusalem en kristen stad.
Tidigare hade muslimerna kontrollerat handeln
runt Medelhavet – nu tog de kristna över.
• Muslimerna samlade tillslut en stor armé och tog
med hjälp av den över Jerusalem.
• Nya korståg kom från Europa men de lyckades
aldrig ta över helt – muslimerna behöll makten.
• Muslimerna lät de kristna fritt besöka Jerusalem
och det gjorde att många européer lugnade ner
sig.
Resultat av korstågen
• Korstågen ökade handeln mellan olika länder.
• De italienska handelsstäderna som fick makten
över sjöfarten blev oerhört rika.
• Allt detta gjorde att utvecklingen i Europa tog
fart.
• Européerna fick kunskaper om islam och började
intressera sig för andra kulturer i öster.
• Muslimerna och judarna har aldrig glömt den
skräck som de kristna spred i den heliga staden.
Resultat av korstågen
• Än idag berättas de historier i Mellanöstern
om vilka grymheter korsfararna gjorde.
• Särskilt bland muslimer skapade korstågen en
stor misstänksamhet mot de kristna väst.
• De kristna ser idag korstågen som en sorglig
och skamlig period i historien.
• Korstågen ökade påvens popularitet – särskilt i
början när det gick bra.
Påven
• Påven i Rom blev allt mäktigare – kyrkan spelade
en oerhört stor roll för människorna i medeltiden
Europa.
• Det byggdes 1000-tals kyrkor och kloster i alla
europeiska länder – påven bestämde över alla!
Påvens ord var lag.
• Kyrkans språk var latin – alla gudstjänster var på
latin, alla texter var på latin.
• Begåvade unga män reste till Italien, Frankrike
och Tyskland för att plugga på de nya
universiteten.
Påven
• Kyrkan bestämde över universiteten och all
undervisning var på latin.
• Katolska kyrkan hade förenat alla människor i
Europa till en enda stor, kristen gemenskap.
• För att få bra jobb eller utbildning var du
tvungen att kunna latin.
• Över denna stora kristna gemenskap
bestämde påven.
• Påvens ord var lag!

similar documents