Powerpointpresentatie Pleunie en Sybe

Report
Bezoek aan Dordrecht ZA
Sybe & Pleunie de Lint
sept. 2013
Waar ligt Dordrecht?
Beoordeling diverse projecten












Special Daycare Centre and Arts School
NG Kerk
URC
Moestuinproject
Stimulation Centre
Saniko Youth Centre
Fieldband
Butterflies
Soup Kitchen
Housing project
Voetbalcomité
Hospice / Good Samaritan
Special Daycare Centre & Arts School
Special Daycare Centre & Arts School
 project, geleid door 3 mensen (Soletho Martina (schilder) ,
Mandla Mazaleni en Nosicelo Martina)
 dagelijks na schooltijd (15-17 uur) opvang van 17
gehandicapte kinderen, die leren schilderen & werken met
klei
 gesponsord eten 1x per week door supermarkt
 verder weinig middelen
 iets voor bijv. Pictura?
 schilderijen opkopen wereldwinkel?
Nederduits Gereformeerde Kerk (blanke kerk)
Pleunie brengt groet over, biedt map aan met informatie en
ons nieuwe Liedboek
N.G. kerk
 hebben interne problemen gehad, waardoor nu minder mensen
 nog maar 30-40 bezoekers
 financiële problemen, kunnen ds. Piet Retief niet meer volledig betalen. Ds.
Piet Retief vertrekt, afscheid was 12 oktober jl.
 zang m.b.v. bandopname. Zij maken gebruik van beamer
 Pleunie heeft groet Wilhelminakerk overgebracht en brief van Ds. Ries van
de Zouwen voorgelezen, informatiemap overhandigd + boekje KND, USB
tieners en het nieuwe liedboek. Doet ook de schriftlezing (in Nederlands).
Wij krijgen een groetenkaart van de gemeenteleden
 Charlotte (nu ons enige contactpersoon) doet oproep om e-mailadressen van
mensen die ook contact willen hebben




weinig inspirerend, zitten niet op ons te wachten (behalve Charlotte)
nu: doorgeefluik geld voor U.R.C.
contact met Charlotte behouden + haar informeren over Wilhelminakerk
als zich geen nieuwe mensen melden: zo laten, indien wel: kijken of
programma PKN intercultureel Bijbellezen op termijn een optie is
Uniting Reformed Church
(zwarte kerk in township)
U.R.C.
U.R.C.
 nieuwe kerk ziet er goed uit. Oude is nog in gebruik als






crèche. Bankies worden zeer gewaardeerd
nu ± 50 aanwezigen, maar er waren er nu naar een
conferentie
jeugdkoor zong, alles a capella, ritme door bellen en slaan
op leren kussentje (of Bijbel)
aanwezig: zwarten en kleurlingen
Charlotte gaat voor en preekt in Afrikaans, wordt in Xhosa
vertaald door Jody
Pleunie doet groet + brief Ries + aanbieden map +
kindercadeaus + USB / boekje jeugd
aan het einde van de dienst aanbieden modem voor
computer
U.R.C.
 computer is meegebracht naar de kerk. Staat normaal in







Gloria’s huis (veiliger)
kinderen komen na schooltijd computeren. Printen kost
een kleine bijdrage. Nu met mogelijkheid internet:
knowledge
Gloria moet toezien op gebruik goede websites
wij worden toegesproken en bedankt door scriba Faku
Lennox Zamile ([email protected])
na de dienst iedereen groeten bij de uitgang
wij bieden de kerkenraad laptop + fototoestel aan
krijgen lunch aangeboden (+ kerkenraad)
Faku is enige met e-mailadres
U.R.C.
 Wensen? - muziekinstrumenten m.n. keyboard en
churchbooks in English (Charlotte informeert voor beide
naar prijs tweedehands)
 leuk project, niet veel meer van te verwachten
 internet en e-mail bieden kansen!
 initiatief voorlopig bij hen laten
 e-mailadressen doorgeven aan Leen Verschoor
 2-jaarlijks geld sturen voor internet-abonnement (sept.
2015)
 acties (jeugd) voor muziekinstrumenten/keyboard
 programma Intercultureel Bijbellezen nu nog een brug te
ver
A.C.V.V.
o.l.v. Nelly van Rooijen
([email protected]) komen
coördinatoren bijeen om te praten
over het moestuinproject + het
voetbalcomité.
Sybe overhandigt de cheque van de
Stichting Dordrecht-Dordrecht.
Moestuinproject
 500 tuinen, dit blijft zo
 minder geld uit Nederland (Rd 19.880)
 kregen 6 soorten zaad, nu geld voor 4 soorten d.m.v.




kleinere verpakking, bulkinkoop. Hesleys maakt eigen
zakjes van Rd 9x4 soorten: wortels, spinazie, bietjes, kool +
gewonnen pompoenpitten (vorige keer + tomaten) N.B. is
gecertificeerd zaad.
de 10 coördinatoren gaan akkoord
hebben nog 400 Rd voor herstel gereedschap
nu: 1 kruiwagen + 1 tuinslang per 50 tuinen (is weinig)
wens: geld voor feestje/presentje als dank voor de
coördinatoren (kregen voorheen kerstcadeautje, nu is daar
geen geld meer voor)
Moestuinproject
 goed project, vooral mee doorgaan
 nieuwe sponsors zoeken
 bijv. enkele kruiwagens/tuinslangen laten sponsoren
door bijv. tuincentrum of Groei&Bloei of Wellantcollege?
Soupkitchen
 elke week op woensdag: 200 kinderen komen met eigen
cup bij iemands thuis in Munniksville, waar de soep
gekookt wordt
 gaat goed, maar geld is op, daarom nu (2/10) de laatste
keer dit seizoen. Alleen in de koude wintermaanden gaat
het door
 geld gewenst, bijv. Unox i.s.m. serviceclubs?
Voetbalcomité
Bestaat uit Zuriswa Mtiya (voorzitter) + David Madola, Siyabulela Qutywa en Xghani Siyoko,
 e-mail via Nelly van Rooijen

 11 voetbalclubs, jeugd vanaf 10/11 jaar en volwassenen 19-23
jaar.
 elke zaterdag + zondag competitie met 11 clubs
 voetbalveld bij youth centre moet betaald worden om te
gebruiken, trainen nu in township op slecht (gaten)veld
(N.B. Owen: the practice is killing the ground, only use it for
games za+zo)
 wens: sponsoring veld (+ Cruijff court) + sponsoring
sportkleding + schoenen + ballen (iets voor F.C. Dordrecht?)
 maken aanvraag voor Thirza, Nelly mailt deze
Stimulation Centre












Siyahamba ekukhanyeni kwenkos',
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos',
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.
[ekukhanyeni kwenkos']
Siyahamba... ooh
[Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba]
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.
[ekukhanyeni kwenkos']
Siyahamba... ooh
[Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba]
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'.
Stimulation Centre
 o.l.v. Gloria opvang + stimulering van mensen met
verstandelijke beperking van 4 - 63 jaar
 goed project, echter groot geldgebrek, omdat subsidie is
geminimaliseerd
 wens (Charlotte): donatie
Bezoek aan Municipality
(mr. Owen Ndyumbu, [email protected])
Fieldband
 gaat goed, 200 instrumenten
 nu geen repetitie, omdat ze afwezig zijn i.v.m. optreden in
East-London
 dit jaar helaas niet in nationale selectie
Butterflies
 treden meestal op in kleine zalen
 voor geluidsapparatuur kunnen zij naar de Municipality,
moeten wel agreement tekenen daar apparatuur kapot
kan gaan
 check: geluidsapparatuur staat inderdaad ongebruikt op
zolder Municipality
Housing project
 meeting was 27/9, project gaat door en spoedig van start
 het gaat om 289 woningen, betaald door de foundation
(Habitat for Humanity)
 Museum
 nu: privé, alleen open op afspraak
 Departement van Sport & Cultuur wil het gebouw leasen,
zodat het geopend kan worden
Sinaku Youth Centre /
internet-copyshop
Sinaku Youth Centre /
internet-copyshop
 alles werkt, deskundige ICT-ers, maar is dicht
 probleem: 1 van de 2 deskundigen is gaan studeren
 probleem 2: geen elektriciteit, moeten ze kopen van
Municipality, is te duur
 hebben een fonds nodig om te starten
 Owen belooft: het zal weer functioneren voor
1/1/2014
Hospice / Good Samaritan
Fr. Paul Musafiri, [email protected] cellno. 0749262567
Fr. Themba Goliagh, [email protected] cellno. 0839901391
Bartholomeus Aniebo + Bumisani Teka, bestuursleden cellno. 0825333100
Roman Catholic Church Dordrecht, P.O. Box 57, Dordrecht 5435 Republic of South
Africa
Hospice / Good Samaritan
 programma’s: HIV/aids, wareness controle programma,




besmetten sturen ze naar clinic + hospital
wezen + hulpbehoevende kinderen krijgen begeleiding en
zorg, ± 250 kinderen krijgen na school melk + eten, hulp bij
schoolwerk, leren zingen + activiteiten enz.
huisbezoeken, controle medicijngebruik
waren met 35 werkers, nu nog maar 10 helaas door
geldgebrek
hebben grote tuin, oogst zorgt voor eten
Hospice / Good Samaritan
 nu: groot hek erom tegen koeien en dieven, geschonken
door R.K. kerk Dordrecht NL
 geld van: RK kerk Dordrecht SA, RK kerk Dordrecht NL,
Municipality + Government
 gaan in huisje 2 kamers maken voor terminale patiënten
 wens: geld voor meer werkers (wens is 35)
 verzoek aan RK kerk Dordrecht NL om dit project te
adopteren
Meer informatie
www.dordrecht-dordrecht.nl
Bedankt voor uw aandacht, na evt. vragen wordt het vervolgd…..

similar documents