PWS maken 1 - OVO Zaanstad

Report
Een stappenplan
 De een houdt van voetbal,
 de ander van dieren, of van
 kunst,
 lezen,
 kinderen,
 techniek,
 TV kijken,
 Gamen
Belangrijk is dat je iets kiest waar je
echt iets van wilt weten
Een hoofdvraag
Een hypothese
Een conclusie
 Verzin iets waarbij je iets moet onderzoeken.
 Geschikte vragen zijn vragen die
 Iets vergelijken
 Naar een oorzaak zoeken
 Een voorspelling geven
 Minder geschikt zijn beschrijvingen. Daar hebben we
immers de Wikipedia al voor.
 Dus een werkstuk: Wie was tsaar Peter de Grote, hoe
ontstaat een gebergte, de crisis van de jaren dertig,
betaald voetbal leiden meestal tot het overschrijven
van de Wikipedia.
Je stelt jezelf dus een hoofdvraag
 Is Poetin de nieuwe tsaar Peter de Grote?
 Waar zullen nieuwe gebergten kunnen ontstaan?
 Welke oplossingen bedachten economen om de crisis
van de jaren dertig te bestrijden?
 Zullen in het betaald voetbal de rijke clubs steeds
rijker worden?
 Je hypothese is een voorlopig, zelfbedacht antwoord
op je hoofdvraag.
 Hierdoor weet je wat je moet onderzoeken. Dit geeft
vanzelf structuur in je werkstuk.
 Hypothese:
 Ja, ik denk dat Poetin de nieuwe
Peter de Grote is, want hij probeert
hetzelfde te doen als wat Peter de
Grote deed
 Zo krijg je vanzelf deelvragen die
structuur geven:
 Wat deed Peter dan?
 Waarom werd hij ‘de Grote’
genoemd?
 Door wie? Door wie niet?
 Doet Poetin hetzelfde?
 Wordt dat in deze tijd ook gezien als
‘groots’?
 Door wie wel? Door wie niet?
 Nu kan je al samenvattend, vertellen waarom je Poetin de nieuwe Peter de Grote
kunt noemen.
 Of, misschien blijkt wel uit je antwoorden op de deelvragen dat er te veel
verschillen zijn. Dan verwerp je je hypothese
 Maar heb je wel een prima conclusie en dus
 Een prima werkstuk
 Hypothese:
 Nee, ik denk dat Poetin niet de
nieuwe Peter de Grote is, want zijn
bedoelingen verschillen enorm met
wat Peter de Grote wilde
 Zo krijg je vanzelf deelvragen die
structuur geven:
 Wat streefde Peter na?
 Hoe deed hij dat?
 Waarom deed hij dat?
 Wil Poetin hetzelfde?
 Wat doet Poetin nu?
 Waarom doet hij dat?
 Nu kan je al samenvattend, vertellen waarom je Poetin niet de nieuwe Peter de
Grote kunt noemen.
 Of, misschien blijkt wel uit je antwoorden op de deelvragen dat er weinig
verschillen zijn. Dan verwerp je je hypothese
 Maar heb je wel een prima conclusie en dus
 Een prima werkstuk
 Waar zullen nieuwe gebergten kunnen ontstaan?
 Welke oplossingen bedachten economen om de crisis
van de jaren dertig te bestrijden?
 Zullen in het betaald voetbal de rijke clubs steeds
rijker worden?
 Schrijf nu ook de deelvragen op die er volgens jou bij
passen.

similar documents