Vill du lära dig kort division?

Report
VILL DU LÄRA DIG KORT DIVISION?
Hoppas att jag kan hjälpa dig…
//Sveneric
FÖRST VÄLJER VI TVÅ TAL
Skriver det som en division
347
och
5
VAD MER BEHÖVER VI VETA?
347
5
Att talet 347 ska delas upp i 5 lika stora delar
VAD BEHÖVER VI LÄRA OSS FÖR BEGREPP?
347
5
Täljare (Dividend)
Nämnare (Divisor)
Vi ska dela talet 347 i 5 exakt lika stora delar!
VAD ÄR DET VI SKA GÖRA EGENTLIGEN?
347
5
Det är nämnaren som ska jobba…
…med att dela upp täljaren
DAGS ATT BÖRJA!
347
5
Vi börjar från vänster!
NU MÅSTE VI STÄLLA EN FRÅGA TILL OSS SJÄLVA!
347
5
Hur många gånger får ’5 plats i 3’?
Eller, hur många gånger kan vi ’ta bort 5 från 3’?
Vilket av dessa låter bäst i DITT huvud?
Lär dig det som känns rätt för dig!
’3 delat i 5’ ger ett svar som är mindre än 1.
347
5
… och det vill vi INTE ha!
Då väljer vi två siffror i täljaren. Både 3 och 4, alltså 34
HUR MÅNGA GÅNGER KAN MAN TA 5 FRÅN 34?
347
5
6
Eller hur många gånger får ’5 plats i 34’?
Jo, 6 gånger
347
30 = 5
6
Nu räknar vi ’baklänges’ och multiplikation…
6 gånger 5 är 30
4
347
5
6
Vi har nu använt 34 färdigt.
Men eftersom det inte gick ’jämnt ut…’
… fick vi en ’rest’ på 4…
…och ett nytt tal, 47
4
4
347
45 = 5
69
Hur många gånger ’får 5 plats i 47’?
Jo, 9 gånger
9 gånger 5 är 45
2
4
347
5
69
Nu har vi använt talet 47 färdigt.
Och fått en rest på 2
Det betyder också att vi har slut på heltal
2
Då sätter vi ut ett decimaltecken för att visa det…
4 20
347
69,
5
Nu ska vår rest delas upp i fem lika stora delar
Talet 2 är ju samma sak som 20 ’tiondelar’.
Så vi lägger till en nolla för att växla till tiondelar
4 20
347
69, 4
20 = 5
Hur många gånger kan man ta 5 från 20?
4 gånger
4 gånger 5 är 20
0
VI HAR FÅTT ETT RESULTAT. EN KVOT!
347
5
69,4
Jag hoppas att du hängde med.
Annars kör du bildspelet en gång till!
Och du! Prova att göra allt samtidigt med
penna och papper!

similar documents