Activitatea de asigurari

Report
Activitatea de
asigurari
Alexandru Ionescu
Mediator
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
VANZARI
Societatea
de asigurari
Intermediar
in asigurari
DAUNE
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Client
Legislatie
Legea 136 din 1995
Legea 32 din 2000
Norme emise de Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Contractul de asigurare
Informatii obligatorii:
a)definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare
în cazul producerii evenimentului asigurat;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului
de asigurare;
e) informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a
rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice
penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
f) modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a
primelor de asigurare;
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Contractul de asigurare
g) modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare,
a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
h) informaţii despre perioada de graţie;
i) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din
executarea contractului, respectiv informaţii despre modalităţile de
rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de asiguraţi sau
de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea
neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la
procedurile judiciare legale;
j) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia
fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
k) legea aplicabilă contractului de asigurare.
l) existenţa Fondului de garantare.
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Riscuri acoperite
Risc:
- Posibilitatea aparitiei unui eveniment mentionat
in conditiile de asigurare;
- Probabilitatea de manifestare a fenomenelor
naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care
provoaca pagube.
Tipuri de contracte:
- All Risk
- Name perils
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Excluderi de acoperire
Evenimentele pentru care asiguratorul nu
datoreaza asiguratului indemnizatie de
despagubire;
- Limiteaza riscurile acoperite
- Pot fi impuse de reasigurator;
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Indemnizatie de despagubire
Fransiza: partea din suma asigurata, care ramane in
sarcina Asiguratului si care nu se despagubeste de
catre asigurator. Se deduce intotdeauna din dauna.
Indemnizatia de despagubire: Cuantumul
prejudiciului provocat de un eveniment asigurat
asiguratului sau beneficiarului despagubirii
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Indemnizatie de despagubire
Nu poate fi mai mare decat:
a. valoarea prejudiciului
b. suma asigurata
c. sublimita de despagubire
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Rezerve constituite de societatile de asigurare
- Rezerva de dauna avizata;
- Rezerva de dauna neavizata;
- Rezerva de catastrofa;
- Rezerva de egalizare
- Rezerva pentru riscuri neexpirate
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Rezerva de dauna avizata
Rezerva de daune se constituie pentru daunele
raportate şi în curs de lichidare şi se calculează
pentru fiecare contract de asigurare la care s-a
notificat producerea evenimentului asigurat,
pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi
efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Rezerva de dauna neavizata
Se constitue in vederea acoperirii daunelor care
s-au intamplat dar inca nu au fost notificate la
asigurator - se calculeaza prin metode actuariale.
Rezerva este influentata de timpul scurs de la
momentul aparitiei daunei pana la plata acesteia.
Calculul se efectueaza pentru ultimele 60 luni
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
*
Rezerva de daune neavizate estimata (Lei)
Trimestru
Eveniment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T1 -T12
Daune
Intamplate
Cumulate
Ajustate
751,769
407,765
389,932
778,230
469,366
294,601
293,693
247,433
432,123
454,784
619,848
654,392
5,793,935
Daune Avizate si
Neavizate
Estimate
751,769
408,545
390,678
780,699
488,540
308,788
311,045
280,157
510,327
565,533
920,865
1,656,178
7,373,125
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
Tabelul 9
Rezerva de
daune
neavizate
estimata
780
746
2,470
19,173
14,187
17,352
32,725
78,205
110,749
301,017
1,001,786
1,579,189
*
CLS 3
CLS 10
TOTAL
casco
RCA
18 Prime Brute cuvenite(3-11)
19 Prime Nete cuvenite(5-13)
12,803,401
4,404,919
5,020,981
3,377,500
8,980,672
2,180,033
4,441,881
2,358,757
20 TOTAL VENITURI (14+17+19)
23 Indemnizatii nete platite(21-22)
Variatia rezervei de dauna avizata neta de
30 reasigurare(28-29)
31 TOTAL CHELTUIELI CU DAUNELE AVIZATE
Rezultat tehnic 1 (20-31) (fara ch de achiz, IBNR, ch
32 administrare)
Rezultat tehnic 2 operativ (32-33) (fara IBNR, ch
34 administrare)
Variatia rezervei de dauna neavizata neta de
35 reasigurare
36 Variatia rezervei de catastrofa neta de reasigurare
10,791,122
3,670,086
4,503,931
2,617,105
3,351,891
1,199,174
2,012,811
139,906
1,228,676
382,688
778,168
67,821
4,580,567
1,581,861
2,790,979
207,727
6,210,555
2,088,225
1,712,952
2,409,378
4,559,856
1,677,662
1,083,250
1,798,944
334,168
0
354,272
-20,104
41,890
11,496
0
30,395
37 Rezultat tehnic 3 (34-35-36) (fara ch administrare)
4,183,797
1,666,166
728,978
1,788,653
40 Rezultat tehnic 4 (37-38-39) (fara ch administrare)
4,225,282
1,739,443
673,799
1,812,040
42 Rezultat tehnic (excedent/deficit) (40-41)
Rata daunei, neta de reasigurare (31+35+36-17)/(543 13)
Rata daunei combinata, neta de reasigurare
44 (31+33+35+36+38+39+41-14-17)/(5-13)
-1,819,774
-540,364 -1,840,441
561,031
Nr.
Crt
Rezultat tehnic
Tipul politei
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN
ALTE Asig.
51
57
69
9
120
125
141
76
Multumesc !
Contact
Asociaţia de Mediatori din
Domeniul Financiar – Bancar
FINBAN
Bucureşti, Str. Negru Voda nr. 3 cam. 16
parter, Sector 3
www.finban.ro
www.1mediere.ro
Email: [email protected]
Asociatia de Mediatori din Domeniul Financiar Bancar FINBAN

similar documents