Rijksoverheid presentatie

Report
Arno Dieteren
Studiefinanciering
Programma:
Studiefinanciering;
nu en straks(?)
2 oktober
Maar eerst….
Ben je 18 jaar of word je 18 jaar vóór 2 juli 2015?
Dan kun je een Tegemoetkoming voor scholieren aanvragen
via www.duo.nl.
Minimaal € 108,80 per maand.
Tot en met augustus 2015.
2
Baudartius college
2 oktober
Studiefinanciering HBO/Universiteit
Wat zijn de voorwaarden?
Leeftijd
Nationaliteit
Opleiding
jonger dan 30 jaar
Nederlandse of
gelijkgesteld
voltijd
Aanvragen via www.duo.nl (digid met sms-functie)
3 maanden tevoren
3
Baudartius college
2 oktober
Studiefinanciering HBO/Universiteit
Meerdere componenten: beursdeel en leendeel.
Nu
Vanaf 01-09-2015
(onder voorbehoud)
Basisbeurs
(€ 100,-/€ 280)
Aanvullende beurs
Rentedragende lening
Collegegeldkrediet
Reisvoorziening
Basislening
4
Aanvullende beurs
Basislening
Collegegeldkrediet
Reisvoorziening
Baudartius college
2 oktober
Prestatiebeurs
Nu: basisbeurs, aanvullende beurs, reisvoorziening
Vanaf 2015(?): aanvullende beurs, reisvoorziening
Prestatiebeurs = voorlopige lening
Omzetting in gift indien diploma binnen 10 jaar!
Hoe lang prestatiebeurs?
Cursusduur; bachelor + master
Daarna nog:
1 jaar reisvoorziening
3 jaar lening
5
Baudartius college
2 oktober
Studiefinanciering.
Hoger onderwijs 2015 (onder voorbehoud!).
Maandbedragen
Basislening
Aanvullende beurs
Collegegeldkrediet
Thuiswonend
€ 468,€ 365,€ 163,-
Uitwonend
€ 468,€ 365,€ 163,-
Totaal
€ 996,-
€ 996,-
Leenbedrag kan maandelijks worden aangepast
Rentepercentage 2014: 0,81%
6
Baudartius college
2 oktober
Aanvullende beurs.
Berekening ouderbijdrage
Inkomen natuurlijke (biologische) ouders
Inkomen 2 jaar geleden
Verzamelinkomen
Genoeg kinderen?
€ 46.000?
7
Baudartius college
2 oktober
Studiefinanciering.
Terugbetaling lening
-
Vanaf 3e kalenderjaar ná einde studiefinanciering
-
aflosfase nu: 15 jaar
aflosfase straks: 35 jaar (onder voorbehoud)
-
maandtermijn afhankelijk van:
hoogte van de schuld
rentepercentage (5 jaar vast)
inkomen
8
Baudartius college
2 oktober
Meer informatie?
[email protected]
050-5997755 (09.00 – 17.00 uur)
Schooldecaan
Servicekantoor (op afspraak)
www.financieelstudieplan.nl
www.startstuderen.nl
9
Baudartius college
2 oktober

similar documents