Bakgrund friskabrandmän och Skellefteåmodellen

Report

2006 startades projektet friskabrandmän.

2007 →→ friskabrandmän beskrivs och
exemplifieras genom Skellefteåmodellen.

2011 tilldelades ”Skellefteåmodellen”
arbetsmiljöutmärkelsen ”Good practice
award” av Europeiska Arbetsmiljöbyrån.

2012 antog *EPSU och *ETUI
Skellefteåmodellen som
grundförhållningssätt. (17 Europeiska länder)

EPSU Europeiska federationen för offentliganställdas förbund
ETUI European Trade Union Institute


2013 skriver Stefan Magnusson och David
Hultman på uppdrag av MSB boken
friskabrandmän Skellefteåmodellen.
ALLTID rena kläder och
utrustning när larmet går
Placera bilen på
ett skyddat ställe
OBBO med
filtermask?
Filtermask vid annat
jobb än rökdykning
Filtermask vid
eftersläckning
Kontaminerad Brandman efter
”vardagsinsats”
Plocka fram en bag
Lägg ner andningsapparaten eller
annan kontaminerad utrustning säcken
Nu är det kontaminerade
inneslutet.
Ta fram en väska till
larmstället
Kliv upp på den rena
och torra ytan
Placera larmstället i en
förutbestämd ordning
Rena och torra ombyteskläder ligger
färdigt i den inre förvaringsväskan
Nu är allt kontaminerat
inneslutet
Väskan kan med fördel
tas med in i hytten
Om nytt larm inkommer under återfärd
går det mycket snabbt att återklä sig
Vid normal återtransport utan nytt
larm är det rent och giftfritt i bilen.
Enkel och säker hantering
inför återställning
Allt kontaminerat
är inneslutet.
Stefan Magnusson
[email protected]

similar documents