PowerPoint-presentatie - PC

Report
CURSUS SKETCHUP 2014
Les 7
Model vergroten/verkleinen
2





Open huisje.skp van USB-disk
Importeer uit 3D Warehouse (zoek op ‘johan
bureau’) simpel bureau
Past niet.
Meet met de rolmaat het huisje 100x140cm; Pas
afmetingen van model aan met de Rolmaat (T),
zodat huisje 600cm breed wordt. Let op melding
Plaats bureautje in huis.
Meet van 1 naar 2 en vul in
maatvak(3) 600 in
3
Werken vanaf een Plattegrond
4







Naar funda: Zonnehout 7
Begin Nieuw bestand
Plattegrond.png op USB Disk importeren als image
Plaats die op de oorsprong van rood, blauw en
groen
En maak zo groot als je zelf wilt
Zet Camera -> Parallel projectie aan
Zet -> View Top aan en zoom in op de schaalbalk
Meet van 1 naar 2, en maak daar 600 van
5
Hulplijnen maken voor de muren
6


Zoom in op de bovenkant en maak een hulplijn
‘precies’ tot aan de bovenkant van buitenmuur
Gelukkig is de plattegrond haaks!
7
Tweede hulplijn op vaste afstand
8


Trek vanaf de eerste hulplijn een tweede aan de
onderkant van de muur, maar doe dat met een
vaste maat, in dit geval 27cm.
Alle buitenmuren zijn 27 cm dik
9
Binnenmuur hulplijnen
10


Zoom een beetje uit en schuif naar beneden
Trek een hulplijn vanaf de laatste hulplijn tot de
bovenkant van de eerste binnenmuur
11
Tweede en nog meer hulplijnen
12




Trek de volgende hulplijn op 10cm afstand
Alle binnenmuren zijn 10cm dik.
Ga zo door met nog drie horizontale muren
En teken vervolgens nog de hulplijnen voor drie
verticale muren
Uitwerking van de oefening
13


Open nu fase1-hulplijnen.skp van de USB disk
Gewoon perspectief staat weer aan, je ziet alle
hulplijnen
14
Teken de bodems van de muren
15




Teken nu met de rechthoek tool een aantal muren in,
precies op de intersecties van de hulplijnen
Trek je niets aan van ramen of deuren
Het doet er niet toe waar de muren elkaar raken,
maar laat ze niet overlappen
Als er een face ontstaat die geen muur aangeeft,
verwijder die dan
16
Layer maken
17




Open fase2-murenbasis.skp van de USB-disk
Verwijder alle hulplijnen
(Edit -> Delete Guides)
Klik op Windows ->
Layers
Maak een nieuwe Layer
door op de + te klikken en
Plattegrond in te typen
18






Klik op de plattegrond
Rechtsklik en kies Entity Info
Zet de Layer op Plattegrond
De plattegrond bevind zich nu in de Layer
Plattegrond
Sluit Entity Info
Klik nu op het vinkje in het Layers venster bij
Plattegrond
19
Nog een layer maken
20






Maak een nieuwe layer en noem die Muren
Druk op Ctrl-A en selecteer alle rechthoeken van de
muren
Rechtsklik en open Entity info en zet de selectie van
rechthoeken in de layer Muren
Als je Plattegrond en Muren uit hebt staan moet je
niets zien.
Sluit Entity Info
Maak Muren actief: je tekent nu in de layer Muren
Richting van Faces in Sketchup
21





RechtsKlik op een rechthoek en kies Reverse Faces
Als hij donker wordt, doe het nogmaals, zodat hij
licht wordt
Klik weer rechts op dezelfde rechthoek en klik op
Orient Faces; alle rechthoeken moeten nu dezelfde
lichte kleur hebben (allemaal met de goede kant
van de face naar boven)
Pas eventueel aparte faces aan.
Dit is allemaal vervelende eigenschap van Sketchup
en hangt (o.a.?) af van onder welke camerahoek je
Muren optrekken
22


Trek met Ctrl-P (let op het plusje!) alle muren nu
250cm omhoog (officieel is 260 tegenwoordig de
norm)
Gebruik Ctrl om
 geïnverteerde
vlakken te vermijden
 Muren zonder bodem te vermijden

Gebruik de intersectie om steeds de zelfde hoogte
te krijgen (dubbelklikken kan normaal ook, maar
gaat bij mij steeds mis)
23
Verbindingslijnen verwijderen
24





Doe zo een aantal muren en open dan
fase2-muren-verhoogd.skp.
Verwijder alle (een paar) verbindingstreepjes met
de Eraser (e)
Opmerking tijdens de les: Had je dat allemaal niet
beter vòòr het optrekken kunnen doen. Antwoord:
absoluut!
Verwijder alle onnodige lijnen:
25
26
Vloer maken
27





Open fase2-muren-opgeschoond.skp
Ook de onderkanten zijn opgeschoond, niet per se
noodzakelijk
Maak een groep van alle muren
Maak een nieuwe layer Vloer, en maak die actief.
Teken een rechthoek aan de onderkant.
28
Vloer dikte geven
29

Klik op de vloer en trek die 3cm omhoog
30
Vloer tot groep maken en muren erop
31


Driedubbelklik op de vloer en maak er een groep
van
Klik op de muren en Move die 3cm omhoog
32
Checken en vloer kleuren
33


Check of alles klopt met de layers
Geef de vloer licht hout met de Bucket Tool (B)
34
Deuropening maken
35




Open fase2-muren-klaar.skp (save niets)
Dubbelklik op de muren, zodat je ze kunt bewerken
Zoom in naar een deur en teken een rechthoek
vanaf de onderkant van 210x90
Push-in en maak deuropening
36
37
Bekijk een component
38



Open deurkozijn.skp en bekijk de component, let op
de extra lijnen; het is een kozijn waarin een deur
van 80x205cm past. Meet maar na.
Het kozijn is 14cm dik, dus steekt aan elke kant 2cm
uit bij een muur van 10cm.
Let op de extra lijnen, bedoeld om de component
precies in de openingen van de muren te zetten
39
40
Nieuw bestand en component
importeren





Open fase3-deuropeningen.skp (wijzig niets in
deurkozijn.skp)
Maak de plattegrond onzichtbaar
Zoom in op de huiskamerdeur
Importeer deurkozijn.skp
Open eventueel Windows -> Componenten
41
Plaatsen kozijn
42


Draai met de move tool (klik op een rood kruisje)
het kozijn een kwart slag.
Plaats het kozijn
43
44
45
Nog meer kozijnen
46


Plaats in alle/een aantal deuropeningen het kozijn
Dat is erg lastig. Goed zoomen, goede punten
pakken, kopieren waar mogelijk, blijven proberen.
Het kan!
Alle deurkozijnen bij elkaar
47




Open fase3-kozijnenklaar.skp
Maak een nieuwe Layer: Deuren
Klik alle 7 deuren aan (Shift ingedrukt)
RechtsKlik Entity Info en zet ze in de layer Deuren
Kozijnen wijzigen
48







Zoom in op een deurkozijn
Dubbelklik daarop
Druk op B (verfemmer, bucket tool)
Kies een donkere houtsoort
Houdt de CtrlToets ingedrukt (dan pakt de emmer
alle gelijk gekleurde vlakken) en klik met de
verfemmer op een vlak van het kozijn.
Alle vlakken worden nu hout.
Alle deurkozijnen worden nu hout.
49
50
Nog verder?
51





We hebben de component deurkozijn nu een kleur
gegeven.
Maar we hadden er ook een deur in kunnen
tekenen.
Nu nog ramen. Gaat net zo als deuren
Nu nog meubels maken of importeren uit 3d
warehouse
Open fase4-einde.skp
52

similar documents