Betaalbaar wonen, nu en straks

Report
Inzoomen op betaalbaarheid
Woonlasten in de regio Rotterdam
Steven Kromhout
20 januari 2015
D e R u y t e r k a d e 11 2 C
1 0 11 A B A m s t e r d a m
www. r i go . n l
Opbouw
1.
2.
3.
4.
5.
Toelichting onderzoek
Producten
Woonlasten
Betaalbaarheid
Voorbeeld
Onderzoek regio Rotterdam
 Maaskoepel, Stadsregio, gemeente,
corporaties
 Doel: inzicht in woonlasten op laag
schaalniveau
 Waar zijn betaalbaarheidsproblemen en bij
wie?
 Waardoor worden deze problemen
veroorzaakt?
Bronnen
 Voorraadbestand Maaskoepel
Producten
 Rapportage met hoofdlijnen
 Excel-tool met cijfers op diverse schaalniveaus
 Woonlastenatlas met kaartlagen over
bewoners
•
•
•
•
•
alle woningen
koopwoningen (k)
particuliere huurwoningen (pv)
corporatiewoningen (c)
primaire doelgroep corporatiewoningen (C.pd)
Woonlastenatlas
Woonlasten
Kenmerken woning:
• woningtype
• oppervlakte
• bouwjaar
• energielabel
Energieverbruik:
• Gasverbruik
• Elektriciteitsverbruik
Huurprijs
Kenmerken huishouden:
• samenstelling
• inkomen
• leeftijd
Huurtoeslag
Energielasten
Huurlasten
Woonlasten
Invloed woningkenmerken
tot 60 m2
60 tot 70 m2
70 tot 80 m2
80 tot 90 m2
90 tot 100 m2
100 tot 120 m2
120 m2 of meer
Vrijstaande woning
2-onder-1-kap
Hoekwoning
Tussen- of geschakelde woning
Appartement
tot 1945
1945 tot 1960
1960 tot 1970
1970 tot 1980
1980 tot 1990
1990 tot 2000
vanaf 2000
Totaal
corporatiewoningen
woonlasten
woonquote
€ 400
29%
€ 441
28%
€ 469
28%
€ 524
28%
€ 570
28%
€ 623
28%
€ 709
28%
€ 640
24%
€ 538
26%
€ 583
28%
€ 545
27%
€ 481
28%
€ 457
27%
€ 455
27%
€ 493
27%
€ 550
28%
€ 510
29%
€ 521
28%
€ 626
30%
€ 508
28%
particuliere huurwoningen
woonlasten
woonquote
€ 473
29%
€ 515
29%
€ 554
28%
€ 580
28%
€ 616
28%
€ 673
26%
€ 779
25%
€ 895
26%
€ 767
25%
€ 723
26%
€ 655
26%
€ 557
28%
€ 534
27%
€ 543
28%
€ 613
29%
€ 714
28%
€ 706
26%
€ 744
27%
€ 767
26%
€ 616
27%
Invloed bewonerskenmerken
primaire doelgroep
secundaire doelgroep
middeninkomens
hogere inkomens
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
paar tot 65 jaar
paar vanaf 65 jaar
eenoudergezin
gezin
alleenstaande tot 65 jaar (pr. dg)
alleenstaande vanaf 65 jaar (pr. dg)
paar tot 65 jaar (pr. dg)
paar vanaf 65 jaar (pr. dg)
eenoudergezin (pr. dg)
gezin (pr. dg)
corporatiewoningen
woonlasten
woonquote
€ 376
30%
€ 599
33%
€ 627
27%
€ 665
20%
€ 450
35%
€ 433
31%
€ 583
24%
€ 518
23%
€ 491
27%
€ 612
22%
€ 358
38%
€ 355
30%
€ 392
28%
€ 380
21%
€ 407
28%
€ 416
25%
particuliere huurwoningen
woonlasten
woonquote
€ 416
33%
€ 655
36%
€ 670
29%
€ 730
20%
€ 534
35%
€ 563
33%
€ 636
22%
€ 634
25%
€ 597
28%
€ 725
20%
€ 403
42%
€ 406
32%
€ 413
29%
€ 423
23%
€ 444
30%
€ 451
29%
Betaalbaarheid
Kenmerken woning:
• woningtype
• oppervlakte
• bouwjaar
• energielabel
Energielasten
Huurlasten
Kenmerken huishouden:
• samenstelling
• inkomen
• leeftijd
Woonlasten
Betaalbaarheid
woonlasten
Overige uitgaven
Bestedingsruimte voor
woonlasten
Budgetbenadering
 Ruimte voor woonlasten = (besteedbaar inkomen)
– (kosten overige noodzakelijke uitgaven)
 Input: referentiecijfers van Nibud
 Met of zonder sociale participatie
 Per huishouden verschillend
Betaalbaarheidsrisico
3,4% van de huurders heeft hogere woonlasten dan hun maximale
bestedingsruimte, na aftrek van basisuitgaven excl. sociale participatie
13,2% van de huurders heeft hogere woonlasten dan hun maximale
bestedingsruimte, na aftrek van basisuitgaven incl. sociale participatie
Voorbeeld Beverwaard
Vervolg
 Rapport is nu openbaar
 Online publicatie woonlastenatlas:
• Openbaar deel en besloten deel
• Toelichting op de cijfers
• Excel-tool in besloten deel

similar documents