Projekt ,,Hej kolęda, kolęda…’’ KLASA V WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA Cele projektu: • • • • • • • • • kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji, prezentowanie własnych zdolności artystycznych ( plastycznych aktorskich, redakcyjnych), współpraca w.

Report
Slide 1

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 2

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 3

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 4

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 5

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 6

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 7

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 8

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 9

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 10

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 11

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 12

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


Slide 13

Projekt
,,Hej kolęda, kolęda…’’

KLASA V
WYCHOWAWCA IWONA SKOWROŃSKA

Cele projektu:


kultywowanie tradycji świątecznych,
rozwijanie prawidłowej wymowy i dykcji,
prezentowanie własnych zdolności artystycznych
( plastycznych aktorskich, redakcyjnych),
współpraca w grupie/zespole ,
kształcenie umiejętności organizacyjnych,
projektowanie strojów i dobór rekwizytów,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,
budowanie tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji,
opracowanie ruchu scenicznego ,

„KŁOPOTY W LAPONII”
Scenariusz przedstawienia został opracowany z okazji Mikołajek, które są niejako
„wstępem” do świąt Bożego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi za
opracowanie scenariusza była wychowawczyni Iwona Skowrońska oraz Bartosz
Tarnowski, Gabriela Nowak i Oliwia Ozabor, jednak każdy uczestnik projektu miał
swój wkład w jego ostateczną formę.
Niespodzianką dla nauczycieli i uczniów była zabawna prezentacja z
„mikołajkowym” podkładem muzycznym, zawierająca zdjęciowe i słowne
prezenty dla Rady Pedagogicznej

SZKOLNA WIGILIA
Uczniowie przygotowali spektakl prezentujący zwyczaje wigilijne, wierzenia
i wróżby oraz tradycje obchodzenia Bożego Narodzenia w Rosji, Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
Podczas prób pracowali nad modulacją głosu, dykcją i ruchem scenicznym. Efekty ich
pracy mogliśmy obejrzeć podczas Wigilii szkolnej 20 grudnia 2013r.
Przedstawienie wprowadziło społeczność szkolną w świąteczny nastrój.
Kulminacyjnym momentem były życzenia złożone przez Pawła Raczkiewicza
w gwarze góralskiej.

Planowane efekty
dla uczniów:pokonanie tremy,
zaprezentowanie własnych zdolności i talentów,
prawidłowa wymowa, wyrazista dykcja,
rozróżnianie tekstu głównego od tekstu pobocznego,
uczenie się odpowiedzialności za podjęte działania,
rozwinięcie umiejętności dokumentowania swojej pracy
i kompetencji językowych, a w szczególności
komunikowania się,
• posługiwanie się edytorem tekstu,

Planowane efekty
dla szkoły:promocja szkoły w środowisku lokalnym,
integracja społeczności szkolnej,
pogłębianie więzi pomiędzy uczniami i klasami,
kultywowanie tradycji,
tworzenie świątecznej atmosfery,
podejmowanie inicjatyw przez uczniów,

Czas realizacji
6 tygodni (listopad-grudzień 2013)

Zadania wykonano
w ramach projektu ,, Hej kolęda, kolęda… ‘’


similar documents