Gyökerek és szárnyak Középiskolások biblioterápiája Olvasószolgálatos műhelynap Monor, 2015. 04. 29. Sóron Ildikó biblioterapeuta, könyvtáros.

Report
Slide 1

Gyökerek és szárnyak
Középiskolások biblioterápiája

Olvasószolgálatos műhelynap
Monor, 2015. 04. 29.
Sóron Ildikó biblioterapeuta,
könyvtáros


Slide 2

A csoportokBolyai János
Műszaki
Szakközépiskola és
Kollégium
MOL
Gyermekgyógyító
Program támogatásával
2012-2015
3 alkalommal, négy
csoportban, 10-12
alkalomFSZEK Központi
Könyvtára

Zárt, vegyes csoport
2014-2015
9 alkalom


Slide 3

Célok, elképzelések 1.
Általános személyiségfejlesztés
- önismeret-fejlesztés
- önbizalom-növelés
- kortárscsoport-tapasztalat
- nyitottság növelése
- empátia növelése


Slide 4

Célok, elképzelések 1I.
Felzárkóztatás
-

-

-

az új körülményekhez való alkalmazkodás
segítése (családi háttér hiánya, kollégiumi
lét sajátosságai)
növekvő feladatokhoz „edzés” (hátrányok
felismerése, elfogadása, felvállalása)
beszéd- és kommunikációs kultúra
fejlesztése


Slide 5

Célok, elképzelések III.
Tehetség-kutatás, feltárás,
tudatosítás, gondozás
-

-

minél több csatorna megnyitása
kortárs csoporton belüli tolerancia
növelése
támogató figyelem
egyéniség érzékelése, másság elfogadása


Slide 6

A csoport működése
-

-

terápiás szerződés
a könyvtár ingyenes szolgáltatása az
olvasásfejlesztési koncepció részeként
kiegészítő szabadidős foglalkozás a
felzárkózatás jegyében, az esélyegyenlőség
lehetőségének a megteremtéséért
általános személyiségfejlesztés
„feedback”: állapotfelmérés,
hangulatjelentés


Slide 7

A foglalkozás


Állandó kiegészítő, kísérő elemek
(bemutatkozás, szabályok, elmúlt hónap
történései, ráhangolódás, morfondírozás
lehetősége, visszajelzés, következő
alkalom megbeszélése, aktív és receptív
technikák)
Ismerkedés az irodalmi művel
Terápiás beszélgetés
Levezetés


Slide 8

Kiegészítő elemek
Ráhangolódást segítő játékok, feladatok:
- kártyák segítségével történetalkotás
- asszociációs feladatok
- kreatív képalkotás
- szimbólumok szokatlan használata
- varázsbolt-játék
- szeretem-nemszeretem kérdések
- vers-szösszenetek
- térbeli játékok, mozgásos feladatok


Slide 9

HelyzetképHangulatjelentés 2015. 04. 09. 18. 40’


Slide 10

Ilyen vagyok 1.


Slide 11

Ilyen vagyok 2.


Slide 12

Karácsony


Slide 13

Pillanatkép


Slide 14

Köszönöm szépen a figyelmet!

Kérdések:
[email protected]


similar documents