Seminar 4. Uniunea Economica si Monetara

Report
Uniunea Economică și Monetară
Drumul către euro
• Cu toate că în Tratatul de la Roma nu se facea
referire explicită la o formă de integrarea
europeană, acesta a avut un rol esențial în
dezvoltarea viitoare a UEM.
• În anul 1958, Comitetul Monetar a fost
constituit ca și organism auxiliar al ECOFIN.
• În anul 1964 este format Comitetul de
Guvernatori ai Băncii Centrale.
Drumul către euro
• Pe data de 13 martie 1979 nouă dintre statele membre ale
Comunității Europene adoptă Sistemul Monetar European.
• Raportul Delors propune a abordare sistematică a aderării la UEM
incluzând trei stagii evolutive. În cadrul primului stagiu principalele
acțiuni ce se impun includ: înlăturarea obstacolelor în ceea ce
privește integrarea finaciară și o mai bună coordonare a politicilor
economice și monetare naționale cu scopul realizării unei mai bune
convergențe în ceea ce privește performața economică. În cea de-a
doua fază se impune instituirea unor măsuri precum: stabilirea
Sistemului Băncii Central Europene a cărui principalele obiective
vor fi constituite de formularea și implementarea unei politici
monetare comune. Cel de-al treilea stagiu va fi determinat de
stabilirea unor regimuri fixe de schimb între monedele naționale și
înlocuirea lor în faza finală de o monedă unică. Raportul Delors a
recunoscut de asemenea nevoia întăriri politicii structurale și
regionale a Comunității.
Drumul către euro
• Tratatul de la Maastricht a fost aprobat în Decembrie 1991 și semnat pe 7
februarie 1992. Prin intermediul acestui tratat s-au stabilit principalele
stagii prin care o economie este nevoită să treacă pentru a dobândii statutul
de membru al UEM și anume :
• 1) Prima etapă: participarea în cadrul mecanismul ratei de schimb (MRS
II). Deşi participarea la acest proces este voluntară, statele ar trebui să ia
parte la această structură, deoarece asigură stabilitate în ceea ce priveşte
regimul ratelor de schimb;
• 2) Cea de-a doua etapă este îndeplinirea criteriilor de convergenţă. Aceste
criterii sunt concepute pentru a evalua starea economiei ţării aspirante la
statutul de membră a UEM şi, în acelaşi timp ofera posibilitatea țării
respective de a asigura un grad ridicat de convergenţă durabilă;
• 3) Cea de-a treia etapă şi ultima este adoptarea monedei euro. Această etapă
implică responsabilitatea asumată de ţara aspirantă de a gestiona un regim
de monedă unică şi de a fi în măsură să îndeplinească toate cerinţele
impuse de Eurogrup.
Costurile și beneficiile aderării la
UEM
Beneficii
Costuri
Transparența prețurilor
Independența politicii monetare
Reducerea costurilor de tranzacționare
Costuri legate de armonizarea cadrului
legislativ, al forței de muncă etc.
Creșterea investițiilor
Eliminarea riscurilor în ceea ce privește
rata de schimb
Stabilitatea prețurilor
Creșterea gradului de deschidere al
economiilor
Criteriile de convergenţă nominală
• Rata inflației să nu depășească cu mai mult de 1.5 % media celor trei
țări cu cea mai mica rată a inflației din cadrul statelor membre ale
UE.
• Rata dobânzii să nu depășească cu mai mult de 2 % media celor trei
țări cu cea mai mica rata a inflației din cadrul statelor membre ale
UE.
• Menținerea cursului național în limitele marjelor normale de
fluctuație ale MRS2 (+/-15 %) pentru cel puțin doi ani înaintea
aderării la zona euro.
• Deficitul bugetar să nu depășească 3% din Pib-ul țării respective
(Art. 104 c(a)).
• Datoria publică să nu depășească 60 % din Pib-ul țării respective
(Art. 104 c(b)).
Criteriile de convergență reală
• Principalele criterii de convergenţă reală sunt
următoarele:
• nivelul PIB/locuitor, atât în termeni nominali,
cât şi la paritatea puterii decumpărare.
• structura pe sectoare a economiei
• gradul de deschidere a economiei
• ponderea comerţului cu UE în totalul
comerţului exterior

similar documents