Betaalbaar wonen, nu en straks

Report
Betaalbaar wonen, nu en straks
Normen, woonlasten en kwaliteit
Steven Kromhout
Wilma Bakker
D e R u y t e r k a d e 11 2 C
1 0 11 A B A m s t e r d a m
www. r i go . n l
Aanleiding
 Alarmerende berichten
 Aedes-congres
 Advies
Bestuurscommissie
 Relatie met kwaliteit
Onderzoek in twee delen
 Deel 1: Inzicht in de omvang van de
huidige betaalbaarheidsproblematiek
 Deel 2: Aan welke knoppen kunnen we
draaien om problemen te verminderen?
Tussenstand
 Bron: WoON 2012, geactualiseerd (2014)
 Drie stedelijke regio’s: Amsterdam,
Rotterdam, Brabantse stedenrij
 In deze presentatie vooral landelijke
resultaten
Opbouw
1.
2.
3.
4.
Inkomensgroepen en woonlasten
Normen voor betaalbaarheid
Betaalbaarheid in cijfers
Relatie met kwaliteit
Inkomensgroepen
30%
43%
15%
12%
primaire doelgroep
(huurtoeslag)
secundaire doelgroep
(tot 34K)
middeninkomens
(34K tot 43K)
hogere inkomens
(vanaf 43K)
Inkomensgroepen per sector
corporatie
21%
52%
overige verhuurder
22%
36%
koop
12%
66%
16%
67%
0%
20%
28%
14%
10% 12%
onzelfstandig
16%
11%
40%
60%
primaire doelgroep
secundaire doelgroep
middeninkomens
hogere inkomens
6% 11%
80%
100%
Inkomensgroepen per
huurklasse (huurders corporaties)
tot kwal.kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
16%
46%
vrije sector
35%
0%
20%
17%
40%
12%
13%
60%
primaire doelgroep
secundaire doelgroep
middeninkomens
hogere inkomens
13%
20%
12%
19%
50%
tot huurtoeslaggrens
12%
22%
53%
tot 2e aftoppingsgrens
9% 8%
24%
59%
26%
35%
80%
100%
Inkomensgroepen per hhtype
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
26%
69%
paar tot 65 jaar
paar vanaf 65 jaar
eenoudergezin
31%
0%
20%
8%
9%
12% 7% 12%
69%
gezin
17%
23%
51%
2%
4%
46%
19%
11%
25%
11% 5%
31%
53%
43%
17%
40%
60%
primaire doelgroep
secundaire doelgroep
middeninkomens
hogere inkomens
80%
100%
Typen huishoudens (huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar
14%
alleenstaande vanaf 65 jaar
31%
paar tot 65 jaar
13%
paar vanaf 65 jaar
12%
11%
20%
eenoudergezin
gezin
Huurklassen per hhtype
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
15%
paar tot 65 jaar
16%
8% 7%2%
53%
31%
11% 12% 7%
56%
49%
12%
15% 8%
17%
paar vanaf 65 jaar
10%
54%
13%
eenoudergezin
10%
54%
14%
gezin
9%
0%
49%
20%
40%
tot kwal.kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
tot huurtoeslaggrens
vrije sector
15%
60%
7%
19% 4%
19%
80%
7%
100%
tot 2e aftoppingsgrens
Woonsituatie landelijk
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
paar tot 65 jaar
paar vanaf 65 jaar
14%
18%
12%
60%
8% 14% 6%
9%
51%
7%
9%
34%
15%
28%
14%
11%
31%
15%
29%
14%
22%
19%
eenoudergezin 5%
34%
gezin 4%
36%
0%
20%
27%
40%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
mg 1-3 kamers
mg 4+ kamers
20%
12%
60%
eg 5+ kamers
80%
21%
100%
Woonsituatie Regio Amsterdam
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar 4%5%
1%
alleenstaande vanaf 65 jaar
eenoudergezin 5% 18%
gezin 1% 18%
0%
39%
40%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
mg 1-3 kamers
mg 4+ kamers
28%
43%
26%
13%
17%
41%
7%
10%
20%
22%
47%
9%
27%
8%
13%
58%
9% 5%
14%
paar tot 65 jaar 6% 15%
paar vanaf 65 jaar
9%
80%
60%
eg 5+ kamers
80%
100%
Woonsituatie Regio Rotterdam
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar 3%7%2%
alleenstaande vanaf 65 jaar
paar tot 65 jaar
20%
18%
40%
27%
13%
gezin 4% 19%
29%
47%
11%
21%
eenoudergezin 5% 14%
0%
35%
17% 5%
13%
11%
69%
8% 7%5%
paar vanaf 65 jaar 3%
17%
71%
19%
40%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
mg 1-3 kamers
mg 4+ kamers
21%
60%
eg 5+ kamers
37%
80%
100%
Woonsituatie Brabantse steden
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar 4% 17% 6%
alleenstaande vanaf 65 jaar
paar vanaf 65 jaar
8%
21%
28%
54%
gezin 6%
0%
15%
41%
eenoudergezin 3%
12%
29%
24%
17%
24%
10% 8%
10%4%
33%
47%
20%
15%
48%
12% 13% 12%
paar tot 65 jaar 3%
12%
61%
40%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
mg 1-3 kamers
mg 4+ kamers
60%
eg 5+ kamers
80%
100%
Gem. woonlasten per hhtype
(huurders corporaties)
alleenstaande tot 65 jaar
€ 347
alleenstaande vanaf 65 jaar
€ 361
paar tot 65 jaar
€ 117
€ 416
gezin
€ 143
€ 158
€ 358
€ 479
€ 605
€ 147
€ 458
paar vanaf 65 jaar
eenoudergezin
€ 115 € 462
€ 456
€ 559
€ 516
€ 176
€ 631
€ 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800
netto huur
energielasten
Normen voor betaalbaarheid
Wat is betaalbaar wonen?
Wat is betaalbaar wonen?
1. Woonquote-benadering:
Woonlasten nemen maximaal X% van
besteedbaar inkomen in beslag
2. Budgetbenadering:
Na aftrek van woonlasten blijft voldoende over
voor overige (noodzakelijke) uitgaven
Ruimte voor woonlasten = (besteedbaar
inkomen) – (kosten overige uitgaven)
Budgetbenadering Nibud
Dilemma’s
1.
2.
3.
4.
Norm afhankelijk maken van inkomen?
Sociale participatie meenemen?
Hoe om te gaan met energielasten?
Wat zijn redelijke woonlasten voor de
laagste inkomens?
Drie varianten
1. ‘Adviesvariant’ o.b.v. gemiddelde
bedragen, conform Nibud-advieshuren
2. ‘Basisvariant’ o.b.v. basisbedragen excl.
sociale participatie
3. ‘Basis-plusvariant’ o.b.v. basisbedragen
incl. sociale participatie
Nibud verwerkt sociale participatie soms
voor een deel in berekening advieshuren
Inkomen en overige uitgaven
Inkomen en uitgaven (excl. woonlasten)
(alleenstaande tot 65 jaar)
€ 35.000
€ 30.000
€ 25.000
besteedbaar inkomen
€ 20.000
basisbedragen excl SP
€ 15.000
basisbedragen incl SP
gemiddelde bedragen
€ 10.000
€ 5.000
€0
€ 10.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 30.000
Verzamelinkomen
€ 50.000
Bestedingsruimte incl. energie
(alleenstaande tot 65 jaar)
Bestedingsruimte aan woonlasten
€ 2.000
€ 1.750
€ 1.500
€ 1.250
basisvariant
€ 1.000
basis-plusvariant
€ 750
adviesvariant
€ 500
€ 250
€0
€ 10.000
€ 20.000
€ 40.000
€ 30.000
Verzamelinkomen
€ 50.000
Keuzes
 Twee normen: basis en basis-plus
 Argumentatie:




Totale bestedingsruimte in beeld
Huishoudens kiezen zelf hun bestedingen
Het is niet aan corporaties om dat te bepalen
Sociale participatie wel relevant
Betaalbaarheid in cijfers
Betaalbaarheid per sector
% te hoge woonlasten
inkomensgroep
corporatie
overige verhuurder
koop
basis
plus
basis
plus
basis
plus
10%
28%
31%
48%
40%
50%
secundaire doelgroep
4%
8%
14%
20%
17%
22%
middeninkomens
0%
1%
4%
8%
7%
12%
hogere inkomens
0%
0%
1%
1%
2%
4%
totaal
6%
16%
15%
23%
9%
12%
aantal (x 1000)
133
356
131
202
354
501
primaire doelgroep
Betaalbaarheid per regio
(huurders corporaties)
% te hoge woonlasten
Regio
Amsterdam
inkomensgroep
basis
plus
basis
plus
basis
plus
11%
30%
12%
34%
15%
31%
secundaire doelgroep
5%
10%
3%
9%
5%
8%
Middeninkomens
0%
1%
0%
0%
0%
2%
hogere inkomens
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Totaal
7%
17%
7%
21%
9%
18%
primaire doelgroep
Regio Rotterdam
Brabantse
steden
Betaalbaarheid per huurklasse
(huurders corporaties)
% te hoge woonlasten
primaire
doelgroep
secundaire
doelgroep
middeninkomens
hogere
inkomens
huurklasse
basis
plus
basis
plus
basis
plus
basis
plus
tot kwal.kortingsgrens
4%
25%
2%
3%
0%
0%
0%
0%
tot 1e aftoppingsgrens
6%
21%
3%
6%
0%
0%
0%
0%
tot 2e aftoppingsgrens
10%
32%
4%
13%
0%
1%
0%
0%
tot huurtoeslaggrens
15%
39%
6%
16%
0%
2%
0%
0%
vrije sector
87%
96%
26%
38%
2%
11%
0%
0%
totaal
10%
28%
4%
8%
0%
1%
0%
0%
Betaalbaarheid per hhtype
(huurders corporaties)
% te hoge woonlasten
primaire
doelgroep
secundaire
doelgroep
middeninkomens
hogere
inkomens
huishoudentype
basis
plus
basis
plus
basis
plus
basis
plus
13%
38%
4%
6%
0%
0%
0%
0%
5%
9%
4%
6%
0%
0%
0%
0%
20%
47%
5%
12%
0%
0%
0%
0%
paar vanaf 65 jaar
2%
5%
2%
4%
0%
0%
0%
0%
eenoudergezin
3%
17%
2%
5%
0%
0%
0%
0%
gezin
35%
88%
10%
48%
1%
5%
0%
0%
totaal
10%
28%
4%
8%
0%
1%
0%
0%
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
paar tot 65 jaar
Betaalbaarheid per hhtype
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
alleenstaande tot 65
te hoge woonlasten
betaalbare woonlasten
jaar
2%
alleenstaande vanaf
65 jaar
15%
27%
paar tot 65 jaar
alleenstaande tot 65 jaar
alleenstaande vanaf 65 jaar
33%
paar tot 65 jaar
42%
paar vanaf 65 jaar
14%
eenoudergezin
10%
4%
2%
9%
10%
gezin
paar vanaf 65 jaar
eenoudergezin
31%
Gehanteerde norm: basisplusvariant
gezin
Relatie met kwaliteit
In hoeverre verwonen huishoudens met te
hoge woonlasten ‘te veel’ kwaliteit?
Betaalbaarheid en huurprijs
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
te hoge woonlasten
13%
17%
17%
betaalbare
woonlasten
tot
1%
kwal.kortingsgrens
tot 1e 10%
aftoppingsgrens
10%
tot 2e
aftoppingsgrens
tot huurtoeslaggrens
13%
40%
vrije sector 58%
21%
tot kwal.kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
tot 2e aftoppingsgrens
tot huurtoeslaggrens
vrije sector
Relatie huurprijs en type woning
(huurders corporaties)
tot kwal.kortingsgrens
9%
tot 1e aftoppingsgrens
10%
tot 2e aftoppingsgrens
7%
tot huurtoeslaggrens 6%
27%
29%
vrije sector 4% 16%
0%
12%
18%
23%
26%
37%
14%
31%
16%
28%
18%
18%
45%
16%
20%
10%
58%
5%
18%
40%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
mg 1-3 kamers
mg 4+ kamers
60%
eg 5+ kamers
80%
100%
Betaalbaarheid en type woning
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
te hoge woonlasten
betaalbare
woonlasten
eg 1-3 kamers
16%
6%
12%
eg 4 kamers
11%
eg 1-3 kamers
eg 4 kamers
21%
eg 5+ kamers
41%
15%
mg 1-3 kamers
45%
mg 4+ kamers
22%
eg 5+ kamers
mg 1-3 kamers
10%
mg 4+ kamers
Relatie huurprijs en bouwjaar
(huurders corporaties)
tot kwal.kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
12%
tot huurtoeslaggrens
12%
15%
12%
9% 7%
0%
tot 1960
20%
24%
tot 2e aftoppingsgrens
vrije sector
18%
46%
1960 tot 1970
16%
20%
23%
24%
20%
1970 tot 1980
17%
20%
30%
20%
32%
20%
54%
13%
40%
8%
15%
13%
60%
1980 tot 1990
80%
100%
vanaf 1990
Betaalbaarheid en bouwjaar
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
te hoge woonlasten
betaalbare
woonlasten
tot 1960
22%
22%
1960
20%tot 1970
25%
1970 tot 1980
18%
18%
19%
19%
1980 tot 1990
vanaf 1990
18%
tot 1960
1960 tot 1970
1970 tot 1980
18%
1980 tot 1990
vanaf 1990
Relatie huurprijs en energielabel
(huurders corporaties)
tot kwal.kortingsgrens
8%
tot 1e aftoppingsgrens
10%
tot 2e aftoppingsgrens
33%
19%
tot huurtoeslaggrens
29%
23%
vrije sector
40%
20%
A of B
C
D
E
13% 6%
31%
12% 5%
60%
F of G
10%
29%
26%
40%
0%
17%
33%
30%
15%
24%
33%
21%
21%
80%
8% 5%
100%
Betaalbaarheid en energielabel
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
te hoge woonlasten
betaalbare woonlasten
A of B
10%
10%
14%
16%
D
18%
A of B
C
27%
13%
C
E
D
29%
E
31%
F of G31%
F of G
Relatie huurprijs en WOZ
2
/m
(huurders corporaties)
tot kwal.kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
23%
tot 2e aftoppingsgrens
22%
26%
tot huurtoeslaggrens
20%
27%
vrije sector
16%
0%
11%
21%
21%
10%
21%
21%
11%
22%
27%
23%
16%
19%
20%
26%
20%
20%
20%
23%
21%
40%
minder dan 1500/m2
1500/m2 tot 2000/m2
2500/m2 tot 3500/m2
meer dan 3500/m2
60%
80%
12%
100%
2000/m2 tot 2500/m2
Betaalbaarheid en WOZ
2
/m
(huurders corporaties uit primaire en secundaire
doelgroep)
te hoge woonlasten
betaalbare
minder dan woonlasten
1500/m2
12%
24%
12%
1500/m2
tot
2000/m2
23%
2000/m2 tot
20%
2500/m2
19%
25%
20%
2500/m2 tot
3500/m2
meer dan
20%3500/m2
minder dan 1500/m2
1500/m2 tot 2000/m2
2000/m2 tot 2500/m2
2500/m2 tot 3500/m2
25%
meer dan 3500/m2
Norm passende grootte
Te krap: minder dan 1 kamer per persoon
- 4 kamers passend t/m 6 personen
- 5 kamers of meer altijd passend
Te ruim: meer kamers dan personen plus 1
Te hoge woonlasten / grootte
betaalbare
woonlasten
huishoudentype
te hoge woonlasten
te krap
te ruim
te krap
te ruim
alleenstaande tot 65 jaar
0%
66%
0%
62%
alleenstaande vanaf 65 jaar
0%
80%
0%
78%
paar tot 65 jaar
1%
57%
6%
52%
paar vanaf 65 jaar
0%
60%
0%
55%
eenoudergezin
2%
41%
1%
45%
gezin
9%
12%
12%
11%
totaal
0%
64%
4%
47%
Verschillen per regio
betaalbare
woonlasten
huishoudentype
te hoge woonlasten
te krap
te ruim
te krap
te ruim
Regio Amsterdam
1%
50%
8%
40%
Regio Rotterdam
1%
58%
6%
34%
Brabantse steden
0%
67%
3%
51%
totaal
0%
64%
4%
47%
Is het beeld herkenbaar?
Stelling 1
“Huishoudens wonen betaalbaar zo lang ze
genoeg overhouden om de minimale kosten
voor levensonderhoud te kunnen betalen”
Bedroom tax (VK)
Korting op Housing Benefit bij teveel slaapkamers (april 2013):




Children of both sexes under 10 would be expected to share a bedroom.
Children of the same sex under 16 would be expected to share a bedroom.
Each adult or couple would have their own bedroom.
No extra rooms will be allowed for when someone visits - this includes
where a child comes to stay with a parent that they do not normally live
with.
 Only one parent can have the room allowance for the child, even where
they share access to the child.
 No extra rooms will be allowed for medical reasons, for example where a
couple need separate rooms because one of them is ill or recovering from
an operation.
Stelling 2
“Mensen met overconsumptie van kwaliteit
moeten gedwongen worden te verhuizen
naar een passende en voor hen betaalbare
woning”
Stelling 3
“Duur scheefwonen is geen probleem,
want de mensen willen het zelf.”
Aan welke knoppen draaien?

similar documents