Standarforedrag om energi

Report
Energi
IEA:
World energy outlook report, 2012
Verdens energibruk
Oljeindustrien er Norges største
forurenser
Veitrafikken øker og bidrar til store
klimagassutslipp og lokal luftforurensing
Vi er
verdensmestere
i å sløse med
strøm
Energieffektivisering
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke
bruker
●Spar strøm hjemme!
●Store tiltak i industrien og hos private
●
Men trenger vi mer energi da?
Vi må tenke langsiktig!
● Norske utslipp må halveres innen 2020
● Nesten alt må være borte innen 2050
●
Vi kan ikke spare oss til nullutslipp
– da trenger vi fornybart!
Fase ut fossilt med
fornybar energi
VANN
BIO
–VINd
BØLGER
SOL
VINDKRAFT
Potensialet
Globalt potensial: 144 000 TWh/år
Norges potensial:
●
Blant Nord-Europas beste
●
Land: 1 165 TWh/år
●
> 50 m fra land: 2 850 TWh/år
●
Offshore (< 100 m fra land): 14 000 TWh/år
Så hva har vi?
●
1,9 TWh i 2013
NU vil ha mer
●
20 TWh innen 2020
Må skje sammen med en storstilt satsing på
energisparing!
●
Miljøvennlig vindkraft
Vurderes ut i fra hensyn
til naturmangfold
●
- ikke synlighet
Veie konsekvenser opp
mot gevinst
●
●
Pent energiregnskap
●
Reversibelt
- Kan tas ned etter
endt levetid
ATOMKRAFT
- en strålende idé?
Utfordringer
●
Avfall
●
Ulykkesrisiko
●
Atomvåpen
●
Energiregnskap
–Flere
år før reaktoren
produserer reell energi
Haldenreaktoren
Forlenger levetiden til
ustabile reaktorer
internasjonalt
●
●
KOLA NPP
●
Avfallshåndtering
●
Økonomi - DYRT
Fremtiden er fornybar
Energisparing
Varme
Vindenergi
Solenergi
CO2-håndtering

similar documents