presentatie over eigen kinderen

Report
Wat nou als…?
Vragen over eigen kinderen van
pleegouders
Anne Fluitman, eigen dochter van pleegouders
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Wie ben ik?
 Anne Fluitman
 Vanaf mijn 3e pleegzus (al 23 jaar!)
 Psychologie gaan studeren om kinderen zoals mijn pleegbroers en zussen te
helen.
 Wennen in een pleeggezin
 JongWijs, netwerk voor jongeren en jongvolwassenen met pleegzorgervaring
 Goede Vraag, coaching, training en advies in communicatie met kinderen en
jongeren
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Om je af te vragen
 De vragen die ik stel hebben géén kant en klaar antwoord. Ze komen uit mijn
eigen ervaring en die van andere kinderen van pleegouders.
 De antwoorden zijn anders voor ieder gezin en iedere persoon, en kunnen op
ieder moment veranderen.
 Toch is het belangrijk om over deze situaties na te denken en te praten voor ze
gebeuren. Niet alleen met andere pleegouders, maar ook met je
pleegzorgbegeleider, met je pleegkinderen en je eigen kinderen.
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Een paar dilemma’s
 Pleegkinderen nemen vaak grote problemen mee het gezin in. Dit kan een zware last
leggen op de pleegouders. Soms is die last een tijdje te zwaar. Je eigen kinderen hebben
direct te maken met deze problemen, maar daar naast zijn hun ouders ook nog minder
beschikbaar. Een dubbele last dus. Hoe zorg je er voor dat je ze niet te kort doet?
 Je eigen kind en je pleegkind hebben ruzie. Ineens gooit je eigen kind je pleegkind voor
de voeten dat het ‘toch maar een pleegkind’ is. Hoe ga je daar mee om?
 Vriendjes en vriendinnetjes, maar ook volwassenen, snappen vaak niet goed hoe een
pleeggezin werkt. Hun reacties variëren van overdreven positief tot overdreven
negatief. Dat kan soms heel erg ingaan tegen wat je eigen kind voelt en denkt. Hoe help
je ze daar mee omgaan?
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Nog een paar dilemma’s
 Moet de pleegzorgbegeleider en/of voogd van je pleegkind niet ook af en toe
met jouw biologische kinderen komen praten? Waarom wel/niet? Zo ja,
waarover?
 Stel, je puberende eigen kind wil graag dat jullie met pleegzorg stoppen. Hoe ga
je daar mee om?
 In hoeverre moeten de andere kinderen in een gezin een pleegkind helpen?
Hoeveel verantwoordelijkheid moeten ze nemen?
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Bedenk je altijd…
 Om een pleegkind staat een heel team van mensen heen die er voor zorgen dat
het goed gaat met het kind. Pleegouders, biologische ouders, voogd,
pleegzorgwerker, school en 1, 2, 3, 10 professionals.
 Voor je eigen kinderen komt maar één iemand op: JIJ!
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu
Vragen?
 Heb je vragen, of wil je meer weten?
Neem contact op!
 Anne Fluitman
Email: [email protected]
Website: www.goedevraag.nu
Twitter: @goedevraagnu (iedere week een goede vraag over jeugdzorg en
jeugdparticipatie!)
 Of vraag even om een kaartje
Goede Vraag | Anne Fluitman | [email protected] | www.goedevraag.nu | @goedevraagnu

similar documents