PowerPoint-presentatie

Report
The Young meet the Elders
Wouter van Dieren,
15 januari 2015
The Young meet the Elders, 15 januari 2014
www.imsa.nl
• Water genoeg, maar niet op juiste plek op juiste
tijdstip
• Impact klimaatverandering via water: droogte,
overstroming, weersextremen, waterkwaliteit
(algen)
www.imsa.nl
2
Hoeveelheid zoet water
www.imsa.nl
3
De Antarctische ijskap vs. Europa
Antarctische ijskap: 29 miljoen km3 ijs
(90% v. bevroren zoetwater op Aarde)
Groenland: 3 miljoen km3 ijs (9%)
Als ijs smelt:
- Verlies van zoetwaterbuffer
- Peru: 40% gletsjerijs weg in
afgelopen 40 jaar
- Zeespiegelstijging
- 10% van Groenland geeft 0,7m
stijging (Miami en Wall Street
onder water)
- Compleet Antarctica: 61m ZZS
- Smelt Noordpool: geen ZSS
www.imsa.nl
4
Kosten zeespiegelstijging
In 2050 kosten gestegen zeespiegels:
• Miami 2,5 miljard dollar per jaar
• Mumbai 6,4 miljard
• Guangzhou ruim 13 miljard
www.imsa.nl
5
Nederland bij 2 meter zeespiegelstijging
• Nederland bij 5 meter? 10?
• Kosten dijkversterking lopen op, maar ook verzilting.
• Wanneer effect op woningprijs Westen? Wie betaalt?
www.imsa.nl
6
120.000 jaar geleden
De laatste keer dat de
planeet langere tijd 2
graden warmer was
dan nu (120,000 jaar
geleden),
was het zeeniveau 5
tot 10 meter hoger
dan nu
www.imsa.nl
7
Watergebruik
• In 2025 woont helft wereldpopulatie in gebieden met waterstress
• Wereldwijd gebruikt landbouw 70% van alle zoetwater onttrokken
voor menselijk gebruik
• Grote variaties:
• Europa als geheel: 30%
• Zuidelijk Europa: 80%
• Landbouw in 2050 19% meer water nodig dan nu vanwege
stijgende voedselvraag
www.imsa.nl
8
Watergebruik
• Noord-Amerikanen gebruiken 1280 kuub water pp/jr,
Afrikanen 186 kuub
• Europa: publieke watervoorziening gebruikt 20% van het
zoetwater; kwart daarvan voor doorspoelen toilet
• Europa: reductie waterconsumptie van 40% mogelijk
• Ook grote watervoetafdruk in andere landen
• Water framework directive: lidstaten moeten “good status for
surface and groundwater” bereiken in 2015
www.imsa.nl
9
Hoeveelheid water in verhouding tot aardse massa
www.imsa.nl
10
Millennium Development Goals
MDG 1: Armoede halveren en minder mensen honger
MDG 2: Iedereen naar school
MDG 3: Mannen en vrouwen gelijkwaardig
MDG 4: Minder kindersterfte
MDG 5: De gezondheid van moeders verbeteren
MDG 6: HIV/Aids en andere dodelijk ziektes bestrijden
MDG 7: Meer mensen in duurzaam leefmilieu
MDG 8: Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
www.imsa.nl
11
MDG 7 in 2010
In 2010:
• Aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater is met de
helft gedaald
• Bijna 90% wereldbevolking kan gebruik maken van verbeterde
drinkwatervoorzieningen
• Maar: toegang tot schoon drinkwater verschilt per regio:
sub-Sahara Afrika 61%; Noord-Afrika 90%
www.imsa.nl
12

similar documents