Aisbergul nostru se topeste

Report
Aisbergul nostru se topeşte
O pledoarie pentru schimbare şi
succes în orice condiţii
A fost odată ca niciodată o colonie de
pinguini care trăia pe un Aisberg în
îngheţata Antartică.
Toţi membrii coloniei ştiau că trebuie să
stea împreună pentru a supravieţui. Aşa
că învăţaseră să depindă unii de alţii.
Deseori se comportau ca o familie, ceea
ce, desigur, poate fi şi bine şi rău.
Unul dintre pinguini era FRED. El era
neobişnuit de curios şi avea un bun spirit de
observaţie. În timp ce alţi pinguini plecau să
vâneze, Fred studia marea şi aisbergul.
Deseori pleca singur ca să-şi noteze
observaţiile. Iar informaţiile pe care le
culegea erau din ce în ce mai alarmante.
Aisbergul se topeşte şi ar putea
să se spargă în curând!
Un aisberg care s-ar nărui dintr-odată ar fi
un dezastru pentru colonia de pinguini! Fred
nu intra uşor în panică, dar cu cât studia mai
mult problema, cu atât era mai descurajat.
Ştia că trebuie să facă ceva. Dar nu era el în
măsură să hotărască, nu era dintre
conducătorii coloniei. Nu era nici fratele, fiul
sau tatăl unuia dintre conducători.
Colonia avea un Consiliu de Conducere, adică
Grupul celor Zece, condus de Pinguinul-şef.
Alice era unul dintre cei zece şefi. Era o
pasăre dură, practică şi cunoscută pentru
faptul că ducea lucrurile la bun sfârşit.
Fred decise că Alice ar fi putut să-i asculte
povestea, aşa că se duse să o vadă. Prin felul
ei de a fi, Fred nu avea nevoie să-şi
stabilească o întâlnire.
Alice îl ascultă, dar îi spuse cu
scepticism să o ducă la locul care poate
să demonstreze problema cel mai clar.
Sub apă, Fred scoase în evidenţă fisuri
şi alte aspecte clare de deteriorare a
aisbergului datorate topirii.
După lungi explicaţii ştiinţifice date de
Fred, Alice începu să înţeleagă de ce e
Fred atât de preocupat. Alice decise că
trebuie să vorbească urgent cu colegii
din conducere.
În următoarele zile, Alice a
contactat toţi membrii
Consiliului de Conducere, inclusiv
pe Louis, Pinguinul-şef.
Fred a construit un model al
aisbergului lor, din gheaţă şi
zăpadă, pentru a-şi putea ilustra
punctele de vedere şi a fi mai
convingător în faţa conducerii.
Când demonstratia se termină,
se lăsă tăcerea. Unul din membrii
conducerii, pinguinul NuNu, responsabil cu
prognoza meteo, atrase atenţia că
perioadele de topire sunt obişnuite, că
aisbergul este puternic şi nu sunt motive de
îngrijorare.
Poate acest pinguin să
garanteze că datele sale sunt
100% exacte? De unde ştim că
nu sunt simple teorii? – spuse
NuNu pornit.
Fred, susţinut de Alice, le spuse că nu
poate garanta 100%, dar dacă se va
întampla aşa, aisbergul s-ar putea sparge
în multe bucăţi şi mulţi pinguini ar muri.
Şi atunci, existând posibiliatea acestui
pericol…
În cele din urmă se hotărî că
trebuie format un comitet care
să analizeze mai exact situaţia
şi să caute eventuale soluţii.
Alice propuse atragerea unui număr cât
mai mare de familii pentru a avea şanse
în găsirea unei soluţii acceptate de
mulţi.
Ce să vă mai spun? În colonie a
început agitaţia. Unii se
plângeau, alţii dădeau vina pe
FRED, alţii, din contră, au ales
calmul şi concentrarea pentru a
găsi soluţii de salvare a
aisbergului.
S-a format o echipă de coordonare
formată din Louis, Pinginul-şef ce avea
multă experienţă, era înţelept şi
răbdător, Alice cea practică şi agresivă,
dar care ducea totul la bun sfârşit,
Buddy care nu era prea ambiţios, dar
era o fiinţă plăcută şi de nădejde, Fred,
tânăr şi creativ, cu capul pe umeri şi
foarte studios şi, nu în ultimul rând,
Jordan – Profesorul, nu foarte sociabil
dar fascinat de întrebări interesante.
Despre cum s-a transformat
un grup într-o echipă, sau
altfel spus, cum devine o neechipă o echipă adevărată, e
foarte interesant.
Şi povestea salvării
aisbergului continuă fascinant: cum au
descoperit ei soluţia nomadă de la un
pescăruş, cum au devenit cercetaşi,
cum au aflat cât de importante sunt
victoriile pe termen scurt şi că soluţia
schimbării este o provocare, care
poate deveni chiar plăcută şi
interesantă….
Eu, personal, am aflat că tradiţiile
mor greu. Cultura se schimbă cu
aceeaşi dificultate în coloniile de
pinguini ca şi în cele omeneşti.
Peste ani, bunicul Louis povestea tinerilor cu
mândrie povestea Marii Schimbări care a
pornit de la constatarea lui Fred că aisbergul
se topea şi apoi cum ei...








au determinat starea de urgenţă în colonie
au însărcinat un grup ales să coordoneze schimbarea
au stabilit o viziune raţională pentru un viitor mai bun
au comunicat aceasta astfel încât ceilalţi să o poată
înţelege şi accepta
au îndepărtat cât mai multe obstacole din faţa acţiunii
au determinat o reuşită rapidă
nu au renunţat până când noul mod de viaţă nu era
ferm încetăţenit
în final, s-au asigurat că schimbarea nu putea fi
împiedicată de tradiţii înrădăcinate, care dispar cu
greutate.
Schimbarea cea mai remarcabilă
dintre toate, a fost faptul că un
număr atât de mare de membri ai
coloniei nu se mai temeau de
schimbare, învăţau cele necesare
pentru a se adapta noilor
împrejurări şi lucrau bine
împreună, pentru a putea construi
un viitor tot mai bun.
Fabulele pot fi nostime, dar, ca
şi în cazul poveştii cu pinguini,
puterea lor stă în faptul că vă
ajută să acţionaţi într-un mod
mai inteligent.
Iată cei Opt Paşi pentru o
schimbare reuşită:
PREGĂTIŢI SCENA!
1.
2.
Creaţi senzaţia de necesitate. Ajutaţi-i
pe ceilalţi să constate cât de necesară
este schimbarea şi cât de important este
să acţionaţi imediat.
Alcătuiţi echipa de coordonare.
Asiguraţi-vă că schimbarea este
coordonată de un grup puternic – unul care
posedă abilităţi de conducere,
credibilitate, aptitudini de comunicare,
autoritate, abilităţi analitice şi un
sentiment de necesitate.
DECIDEŢI CE AVEŢI DE FĂCUT!
3.
4.
Elaboraţi viziunea şi strategia
schimbării. Lămuriţi cum va diferi
viitorul de trecut şi cum se poate
transforma viitorul în realitate.
Comunicaţi pentru a fi înţeleşi şi a
câştiga încrederea. Asiguraţi-vă că un
număr cât mai mare de persoane
înţelege şi acceptă viziunea şi strategia.
TRECEŢI LA ACŢIUNE
5.
6.
7.
Împuterniciţi-i pe alţii pentru a acţiona.
Îndepartaţi cât mai multe bariere posibile,
astfel încât, cei care doresc, să poată
transforma viziunea în realitate.
Câştigaţi victorii pe termen scurt. Obţineţi,
cât mai curând posibil, succese care să facă
impresie.
Nu vă opriţi. După primele succese, măriţi
ritmul, mai repede şi mai tare. Fiţi fără linişte,
iniţiind schimbare după schimbare, până când
viziunea devine realitate.
IMPRIMAŢI-I DURABILITATE
8.
Creaţi o nouă cultură. Preţuiţi noile
tipuri de comportament şi asiguraţi-vă
că au succes, până când devin suficient
de puternice pentru a înlocui vechile
tradiţii.
Rolul gândirii şi al sentimentelor
Gândirea diferită poate sprijini
schimbarea comportamentului şi poate
determina rezultate mai bune



Strângeţi informaţii şi analizaţi-le.
Prezentaţi informaţiile în mod logic,
pentru a schimba modul de gândire al
oamenilor.
O gândire schimbată va conduce, la
rândul său, la modificarea
comportamentului.
Sentimentele diferite pot schimba
şi mai mult comportamentul,
conducând la rezultate şi mai bune.



Creaţi experienţe surprinzătoare,
convingătoare şi, pe cât posibil,
vizuale.
Experienţele schimbă sentimentele
oamenilor faţă de o anumită situaţie.
O schimbare a sentimentelor poate
conduce la o schimbare semnificativă a
comportamentului.
Oamenii pot fi (uneori!) chiar
mai inteligenţi decât pinguinii.

similar documents