Velkommen - Socialstyrelsen

Report
Velkommen
Vi er…
• Jonna Christoffersen
– Juridisk fagspecialist
– ICS Superbruger
– DUBU Superbruger
• Jeanette Schou Høg
– Socialrådgiver
– ICS Superbruger
– DUBU Superbruger
Den børnefaglige Undersøgelse
• Indledende vurdering
– Aktivitetstype ”Afgørelse”
– Undertype ”Afgørelse pba. indl. vurdering”
• OBS på at typerne ”Henvendelse” og
”Underretning” – notatfelt automatisk går ind
i rapporten.
Man opstarter undersøgelsen direkte
inde i aktiviteten
Der kan nu tilføjes bilag
Bilag
• Man kan kun tilføje de bilag, som ligger på
sagen – de kan ses under fanebaldet
”Dokumenter”.
• De kommer ikke ind i undersøgelsen, men kan
vise, hvilke bilag man har inddraget materiale
fra.
Gå ind i undersøgelse
Funktionalitet efter redesign
• Største ændring er, at det nu er én side og ikke linkbaseret.
Alle områder kan være foldet ud eller lukket - og kan også
åbnes enkeltvis i forskellige kombinationer.
• Øverst er der en boks ”Husk sidste valg” – så starter den
med de områder åbne, som du sidst forlod dem.
• Der er flueben, når et område er udfyldt, hvor der tidligere
stod ”er udfyldt”.
• Fokusområder er som tidligere tilpasset barnets alder og
kan manuelt ændres og tilpasses automatisk
Opstartsbilledet
Arbejdet i ”kasserne”
• Der er stavekontrol, som man kender fra Word og
man kan tilføje ord til ordbogen. Kommer frem,
når man arbejder i feltet.
• Tekstboksen udvider sig og efter 10 linjer, hvor
der kommer en scroll funktion.
• Tekstboksen kan som udgangspunkt ikke udvides
yderligere (- måske et ændringsønske hvis
behov).
De enkelte områder kan foldes ud
Felter der ”taler sammen”
• Udækkede behov skrives individuelt og overføres
individuelt direkte til handleplan. Der kan tilføjes og fjernes
bokse.
• Feltet ”Begrundelse for ikke at beskrive barnets XXX”
overføres nu i rapporten under området i
”Sagsbehandlerens observationer”.
• I ”Sammenfatning og analyse” overføres automatisk
teksten fra ”Barnet/den unges udækkede behov”.
• Den faglige vurdering kommer automatisk over i
handleplanen, når man kobler undersøgelse og handleplan
sammen.
Fælles undersøgelse på søskende
• Hvis du ønsker at oprette en fælles
undersøgelse for to eller flere børn i familien
skal du sikre dig følgende:
– Der er en sag på hvert af børnene som du ønsker
skal indgå i den fælles undersøgelse
– Børnene skal hver især indgå under barnets
netværk på hver af børnenes sager
Eksempel – Fælles Primær
• I dette eksempel har vi en familie med to børn, Beate og
Mogens. Vi ønsker, at lave en fælles børnefaglig
undersøgelse hvor vi på Beates undersøgelse ønsker at
indtaste de fælles områder, som så skal overføres til
Mogens’ sag.
• Nedenfor ses Beate’s sag og der er oprettet en børnefaglige
undersøgelse.
• I feltet ”Andre Børn” skal Mogens tilknyttes. Klik ind i feltet
og klik på ikonen eller tryk F2 for at åbne valglisten.
• Vælg i det her eksempel Mogens, tryk på
”Tilføj” og ”OK”.
• I feltet ”Fælles Undersøgelse”, vælges ”Fælles
Primær”.
• ”Fælles Primær” indikerer, at det er denne undersøgelse
som skal benyttes til at notere de fælles områder i. ”Fælles”
angives for den/de undersøgelser som de fælles områder
skal overføres til.
• Der skal laves indledende afgørelse på alle børnene, som
skal indgå i BFU inden us. kan åbnes.
• Åben nu undersøgelsen ved at klikke på ”Åbn Børnefaglig
Undersøgelse” og eksempelvis ”Sundhedsforhold”. Bemærk
at der til forskel fra enkeltbarns undersøgelsen nu er tilføjet
en kolonne vedr. fælles forhold.
• Det der noteres her og i de lignende ’fælles’ kolonner i
undersøgelsen, er det som overføres til de øvrige børns, i
det her tilfælde Mogens’, undersøgelser.
• Udfyld nu resten af undersøgelsen for Beate.
• Når du er klar til at oprette og udfylde undersøgelserne for
søskende, i det her tilfælde Mogens, naviger du til Mogens’
sag.
Fælles undersøgelse
• Her sættes ’Fælles Undersøgelse’ til ”Fælles”
• Klik ind i feltet ’Reference’, klik på ikonen eller
tryk F2 og vælg Beates undersøgelse og klik
”OK”
• Der er nu skabt en kobling mellem Beates og
Mogens’ sager.
• Åbn nu Mogens’ undersøgelse og klik ind på
Sundhedsforhold og se, at det som blev noteret som
værende fælles under Beates undersøgelse, er
kopieret til Mogens’ undersøgelse.
• Udfyld nu det som er specifikt for Mogens i denne
undersøgelse.
Generering og udskrivning af us.
• Når du har færdiggjort den børnefaglige undersøgelse, kan du udskrive
den direkte inde fra fanebladet ”Børnefaglig undersøgelse”. Har du flere
versioner af den børnefaglige undersøgelse klikker på den version du
ønsker at udskrive, i dette tilfælde Version 1, hvorefter du klikker på på
”Generer Rapport” knappen.
• Vælg den relevante udskrift, eksempelvis her
den individuelle og tryk på ”OK” knappen.
• Når ”timeglasset” er forsvundet, er dit
dokument klar og ligger nu på en automatisk
genereret aktivitet af typen ”Børnefaglig
undersøgelse” og printes ud derfra.
Brugermanual er i DUBU
• Klik på fanebladet ”Informationscenter”,
hvorefter man kan vælge ml. følgende:
–
–
–
–
–
–
–
–
Brugermanualer, vejledninger, uddannelsesmateriale
Releasenotes
Fejlrapporter
Eksterne blanketter
Ændringsønsker
Videndeling
Teknisk information
Kontaktpersoner
Spørgsmål og drøftelse
Tak for nu!

similar documents