`Find talentet`?

Report
Talentvejen
”Find talentet” - introduktion
www.talentvejen.nu
Spotte talentet og lede på vej…
 Identificering af potentielle talenter
a) Elektronisk screeningsværktøj ”Find talentet”
b) Dialog – afdækning af det ”fulde billede”
+ elevens ambitionsniveau
Vi vil spotte elever med
talentpotentiale!
www.talentvejen.nu
HVORDAN bruges ’Find talentet’
Forberedelse som lærer:
•
Introduktion til klassen/holdet – Hvad skal vi nu?
•
Hvordan virker ”Find talentet”?
•
Hvor lang tid tager det?
•
Hvad kan ske undervejs? – Spørgsmål/svar
•
Hvad sker der bagefter?
•
Hvad nu hvis……?
www.talentvejen.nu
De 6 talent karakteristika –
1.
Vilje
2.
Engagement
3.
Nysgerrighed
4.
Social kompetent
5.
Innovativ
6.
Overblik
i dette projekt!
www.talentvejen.nu
Talent karakteristika med underliggende begreber
Vilje
Nyt – gå på mod – at turde – mod – frontløber – overskud til sit fag
– søger udfordringer
Engagement
Disciplin – vedholdende - flittighed – arbejdsom – lyst - drive – selvudfordring
– selvstændighed – ambitiøs at gøre en forskel – konkurrenceminded
Nysgerrig
Brænder for faget – opsøgende i forhold til ny viden
Sociale kompetencer
At kunne omgås/indgå i alle sammenhænge – tage ejerskab
Innovativ
Tværfaglighed - innovere med fokus på afsæt på et marked
Overblik
Kan se nye sammenhænge med afsæt i den eksisterende viden – kreativ
– reflekterende – kritisk stillingtagen.
www.talentvejen.nu
HVAD viser ’Find talentet’?
• Et billede – ’edderkoppespind’ – med svar på de 6 talent
karakteristika
----------• En score på hver enkelt talent karakteristikum for den enkelte
elev
• En samlet score på alle talent karakteristika for den enkelte
elev
-----------• En samlet score for hele klassen/holdet
-----------• Elevens score set i forhold til klassens score.
www.talentvejen.nu
HVORDAN tolkes svarene i ”Find talentet”?
Elever med talent potentiale skal opfylde følgende :
•
•
summen skal være 37 point eller mere (max er 48 point)
der skal være minimum 5 point på hver enkelt af de seks karakteristika
• Brug nøgleordene fra dias fem til at hjælpe eleverne med at få
en forståelse for, hvad der karakteriserer talentfuld adfærd.
Sæt det gerne i forhold til din branche.
• Vurder ”det samlede billede” for eleven – og for klassen.
TILBAGEMELDINGEN til eleverne forberedes!
www.talentvejen.nu
HVORDAN give tilbagemelding til klassen?
• ”Find talentet” – hvad viser det?
Tolkning og kommentarer
•
Hvad viser klassens samlede billede?
•
Hvad kan det betyde omsat til adfærd på arbejdspladsen?
•
Hvordan læser ’jeg’ mit eget billede?
•
Hvad kan ’jeg’ bruge det til i fremtiden?
www.talentvejen.nu
HVORDAN give tilbagemelding til en elev med
talent potentiale?
• ”Find talentet” – billede/score
• Individuel samtale med eleven
1. Tolkning af billedet
+ div. score omsat til eksempler på adfærd på arbejdspladsen
2. Coachende dialog
•
•
•
•
•
Hvordan har du det med …?
Hvad havde du selv forestillet dig?
Hvor har du den forestilling fra?
Hvad har du tidligere fået at vide?
Etc.
3. Fremtidig strategi
•
•
•
•
•
Hvad
Hvad
Hvad
Hvad
Etc.
går du og drømmer om?
tror du, der skal til for at komme derhen?
skal du så fokusere på?
skal du så gøre mere af/mindre af?
Aftale om at snakke sammen efter nogle uger. Hvis eleven også viser sig
at være et talent i praksis, laver I i fællesskab en TALENTPLAN.
www.talentvejen.nu
Mail til alle lærere
Du er nu oprettet som lærer i talentsystemet med
Brugernavn = ’din mail adresse' og
Password = eks.'N8mPwJJG'.
Du kan logge ind på adressen:
http://www.findtalentet.nu/login
Her kan du oprette de hold,
du er lærer for, så dine elever kan
besvare spørgeskemaet.
Vejledning
•
•
•
•
•
•
•
Log in på www.findtalentet.nu/login med password fra din oprettelses email.
Opret dit hold.
Nu ser du et fælles login-link til eleverne – skriv det på tavlen til eleverne.
Vent til eleverne har besvaret – du kan opdatere status ved at trykke på F5 i
browseren på holdsiden.
Når eleverne har besvaret, kan du se deres svar via linkene nederst på hold-siden.
Du kan deaktivere login-linket, du skrev på tavlen, ved at trykke på “deaktiver”knappen på hold-siden. Herefter kan der ikke oprettes nye elever via login-linket.
Elever, som har trykket “pause” i spørgeskemaet, kan stadig fuldføre deres besvarelse
via det pause-link, de har fået.
Bemærkninger
•
Eleverne skriver selv deres eget navn, email, og fødselsdato i spørgeskemaet .
•
En ny “respondent” bliver oprettet, hver gang en elev besøger linket på tavlen.

similar documents