Consumul de etnobotanice

Report
Consumul de
etnobotanice
Ipoteza de lucru:
Prin acest sondaj am dorit să verificăm urmatoarele cauze care
presupunem că determină consumul de etnobotanice. Metoda de anchetă
folosită a fost chestionarul, care conţine 10 întrebări şi care îl vom aplica
unui eşantion de 55 de persoane.
Cauzele care credem că provoacă consumul de etnobotanice sunt:
a) anturajul persoanei
b) refugiu în faţa problemelor vieţii
Motivarea alegerii temei:
Am ales această temă deoarece am dorit să vedem cum percep
oamenii consumul de etnobotanice, ce ii determină să consume si
cum cred ei ca influenţează acestea sanătatea lor.
Modalitatea de eşantionare:
Populaţia vizată este între vârsta de 15-30 de ani iar modalitatea de
eşantionare este aleatoare. Nu am selectat populaţia dupa un criteriu
anume, deoarece am vrut să observăm opinii generale.
Chestionar privind “Consumul de etnobotanice”
şi interpretările rezultatelor pentru fiecare
întrebare
Date de identificare:
Genul: M/F
Vârsta:
1.De la ce vârsta aţi început să consumaţi etnobotanice?
90%
80%
70%
60%
a
50%
b
40%
c
30%
d
20%
10%
0%
a.15-18 ani
(13%)
b.18-21 ani
(3.5%)
c.21-30 ani
1 (3.5%)
d.Nu consum
(80%)
2 . Cunoaşteţi conţinutul etnobotanicelor?
50%
45%
40%
35%
30%
a
25%
b
20%
c
15%
10%
5%
0%
a. Da (45%)
b.Nu (42%)
1
c.Nu stiu (13%)
3.Cunoaşteti efectele pe care le creeaza consumul etnobotanicelor asupra
sănătăţii?
90%
80%
70%
60%
a
50%
b
40%
c
30%
20%
10%
0%
a.Nu(9%)
b.da(82%)
1
c. Nu stiu(9%)
4.Cum influenţează etnobotanicele viaţa adolescenţilor?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a
b
a.In mod negativ
(96%)
1
b.In mod pozitiv
(4%)
5.In anturajul tau există persoane care consumă etnobotanice?
56%
54%
52%
50%
a
48%
b
46%
44%
42%
40%
a. Nu (54%)
1
b.Da (46%)
6.Cu cine aţi prefera să petreceţi mai mult timp?
56%
54%
52%
50%
a
48%
b
46%
44%
42%
a.Prietenii (46%)
1
b.Familia (54%)
7.Prietenii v-ar putea influenţa in luarea deciziilor?
50%
40%
a
30%
b
20%
c
10%
0%
a.Da (36%)
b.Nu (24%)
1
c.Cateodata
(40%)
8.Credeţi că anturajul influenţează consumul de etnobotanice?
60%
50%
a
40%
b
30%
c
20%
d
10%
0%
a.In cea mai b.Nu (2%)
mare parte
(56%)
1
c.In mod
categoric
(31%)
d.Da (11%)
9.În general, in ce masură te afecteaza probelemele?
50%
45%
40%
35%
30%
a
25%
b
20%
c
15%
10%
5%
0%
a.Putin (38%)
b.Mult (44%)
1
c. Foarte mult
(18%)
10.Problemele te pot determina să recurgi la măsuri drastice pentru a le
depăşi?
60%
50%
40%
a
30%
b
20%
c
10%
0%
a.Nu (53%)
b.Da (22%)
1
c.Cateodata
(25%)
11.Consideraţi că etnobotanicele sunt un refugiu în faţa problemelor, a
dificultăţilor?
90%
80%
70%
60%
50%
a
40%
b
30%
20%
10%
0%
a.Da (22%)
1
b.Nu (78%)
Elemente de statistică
Tabel care cuprinde populaţia între 15-30 de ani, consumatoare de
etnobotanice.
15-18
18-21
21-30
7
2
2
Media varstei consumatorilor de etnobotanice este de 17-18 ani.
Metoda de calcul: (16.5∙7+19.5∙2+20.5∙2)/11= 17.77
Abaterea medie liniară
17.77
16.5
19.5
20.5
1.27
1.73
2.73
Media abaterilor liniare este egală cu 1.62.
Metodă de calcul: (1.27∙7+1.73∙2+2.73∙2)/11= 1.62
Abaterea medie patratică este egală cu √10.98.
Dispersia este egală cu 10.98.
Frecvenţa, frecvenţa cumulată crescător, descrescător.
15-18
18-21
21-30
7
2
2
64%
18%
18%
64%
82%
100%
Concluzie:
Majoritatea populaţiei 80% nu consumă etnobotanice. 45% din
populaţie sunt informaţi în legătură cu conţinutul etnobotanicelor
iar 82% cunosc de asemenea efectele dăunatoare ale acestora.
Influenţa etnobotanicelor asupra adolescenţilor, este considerată de
96% , ca fiind negativă.
Cele mai multe persoane, 55%, spun ca in anturajul lor nu există
persoane care consumă etnobotanice si 55% preferă să îşi petreacă
timpul liber cu familia.
Din totalul populaţiei, 40% afirmă că uneori sunt influenţaţi de către
prieteni în luarea deciziilor iar ca urmare 56% din populatie consideră
că anturajul influenţează consumul de etnobotanice. În proporţie de
44%, oamenii sunt afectaţi de probleme dar 53% nu sunt determinaţi să
recurgă la măsuri drastice pentru a le depaşi. În concluzie, majoritatea
de 78% afirmă că etnobotanicele nu sunt un refugiu în faţa
dificultăţilor.
În urma interpretării rezultatelor, am constatat că majoritatea
persoanelor nu consumă etnobotanice, sunt conştienţi de efectele
negative ale acestora şi nu se lasă influenţaţi de anturaj şi de probleme,
să consume.
Proiect realizat de:
•
•
•
•
•
Bura Mărioara
Bura Mădălina
Paşca Lavinia
Sărcuţa Claudia
Ungurean Ionela

similar documents