Domain: Issue (e.g. WoW) Question (e.g. M&S in the WoW)

Report
„Mascil“ projekto mėnesio užduotis
2014 m. gruodis
Klausos sutrikimai
Apžvalga
Tikslai:
• Sukurti ir panaudoti paprastą klausymosi testą;
• Kritiškai palyginti testus ir pristatyti rezultatus vienas kitam;
• Suprasti kai kuriuos audiologo profesijos ypatumus;
Jūs:
• Dirbdami grupėse sukursite klausos testus;
• Sužinosite apie klausos sutrikimus ir kaip jie nustatomi;
• Atliksite audiologų vaidmenį nustatydami klausos
sutrikimus.
Informacija diskusijai
Nustatyta, kad:
• 1 iš 6 žmonių turi tam tikrą klausos sutrikimą;
• 1 iš 30 dėvi klausos aparatus;
• 1 iš 10 neprigirdi.
Klausos sutrikimai suskirstyti
į lygius nuo normalios klausos
iki visiško kurtumo,
atsižvelgus į klausos
silpnėjimą priklausomai nuo
amžiaus.
Socialinės problemos
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasunkėjęs dalyvavimas pokalbiuose
Pasunkėjęs klausymasis grupinėse situacijose, ypač
esant foniniam triukšmui
Vyriški balsai geriau girdimi, negu moteriški
Televizijos ir radijo klausymosi garsiau poreikis
Nesupratimas, kas sakoma
Geresnis girdėjimas viena ausimi
Ne viso pokalbio girdėjimas
Socialinių situacijų vengimas
Šaltinis: Chime Social Enterprises, 2014
Klausos testo sudarymas
Suprojektuokite trumpą paprastą klausos testą,
kuriuo galėtumėte nustatyti klausos slenksčius ir
apibrėžti, kada klausa yra normali.
Pagalba testui sudaryti
• Kokie yra pagrindiniai garso kintamieji, į kuriuos būtina
atsižvelgti?
• Kaip testo garsai gali būti lengvai sugeneruojami ir nuosekliai
pakeičiami su arba be garsumo ir dažnio matavimų?
• Koks testo garsas bus naudojamas ir koks jo dydis yra
priimtinas?
• Ar abiejų ausų klausa turi būti testuojama atskirai, ar
kombinuotas testavimas yra labiau priimtinas?
• Ar prognozuojama „normali“ klausa bus vieno matavimo, ar
matuojama intervalu?
• Kokia forma geriausia pateikti testą?
• Kokie sveikatos apsaugos kontrolės reikalavimai?
Audiologija
https://www.youtube.com/watch?v=9u9Ja4wyUaU
Naudodami 1-ą darbo lapą daugiau sužinokite apie:
• audiologo darbą;
• skirtingus klausos sutrikimų nustatymo testus;
• skirtingų klausos sutrikimų problemas;
• kaip klausos sutrikimų nustatymui naudojamos
audiogramos.
Klausimas
Kokie gebėjimai, žinios ir asmeninės
savybės reikalingos audiologui?

similar documents