Aštuonerių metų mergaitės namų darbas apie Dievą: Dievas nekuria didelių žmonių, tik vaikelius...

Report
Slide 1


Slide 2

Aštuonerių metų mergaitės namų darbas
apie Dievą: Dievas nekuria didelių
žmonių, tik vaikelius...


Slide 3


Slide 4

Vienas svarbiausių Dievo darbų yra daryti žmones.
Jis juos kuria vietoj tų, kurie miršta, taigi visada
bus pakankamai žmonių, kurie rūpinsis
žemiškais dalykais. Jis nekuria suaugusių, tik
vaikelius. Manau, todėl, kad jie yra daug mažesni
ir juos lengviau padaryti. Jam nereikia gaišti
vertingo savo laiko, mokant juos vaikščioti ir
kalbėti – tai galima palikti vaikučių mamoms ir
tėčiams.


Slide 5


Slide 6

Kitas labai svarbus Dievo darbas yra
išklausyti maldų. Tų maldų yra galybė, nes
kai kurie žmonės (pavyzdžiui, kunigai)
meldžiasi ne tik prieš miegą. Dėl šios
priežasties Dievas neturi laiko klausytis
radijo ar žiūrėti televizoriaus. Kadangi jis
viską girdi, jo ausyse nepaliaujamai
zvimbia baisus triukšmas, - žinoma, jei tik
jis dar nesurado būdo, kaip jį išjungti.
Dievas viską mato, viską girdi ir yra visur,
dėl to jis neapsakomai užsiėmęs. Taigi, tau
nederėtų jo gaišinti, klausiant jo ar prašant
dalykų, kurių jis sakosi negalįs turėti.


Slide 7


Slide 8

Ateistai yra žmonės, kurie netiki į Dievą. Aš
nemanau, kad tokių būtų Chula-Vistoje, na, bent
jau iš tų, kurie ateina į mūsų bažnyčią.
Jėzus yra Dievo sūnus. Jis atliko sunkius darbus,
pavyzdžiui, išvaikščiojo vandenis, darė stebuklus,
mokė žmones, kurie norėjo ką nors sužinoti apie
Dievą. Žmonės galiausiai pavargo nuo tų
mokymų, todėl ėmė ir nukryžiavo Jėzų. Bet jis
buvo geras, gailestingas, kaip ir jo Tėvas, todėl ir
pasakė Tėvui, kad, esą, tie žmonės nežinojo, ką
darę, todėl reikėtų jiems atleisti... Ir Dievas
atsakė: „Gerai“.


Slide 9


Slide 10

Jo Tėtis vertino visus tuos sunkius darbus,
kuriuos Jėzus darė žemėje, todėl jam liepė
daugiau nebesileisti į kelią. Jis galėjo pasilikti
rojuje. Taip jis ir padarė. Ir dabar jis padeda savo
Tėčiui, klausydamasis maldų ir rūpindamasis
tais Dievui svarbiais dalykais, kuriuos gali
sutvarkyti pats, netrukdydamas Tėčio... Na, kaip
koks sekretorius, tik daug svarbesnis. Todėl
galima melstis bet kuriuo metu, kada tik nori, ir
jie padės, nes dirba labai organizuotai (jau yra
labai įgudę), be to vienas iš jų visada budi.


Slide 11


Slide 12

Visada nueik į bažnyčią sekmadienį, nes dėl to
Dievas jaučiasi laimingas. O jei ir yra kas nors,
ką norėtumei matyti laimingą, tai Dievas.
Neišsisukinėk, manydamas sau, kad yra
smagesnių dalykų, nei bažnyčia sekmadienį,
pavyzdžiui, pasivaikščiojimas prie jūros ar
gulėjimas pliaže. Tai netiesa. Be to iki
pusiaudienio saulės pliaže vis viena nėra...


Slide 13


Slide 14

Jei tu netiki į Dievą, tai, jei nesi ateistas, būsi
labai vienišas, kadangi tavo tėvai negali su
tavimi visur eiti, - pavyzdžiui, važiuoti į
stovyklą. O Dievas gali. Labai gera žinoti,
kad jis yra šalia, kai ko nors išsigąsti, ima
baimė tamsoje, arba kai tu nemoki plaukti,
o dideli vaikai įmeta tave į tikrai gilų
vandenį...


Slide 15


Slide 16

Bet tu neturėtumei visada galvoti, kad
Dievas turi tau kažką padaryti. Man
atrodo, kad Viešpats mane čia atsiuntė ir
bet kada gali mane iš čia pasiimti.


Slide 17


Slide 18

Štai kodėl aš tikiu į Dievą.

PPS Inga


Slide 19


similar documents