TUINPARK T.I.G.E.N.O Gasveiligheid T.I.G.E.N.O.Opgericht Tigeno WWW.TIGENO.NL Waarom gas controle 1) Verzekering en veiligheid voor u zelf en anderen 2) Reglement bouwvoorschriften van de bond en veiligheid normen voor.

Report
Slide 1

TUINPARK T.I.G.E.N.O

Gasveiligheid
T.I.G.E.N.O.
2014
Opgericht
1947

Tigeno

WWW.TIGENO.NL


Slide 2

Waarom gas
controle

1) Verzekering en veiligheid voor u zelf en anderen
2) Reglement bouwvoorschriften van de bond en veiligheid normen
voor recreatie

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 3

Wat controleren we ?

Er mag alleen propaangas ( grijze fles)
worden gebruikt

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 4

Wat controleren we ?
Slangen niet ouder dan 3 jaar als
het jaartal op de slang.(oranje)
Uitgezonderd Speciaal slangen mogen langer
(nieuw in de handel)
Op slangen mogen geen
aftakkingen zitten

Regelaar niet ouder dan 5 jaar
(staat op de reduceer)

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 5

Wat controleren we ?

Goede slangklemmen aanwezig aan
beide zijden van de slang

De gasslangen bij makkelijk verplaatsbare
verbruikstoestellen mogen niet langer zijn dan 60cm.
Bij toepassing van een gasslang met regelaar mag de
lengte van de slang tussen regelaar en gasfles niet langer
zijn dan 100 cm.
Opgericht
1947

Tigeno


Slide 6

Wat controleren we ?
Gasleidingen, die door muur, vloer of plafond
naar binnen gaan, moeten van koper moet zijn.
Gasleidingen in het tuinhuis moeten van koper zijn
minimaal 8 mm
Slangen zijn ondergronds niet toegestaan, evenmin als tussen het
plafond en onder de vloer.

Geiser aansluitingen dienen geheel te zijn uitgevoerd
met koperen leiding
Alle verbruikstoestellen moeten zijn voorzien van een afsluitbare
gaskraan.
Opgericht
1947

Tigeno


Slide 7

Wat controleren we ?
Gasflessen (al dan niet leeg) dienen in een goed
geventileerde gaskist te worden bewaard. Het gas
is zwaarder dan lucht, dus de gaskist moet aan de
onderkant van ventilatiegaten zijn voorzien,
waaruit het eventuele opgehoopte gas kan
wegkomen. Let op dat het gas niet binnen terecht
kan komen, of onder de vloer van het huisje!

De gaskisten mogen niet op slot zijn vanwege de vertraging die dat in
geval van brand met zich meebrengt bij het verwijderen van de
gasflessen door de brandweer, die dat doet om ontploffing te
voorkomen
Opgericht
1947

Tigeno


Slide 8

Wat controleren we ?
Niet meer dan 4 gas flessen op de tuin

Geen gasflessen en accu`s samen in een ruimte
(moet afscheiding tussen zitten)

Wat controleren we niet ?
U bent zelf verantwoordelijk voor tijdig laten nazien van apparatuur
zoals geiser, kachel en gasstel

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 9

Wat willen we er mee voorkomen ?

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 10

Welk gas op
TIGENO
Propaan

Propaan is een Liquefied Petroleum Gas (LPG), ook wel aangeduid
als vloeibaar petroleumgas of een koolwaterstofgas. Propaan wordt
rechtstreeks gewonnen uit olie- en gasbronnen, maar komt ook als
nevenproduct vrij bij het raffineren van aardolie.

Opgericht
1947

Tigeno

LPG is verzamel naam !!!


Slide 11

Kleur
LPG is kleurloos als vloeistof en als gas
onzichtbaar.

Geur
Zuivere propaan heeft geen onderscheidende
geur. Daarom wordt er tijdens de productie om
veiligheidsredenen een doordringende geur aan
toegevoegd. Hierdoor kan het al snel door de
mens worden waargenomen.

Opgericht
1947

Tigeno

Giftigheid
Propaan is niet giftig, maar in geval van extreem
hoge concentraties in de lucht werkt het
bedwelmend en uiteindelijk zelfs verstikkend,
doordat het de beschikbare zuurstof verdunt of
vermindert.


Slide 12

Absoluut geen LPG AUTOGAS

Autogas is een mix van butaan & propaan en heeft
de verkeerde eigenschappen voor u toestellen.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 13

Weetjes over de gas fles.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 14

Die druk wordt in een gasfles geleverd door het gas zelf en is
gebonden aan de temperatuur van de vloeistof.
Het gas boven de vloeistof heeft een zodanige druk, dat de vloeistof
nèt vloeistof blijft.
Wordt er gas afgenomen, dan vermindert de druk.
Een gedeelte van de vloeistof gaat door de drukvermindering weer
in gas over, waardoor de druk weer wordt aangevuld.
Zolang er vloeistof in de fles is, zal de druk (bij gelijke
temperatuur) constant
Opgericht
1947

Tigeno


Slide 15

Wat vragen
Hoeveel kilo gas zit er in een Grijze fles ?

13 kg

Hoeveel liter gas is 1 kilo ?

Ongeveer 250 liter

Hoeveel druk zit er in een fles in Bar ?

7 Bar bij 15 graden

Wat is het kookpunt van propaan ?

Ongeveer -42°C.

Bedenk dat 1 druppel vloeibaar
gas 250x zoveel wordt in gasvorm.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 16

Indicatie vol / leeg

De enig juiste methode om er achter te komen,
hoeveel gas er nog in de fles zit, is wegen.
Een manometer geeft ons dus GEEN indicatie van de hoeveelheid gas
die nog beschikbaar is.
Maar, zodra de druk begint af te nemen, weten we wel dat we aan het
laatste gas bezig zijn.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 17

Gas verbruik
Hoeveel verbruiken we nu per dag? Met andere
woorden: hoe lang kunnen we met een vulling
doen? Dit is makkelijk uit te rekenen als u het
verbruik per aansluiting kent.
Enkele richtgetallen zijn:
Verbruiker
koken, 3 à 4 personen
koelkast 60 liter
verwarming vol 2000
kcal

Opgericht
1947

Tigeno

verbruik/uur
30 - 70 gram
12 - 14 gram
180 gram

verbruik/dag
70 gram
340 gram
1500 - 2000 gram


Slide 18

Weetjes over de reduceer.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 19

Doorsnede

Elke gasfles is voorzien van een drukregelaar om het gastoestel aan te
kunnen sluiten op de gasfles.
De drukregelaar zorgt er namelijk voor dat de gasdruk uit de fles - die
kan oplopen tot 900 kPa ( 9 bar) - wordt teruggebracht tot 3 kPa (0,03).
Opgericht
1947

Tigeno


Slide 20

Veiligheid tips
Zorg ervoor dat alle aansluitingen en koppelingen goed
schoon zijn.
Gebruik het juiste gereedschap
Eén korreltje zand kan een lekkage of verstopping
veroorzaken.
Gevulde flessen zijn meestal voorzien van een plastic dop
of krimpfolie om te voorkomen, dat er vuil in de
aansluiting komt.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 21

Veiligheid tips
Controleer na vervanging van de slang de aansluitingen
op lekkage.

Dit kan gebeuren door er met een kwastje een
zeepsopoplossing op te brengen of door gebruik te maken
van hiervoor in de handel verkrijgbare spuitbussen voor
het opsporen van gaslekken.
Schuim of bellen betekent lekkage.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 22

Wanneer controle ?

Rooster en afspraak in overleg met bouwcommissie en loodgieter .
Rooster bij volgende vergadering in medio April 2009.

Opgericht
1947

Tigeno


Slide 23

TUINPARK T.I.G.E.N.O

Vragen
Of
Opmerkingen
?

Opgericht
1947

Tigeno

WWW.TIGENO.NL


similar documents