Seminarium magisterskie Warszawa , 8 marca , 2014 r. PLAN WYSTĄPIENIA: 1. Kompetencje zawodowe, 2.

Report
Slide 1

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 2

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 3

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 4

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 5

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 6

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 7

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 8

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 9

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


Slide 10

Seminarium magisterskie
Warszawa , 8 marca , 2014 r.

PLAN WYSTĄPIENIA:

1. Kompetencje zawodowe,
2. Zainteresowania
badawcze,
3. Przykładowe tematy prac

magisterskich.

Kompetencje zawodowe:
od 1993 roku doktor nauk o kulturze fizycznej
od 1997 roku
inicjator powstania obserwacji
statystycznych w Polskiej Lidze Koszykówki mężczyzn
od 1999 roku trener klasy Mistrzowskiej w
koszykówce
od 2008 prof. WSEWS i
od 2009 r. REKTOR
WSEWS
Specjalista w zakresie metodyki nauczania i
doskonalenia gry w koszykówkę (promotor
nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i
trenerów koszykówki),

Kompetencje zawodowe: (cd)
15 letni staż zawodniczy (od młodzika do seniora)
30 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki,
ponad 20 letni staż pracy jako trener dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych (m.in. trener główny
sekcji koszykówki w WKS Śląsk Wrocław w latach
1983 - 1993, trener AZS AWF W-w 1993-1997, trener
Stali Ostrów Wlkp. 1998-2000, Cukierki Odra Brzeg
2001-2002).

Kompetencje zawodowe:
Od 1994 promotor wielu trenerów koszykówki znanych
obecnie w Polsce m.in.:
• Kowalczyk Andrzej – trener kadry narodowej mężczyzn
• Winnicki Jacek – trenera kadry narodowej kobiet
(aktualnie)
• Kalwasiński Rafał – trener WKS Śląsk Wrocław
• Jankowski Tomasz – asystent trenera kadry narodowej,
• Turkiewicz Paweł - asystent trenera kadry narodowej,
• Sroka Rafał – trener Karkonoszy Jelenia Góra
• Teichert Tadeusz – trener Ślęzy Wrocław
• Grudniewski Łukasz – asystent trenera Urlepa
• łącznie wypromował ponad 100 magistrów wychowania
fizycznego, ponad 30 licencjatów, ponad 120 trenerów II
klasy i ponad 500 instruktorów koszykówki.

Zainteresowania badawcze:
Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych
wynikających
z
typologicznej
charakterystyki
gry
w
koszykówkę
z
uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i
dyspozycji osobniczych.
Diagnozowanie sprawności działania w grze: w
działaniach indywidualnych i we współdziałaniu.
Planowanie, realizacja i kontrola realizowanych
działań w grze na tle działań (zadań)
realizowanych w procesie szkolenia sportowego w
ujęciu makrocyklicznym.

Zainteresowania badawcze (cd):
Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę.
Diagnozowanie
zespołowego dla
koszykówce.

sprawności
poszczególnych

działania
piątek w

Przykładowe tematy prac:
„Indywidualizacja: zadań, środków, form, metod
treningowych a sprawność działania w grze na
przykładzie …….”
„Diagnozowanie
dyspozycji
i
uzdolnień
osobniczych do gry w koszykówkę na wstępnym
etapie szkolenia sportowego”
„Diagnozowanie sprawności działania w grze,
w koszykówkę” .
„Planowanie szkolenia sportowego w grach
zespołowych w ujęciu makrocyklicznym „.
„Jednoroczny cykl szkolenia sportowego w
grach zespołowych a uzyskane efekty”

Przykładowe tematy prac (cd):
„Efekty synergiczne w grach zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem koszykówki.
„Ocena efektów współdziałania grupowego
(dwójkowego i trójkowego) w ataku i obronie, w
grze w koszykówkę”.
„Diagnozowanie
sprawności
działania
zespołowego dla poszczególnych piątek w
koszykówce”.
„Sprawność fizyczna u chłopców (dziewcząt) w
wieku …..a skuteczność działań w grze w
koszykówkę”
„Kategoryzowanie sprawności działania graczy
reprezentujących najwyższy poziom sportowy w
koszykówce”

Dziękuję za uwagę a
zainteresowanych proszę o
kontakt
e-mail: [email protected]


similar documents