Dobrodošli na Fakulteti za družbene vede! Začetki 1961 - Visoka šola za politične vede (VŠPV) 1968 - Visoka šola za sociologijo, politične vede in.

Report
Slide 1

Dobrodošli na Fakulteti za
družbene vede!


Slide 2

Začetki

1961 - Visoka šola za politične vede (VŠPV)
1968 - Visoka šola za sociologijo, politične vede
in novinarstvo (VŠSPN)

1970 - Fakulteta za sociologijo, politične vede in
novinarstvo (FSPN), postane 10. članica UL
1991 - Fakulteta za družbene vede (FDV)


Slide 3

Predstavitev

Danes največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v
Sloveniji in med večjimi v Evropi;
Na fakulteti je zaposlenih 240 oseb*:
- 118,5 visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,
- 45,5 znanstvenih delavcev in raziskovalcev,
- 16 strokovnih delavcev na raziskovalnih projektih ter
- 60 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
* Stanje na dan 12. 1. 2015.


Slide 4

Predstavitev

Fakulteta se deli na:

pedagoški
del

raziskovalni
del


Slide 5

Pedagoško področje

FDV izvaja 12 univerzitetnih in 1 visokošolski program 1. stopnje.
V študijskem letu 2014/15 se izvaja 11 programov študija 2. stopnje.
Na tretji stopnji se izvaja en program: Interdisciplinarni doktorski
študij humanistike in družboslovja - izključno kot izredni študij.


Slide 6

Pedagoško področje
Študijski programi 1. stopnje


Slide 7

Pedagoško področje
Študijski programi 2. stopnje
Študijski programi, ki se izvajajo v letu 2014/2015:
• Družboslovna informatika
• Evropske študije
• Komunikologija
• Kulturologija - kulturne in religijske študije
• Mednarodni odnosi
• Novinarske študije
• Obramboslovje
• Politologija – politična teorija
• Sociologija
• Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja
• Strateško tržno komuniciranje


Slide 8

Pedagoško področje
Študijski programi 2. stopnje

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 2. stopnje
(skupaj z Biotehniško fakulteto, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za
elektrotehniko in Medicinsko fakulteto)
• Uporabna statistika


Slide 9

Pedagoško področje
Študijski programi 2. stopnje

Mednarodni magistrski študijski programi 2. stopnje (skupne diplome)
• Skupni evropski magistrski program Primerjalni lokalni razvoj
(CoDE) (skupna diploma 4-ih Univerz: Univerze v Ljubljani, Univerze v
Budimpešti, Univerze v Trentu in Univerze v Regensburgu);



Skupni magistrski program Evropski magisterij iz človeških pravic
in demokratizacije (E.MA) (skupna diploma 7-ih Univerz: Univerze v Ljubljani,
Univerze v Padovi, Ca Foscari Univerze (Benetke), Univerze Deusto (Bilbao),
Porurske Univerze Bochum, Univerze v Hamburgu in Univerze Karla Franca v
Gradcu).


Slide 10

Dobre uvrstitve na mednarodnih
lestvicah kakovosti

Sedmo leto zapovrstjo se Fakulteta za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani
uvršča med najboljše univerze na svetu na različnih lestvicah kakovosti.
Na QS lestvici (Quacquarelli Symonds (QS) is a British company specialising in education and study
abroad)
se je
fakulteta v letu 2013 v okviru študijskih programov oz.
področij komunikologija in medijske študije ter politologija in mednarodni odnosi,
uvrstila med 200 najboljših univerz na svetu. Med prvih 200 na področju politologije in
mednarodnih odnosov se je tako umestila kot edina javna univerza iz jugovzhodne
Evrope, na področju komunikologije in medijskih študij pa je ena od petih uvrščenih 200ih iz tega dela Evrope.
V letu 2014 se je na QS lestvici uvrstila med 150 najboljših na področju komunikologije
in medijskih študij in tako vnovič dokazala svojo vrhunsko kakovost.


Slide 11

Pedagoško področje
Študijski programi 3. stopnje
Interdisciplinarni študijski programi 3. stopnje (skupaj s Filozofsko fakulteto,
Teološko fakulteto, AGRFT, Akademijo za glasbo in Fakulteto za socialno delo)



Humanistika in družboslovje v okviru Fakultete za družbene vede:
Ameriški študiji
Analiza politik
Balkanski študiji
Diplomacija
Družboslovna informatika
Družboslovna metodologija
Epistemologija humanistike in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Evropske študije

Globalizacijski študiji
Javna uprava
Komunikologija
Kulturologija
Medijski študiji
Mednarodni odnosi
Novinarske študije
Obramboslovje
Odnosi z javnostmi

Okoljske in prostorske študije
Organizacijsko kadrovske študije
Politologija
Psihologija komuniciranja
Razvojne študije
Religiologija
Socialna in politična antropologija
Socialna in politična psihologija

Sociologija
Študije vsakdanjega življenja
Študije življenjskih potekov
Študiji spola
Tržno komuniciranje
Upravljanje in razvoj organizacij
Varnostne študije
Vojaške družboslovne študije


Slide 12

Pedagoško področje
Študijski programi 3. stopnje

Programa, koordinirana na ravni UL
• Statistika
• Varstvo okolja


Slide 13

Pedagoško področje
Študenti
Tabela št. 1: Podatki o številu študentov v študijskem letu 2014/2015, ki imajo veljaven
status študenta (podatek ne zajema študentov v okviru programa CoDE in E.MA):

Stopnja študija

Št. študentov

1. stopnja

2.054

2. stopnja

601

3. stopnja

67

Skupaj

2.722


Slide 14

Raziskovalno področje
Raziskovalni centri
Inštitut za družbene vede FDV združuje 19 delujočih raziskovalnih
centrov za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

družboslovno informatiko
družboslovno-terminološko in publicistično raziskovanje
marketing in odnose z javnostmi
metodologijo in informatiko
politično teorijo
politološke raziskave
primerjalno-pravne raziskave
prostorsko sociologijo
proučevanje družbene blaginje
proučevanje kulture in religije
proučevanje mednarodnih odnosov
proučevanje organizacij in človeških virov (CPOČV)
proučevanje upravno-političnih procesov in institucij
proučevanje znanosti
raziskovanje družbenega komuniciranja
raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
socialno psihologijo
strategijo in upravljanje
Obramboslovni raziskovalni center


Slide 15

Raziskovalno področje
Programske skupine 2015

Na razpisu ARRS Nacionalnega raziskovalnega programa 2015 – 2020,
smo pridobili 14 programskih skupin (pri enem programu smo sodelujoča PS) .
Skupni obseg vseh FTE na NRP programu za leto 2015 znaša 28 FTE oz.
47.929 raziskovalnih ur.


Slide 16

Raziskovalno področje
Programske skupine 2015

Naslov raziskovalnega programa:
1. Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja
2. Družboslovna metodologija, statistika in informatika
3. Internetno raziskovanje
4. Kakovost življenja družbenih skupin
5. Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe
6. Obramboslovje
7. Politološke raziskave
8. Produkcija smisla in znanja v času krize: kulturološki, religiološki in znanstveno razvojni vidiki
družb v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi
9. Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah
10. Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave
11. Slovensko javno mnenje
12. Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja
13. Sociološki vidiki trajnostnega družbenoevropskega in kadrovskega razvoja Slovenije v Evropi
14. Upravljanje omrežij javnega in zasebnega sektorja


Slide 17

Raziskovalno področje
Nacionalni projekti

V letu 2014 smo izvajali 52 nacionalnih projektov.

Tabela št. 2: število projektov po letih (obdobje 2009 – 2014):

Tabela: Število projektov po letih

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Raziskovalni programi (NRP)

13

13

13

13

13

13

Temeljni in aplikativni projekti

11

13

20

20

20

26

CRP projekti

20

25

16

13

3

1

Drugi projekti

13

19

14

25

13

12


Slide 18

Raziskovalno področje
Mednarodni projekti

Tabela št. 3: število projektov po letih (obdobje 2009 – 2014):

Tabela: Število projektov po letih

2009

2010

2011

2012

2013

2014

OP 6 / 7 (6. in 7. okvirni program)

20

20

16

10

10

8

LLP/ E+ (Erasmus Plus)

13

11

11

16

20

13

EU-drugi programi

9

11

12

14

13

15

ESS = Evropski strukturni skladi

3

3

3

2

3

1

MP = mednarodni projekti

10

5

8

5

4

7

Skupaj:

55

50

50

47

50

44


Slide 19

Raziskovalno področje
(Izbrani rezultati)

Stanje zapisov za bibliografijo FDV v COBISS.SI*:
30.110 zapisov z afiliacijo FDV in tipologijo del

od tega:
1.570 strokovnih in znanstvenih monografij, zbornikov, visokošolskih učbenikov,
enciklopedij in priročnikov, konferenčnih zbornikov;
12.541 strokovnih in znanstvenih člankov, sestavkov, znanstvenih in strokovnih
prispevkov v konferenčnih zbornikih;
15.999 izvedenih del, poljudnih člankov, povzetkov, učnih gradiv, raziskovalnih
poročil in drugo (izključene diplome, magisteriji, doktorati in mentorstva).
*Stanje na dan 12.1.2014


Slide 20

Mednarodno področje
Mednarodna vpetost fakultete:
• vključenost v evropske in druge mednarodne projekte, ki jih izvajamo za tuje
vlade in univerze ali celo mednarodne organizacije;


intenzivno mrežno povezovanje raziskovalcev v mednarodnih znanstvenih
združenjih;



1999 – vključitev v program Socrates Erasmus;



2013/14 je bilo na fakulteti 188 tujih študentov, v tujino pa je odšlo 141 študentov
FDV;


-

V januarju 2015 ima Fakulteta za družbene vede:
151 sklenjenih bilateralnih pogodb v okviru novega Erasmus+ programa;
30 pogodb z univerzami izven EU.


Slide 21

1
1
1
1

Peru

Rusija

8

Podatek o številu sklenjenih pogodb v okviru novega Erasmus+ programa velja za leto 2014.
ZDA

1
Venezuela

4

Velika Britanija

9

Turčija

3

Švica

4

Švedska

10

Španija

4

Slovaška

2

Romunija

Portugalska

Poljska

1
Pakistan

1

Norveška

Nizozemska

Nemčija

1

Malta

2

Makedonija

3

Madžarska

1

Latvija

3

Kosovo

Kitajska

3

Kanada

Italija

1

Islandija

1

Irska

Hrvaška

3

Grčija

6

Francija

6

Finska

Estonija

Danska

2

Črna Gora

Češka

1

Ciper

1

Brazilija

Bosna in Hercegovina

1

Bolgarija

Belgija

Avstrija

Avstralija

Mednarodno področje
Mobilnost

Graf 1: Število sklenjenih bilateralnih pogodb v okviru novega
Erasmus+ programa po državah
Series1

19

16

10
9

7
8

6
5

3
4

2
1


Slide 22

Mednarodno področje
Mobilnost študentov
Graf 2: Izmenjava študentov od 2000/01 do 2013/14
Prihajajoči

Odhajajoči

215
201

200
188

173

160

158

168
158

153

141

139

126

119

114
90

82
72

55

49

34 35

20 17
3

1

2000/01

8

7

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14


Slide 23

Mednarodno področje
Mobilnost študentov po državah
Graf 3: Prihajajoči in odhajajoči študenti 2012/2013


Slide 24

Mednarodno področje
Mobilnost učiteljev
Graf 4: Izmenjava učnega osebja od 2008/09 do
2013/14
prihajajoči

odhajajoči

19

19

13

12

12
9

9

8

7

7
6
4

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14


Slide 25

Mednarodno področje
Mobilnost strokovnih delavcev

Graf 5: Izmenjava strokovnih kadrov od
2010/11 do 2013/14
prihajajoči

odhajajoči

13

7

4
3

1

3

1
0

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14


Slide 26

Mednarodno področje
Mobilnost
Graf 6: ERASMUS mobilnost (pedagogov, raziskovalcev,
študentov in strokovnih sodelavcev) izražena v odstotkih vseh
vpisanih študentov po članicah UL za leto 2014

12
11 11 11
10
8
7
6
5
4
3
2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6


Slide 27

Študijska podpora
Strokovne službe: tajništvo, PR, kadrovska služba, finančno-računovodska služba, tehnična služba, OE
za študijske zadeve, OE za podporo znanstveno-raziskovalni dejavnosti
Računalniški center
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja (ODKJG):
• preko 4.000 aktivnih članov;
• 216.000 enot knjižničnega gradiva;
• e-dostop do vseh relevantnih zbirk podatkov;
• razvejan program delavnic, tečajev, predstavitev, svetovanj o informacijskih virih;
• e-izobraževanje uporabnikov.
Založba FDV:
• založniška dejavnost fakultete, povezana z izobraževalnimi in znanstveno raziskovalnimi programi;
• med pomembnejšimi znanstvenimi založbami v državi;
• letno okrog 30 novih knjig;
• Izdajatelji revije Teorija in Praksa (od 1964 naprej);
• Soizdajateljica revij (Journal of Comparative Politics, Javnost/The Public, Journal of International
Relations and Development, Družboslovne razprave in Metodološki zvezki).


Slide 28

Študijska podpora
Arhiv družboslovnih podatkov, ki deluje v okviru IDV FDV:
• pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin;
• več kot 650 raziskav.
Sodobni prostori Fakultete za družbene vede:
• 31 moderno opremljenih predavalnic, konferenčno dvorano, sodobno tehnično opremo in tehnično
podporo, moderen multimedijski studio ;
• letno nad 100 dogodkov oz. konferenc.
Karierni center in Študentski servis FDV:
• svetovanje in podpora študentom in diplomantom pri njihovi karierni poti, strokovni praksi;
• objavljane zaposlitvenih priložnosti.
Alumni klub FDV:
• prek 1.500 članov,
• strokovna in neformalna srečanja priznanih strokovnjakov iz prakse in akademskih vrst.
20 študentskih društev
»Galerija«


Slide 29

Zaposljivost diplomantov
Zadnja raziskava UL (iz leta 2013) je pokazala, da so diplomanti UL dobro zaposleni in
relativno hitro najdejo zaposlitev. Diplomanti Univerze v Ljubljani so najuspešnejši pri
zaposlovanju v primerjavi z vsemi ostalimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji, saj najdejo
zaposlitev v 3, 6 in 9 mesecih po diplomiranju. Podobne rezultate kaže za posamezne
programe Fakultete za družbene vede tudi februarja 2015 objavljena interaktivna aplikacija
Dela.si s podatki o zaposljivosti, ki se nanašajo na leto 2014.
Med vsemi družboslovnimi fakultetami v Sloveniji imajo, po podatkih Zavoda za
zaposlovanje, študenti FDV ene izmed najboljših zaposlitvenih možnosti. Zaposlitvena
stopnja je namreč po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje več kot 90 odstotna (podatki
vezani na leto 2014). Po podatkih iz prve polovice leta 2014, so diplomanti FDV še vedno
med tistimi, ki najhitreje najdejo zaposlitev, saj imajo za polovico krajše obdobje do
zaposlitve od povprečja.


Slide 30

Zaposljivost diplomantov
Praktično ni večje organizacije, podjetja, kjer ne bi bil vsaj en naš diplomant…


Slide 31

52 let obstoja

Fakulteta za družbene vede v študijskem letu 2014/15 obeležuje 52 let
obstoja.
V 52 letih je na fakulteti:
diplomiralo 10.000,
specializiralo 50,
magistriralo 1.740 in
doktoriralo 376 družboslovcev.

www.fdv.si


Slide 32

Hvala za pozornost.


similar documents