Egzamin Gimnazjalnyorganizacja Organizacja czasu egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Zakres egzaminu Dzień egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Czas trwania egzaminu Czas przedłużenia pisania testu Historia i WOS Język polski Pierwszy 23 kwietnia 2014r. środa 9.00 11.00 Przedmioty Matematyka przyrodnicze Drugi 24 kwietnia 2014r. czwartek 9.00 11.00 Język obcy Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Trzeci 25 kwietnia 2014r. piątek 9.00 11.00 60 min.

Report
Slide 1

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 2

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 3

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 4

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 5

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 6

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 7

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 8

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 9

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 10

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


Slide 11

Egzamin Gimnazjalny
2014
organizacja

Organizacja czasu
egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku
Zakres
egzaminu

Dzień
egzaminu
Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Czas
trwania
egzaminu
Czas
przedłużenia
pisania testu

Historia
i WOS

Język
polski

Pierwszy
23 kwietnia 2014r.
środa

9.00

11.00

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

Drugi
24 kwietnia 2014r.
czwartek

9.00

11.00

Język obcy

Język obcy

– poziom
podstawowy

– poziom
rozszerzony

Trzeci
25 kwietnia 2014r.
piątek

9.00

11.00

60 min 90 min 60 min

90 min 60 min 60 min

20 min 45 min 20 min

45 min 20 min 30 min

O czym pamiętać przed egzaminem?


Sen;Strój;Urządzenia elektroniczne;Torby;PunktualnośćMaksymalne wykorzystanie czasu;Zachowanie w sali i po zakończeniu egzaminu;Numer sali będzie podany we środę 16 IV.

Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem
kodowania strony tytułowej arkusza i karty
odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie);
znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod;
umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod
w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego;
rozróżniać zadania zamknięte i otwarte;

przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na
karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji
– na arkuszu z zadaniami;
znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

Podczas egzaminów – uczeń powinien:


Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do
wskazanej sali;
Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania
lub rysowania: długopis z czarnym tuszem,
ołówek przeznaczony, jedynie do rysowania,
gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz;
Pozostawić urządzenia telekomunikacyjne poza
salą (najlepiej zostawić je w domu, a jeśli nie
jest to możliwe, zostawić w sekretariacie szkoły);
Stosować się do poleceń członków Zespołu
nadzorującego;
Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu
egzaminu;
Po przerwie wrócić punktualnie.

Kodowanie - na pierwszej
stronie arkusza uczeń:Wpisuje swój kod i numer PESEL
Przykleja naklejkę z kodem

Kodowanie
- na karcie odpowiedzi uczeń:
Wpisuje:
 swój kod,
 numer PESEL,
oraz
 uzupełnia
matrycę znaków
 i przykleja
naklejkę
z kodem

Praca z kartami odpowiedzi

Praca z kartami odpowiedzi

Podstawa prawna

Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów
w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami
Informator o egzaminie gimnazjalnym od
roku szkolnego 2011/2012
Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego

Przydatne linkiwww.cke.edu.plwww.oke.krakow.plwww.gimnazjum1.swidnik.edu.plwww.kuratorium.lublin.pl


similar documents