Bezpieczne Hanna Woźniak Cele zajęć • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych. • Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy. • Kształtowanie umiejętności.

Report
Slide 1

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 2

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 3

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 4

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 5

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 6

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 7

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 8

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 9

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 10

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 11

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


Slide 12

Bezpieczne

Hanna Woźniak

Cele zajęć
• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń
energetycznych.
• Rozwijanie umiejętności rachowania się w czasie burzy.
• Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia
prądem.

MOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY ODE MNIE!

Nie baw się w pobliżu słupów linii energetycznych

Zapamiętaj numer pogotowia energetycznego

My już znamy numer 991

Nidy nie zbliżaj się do zerwanego przewodu
elektrycznego

Nie dotykaj przewodów linii energetycznych

Pamiętaj o tych znakach!

Dowiadujemy się: Jak postępować w
przypadku porażenia prądem.

Uczymy się, jak zachować się podczas burzy

Pamiętaj:
• Nie wolno bawić się w pobliżu
linii wysokiego i niskiego
napięcia.
• Nie wolno wchodzić na słupy
energetyczne i do pomieszczeń z
transformatorami.
• W razie wypadku dzwoń!


similar documents