Obóz piłkarski 23 – 30 lipiec 2014r JASTROWIE k/PIŁY www.lesnachata.pl Uczestnicy obozu piłkarskiego : Łącznie – 98 zawodników Grupa 2003 – 23 zawodników trener + kierownik Grupa.

Report
Slide 1

Obóz piłkarski
23 – 30 lipiec 2014r
JASTROWIE k/PIŁY
www.lesnachata.pl


Slide 2

Uczestnicy obozu piłkarskiego :
Łącznie – 98 zawodników
Grupa 2003 – 23 zawodników
trener + kierownik
Grupa 2004 – 22 zawodników
trener + trener
Grupa 2005 czerwona – 14 zawodników
trener + kierownik
Grupa 2005 biała – 17 zawodników
trener + kierownik
Grupa 2006 – 22 zawodników
trener + trener + asystent
Lista rezerwowa – 6 zawodników

KADRA obozu - 13 osób


Slide 3

Kadra szkoleniowa /obozowa - opiekunowie
Pielęgniarka - Zofia Kaźmierska
Trener - Miłosz Materna
Kierownik – Marcin Łapkiewicz

Trener - Sławomir Knera
Trener - Jakub Gościński
Trener - Dariusz Koc
Trener – Łukasz Sakowski
Asystent – Wojtek Brania
Trener - Marcin Krajewski
Kierownik – Krystian Jukiel
Trener - Sławomir Branicki
Kierownik – Tomasz Kuciński
Kierownik obozu / Trener - Artur Dzięgiel


Slide 4


Slide 5

Terminy - formalności :
etap 1 – do 15 stycznia 2014r należy złożyć wstępną deklarację wyjazdu ,
etap 2 – do 31 stycznia br. należy złożyć wypełnioną deklarację oraz wpłacić zaliczkę - 50 zł - na konto DAP

Konto DAP Toruń na które należy dokonywać wpłat na obóz to :
76 1160 2202 0000 0001 9156 8907
Dziecięca Akademia Piłkarska Sp. z o.o
ul. Grabowa 19, 87-100 Toruń
etap 3 - spotkanie organizacyjne - 27.03.2014r - przedstawienie kadry, zakwalifikowanych na obóz zawodników,
formalności –terminy , uzupełnienie danych kontaktowych, przekazanie kart kwalifikacyjnych.
etap 4 – wypełnioną kartę kwalifikacyjną na obóz należy oddać do 30 kwietnia 2014r
etap 5 – wpłacić II ratę zaliczki w kwocie 100 zł – do 10 maja 2014r
etap 6 - weryfikacja wypełnienie dotychczasowych formalności - uaktualnienie listy uczestników - 15 maj 2014r
etap 7 – zgłoszenia zapotrzebowań na wystawienie dokumentów tj. :
Zaświadczenia o zakwalifikowaniu na obóz, rachunek - nadsyłać do końca maja 2014r
etap 8 – wpłata III raty – końcowy przelew pieniędzy do pełnej kwoty za obóz – do 30 czerwca 2014r
- całkowity koszt obozu za 1 zawodnika wynosi 900 zł
- w przypadku rodzeństwa wyjeżdżającego na obóz kwota wynosi 675 zł/os
etap 9 – II spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu – z udziałem uczestników - 30 czerwiec 2014r


Slide 6

Proszę o terminowe wypełnienie wszystkich formalności !

Proszę o natychmiastową informację w przypadku zagrożenia wyjazdu z
powodu choroby lub innych przeciwności losu, które uniemożliwią wyjazd
syna na obóz.

Artur Dzięgiel
tel. 693 182 571.
email : [email protected]

Wszystko o obozie w zakładce OBÓZ DAP 2014 na :

www.daptorun.pl


similar documents