„Jestem ze wsi – to nie przeszkodzi mi w odniesieniu sukcesu”

Report
Slide 1

„Jestem ze
wsi – to mi
nie
przeszkodzi
w odniesieniu
sukcesu !”


Slide 2

W roku szkolnym 2008/2009 Gimnazjum nr 3
w Ochotnicy Górnej uczestniczyło w realizacji
gminnego projektu „Jestem ze wsi - to mi nie
przeszkodzi w odniesieniu sukcesu !”


Slide 3

Projekt współfinansowany był
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego


Slide 4

W ramach projektu w Gimnazjum nr 3
prowadzono następujące zajęcia:
1. Zajęcia dla uczniów z problemami w nauce.
2. Warsztaty z języka angielskiego.
3. Warsztaty matematyczne z elementami origami.
4. Warsztaty fizyczno – astronomiczne.
5. Warsztaty przyrodnicze.
6. Warsztaty informatyczne.
7. Koło szachowe.
8. Warsztaty pn. „Klub młodego przedsiębiorcy”.
9. Zajęcia z doradcą zawodowym.
10. Zajęcia sportowe.
11. Wycieczka do Warszawy.
12. Wycieczka do Krakowa.


Slide 5

Przeprowadzono 306
godzin zajęć
pozalekcyjnych, które
rozwijały nasze
zainteresowania,
kształciły nowe
umiejętności
i umożliwiały
uzupełnianie
zaległości


Slide 6

Do prowadzenia zajęć zakupiono nowoczesny
sprzęt i materiały biurowe za łączną kwotę
13500 zł


Slide 7

Warsztaty przyrodnicze

Zajęcia terenowe były doskonałą okazją do
prowadzenia samodzielnych obserwacji oraz
zbiórki materiałów do zielnika


Slide 8

Wykonanie zielnika, a nawet spreparowanie
i etykietowanie owadów to zadanie w sam
raz dla grupy naszych przyrodników


Slide 9

W trakcie robienia zielnika


Slide 10


Slide 11

Poszerzanie wiadomości i umiejętności przyrodniczych
odbywało się z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych, programów komputerowych,
Internetu


Slide 12

Warsztaty informatyczne to czas doskonalenia
umiejętności pracy z komputerem.


Slide 13

Dzięki zakupionej z projektu kamerze członkowie tych
warsztatów nagrywali filmy z wycieczek i uroczystości
szkolnych ucząc się jej obsługi


Slide 14

Program do obróbki filmów „Pinnacle Studio”
zakupiony również w ramach realizacji projektu
posłużył do nagrania pamiątkowych filmów.
Nasze koleżanki na warsztatach
informatycznych obrabiały komputerowo nagrane
materiały: dodawały efekty dźwiękowe (podkład
muzyczny), napisy z wyszczególnieniem
zwiedzanych miejsc, napisy końcowe.


Slide 15


Slide 16


Slide 17

Można obejrzeć cztery filmy zmontowane
przez członków warsztatów
informatycznych:
1. „Sen na jawie o Warszawie”
2. „ Magiczny Kraków”
3.” Terne Ciawe” – film z występu zespołu
romskiego w naszej szkole
4.”Opłatek” –film z uroczystości opłatkowej


Slide 18

Warsztaty matematyczne z wykorzystaniem orgiami to
doskonały sposób na wzbogacania wiedzy matematycznej z
geometrii płaskiej i przestrzennej, rozwijanie naszych
zainteresowań i aktywizowanie nas w procesie
dydaktycznym.


Slide 19

Sztukę orgiami wykorzystywaliśmy do rozwijania
wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia .


Slide 20

W trakcie zajęć poznawaliśmy nowe metody
wykonywania różnych ozdób z papieru. Uczyliśmy się
robić kartki i stroiki świąteczne, kwiaty, plakaty, …


Slide 21

Miło popatrzyć na efekty naszej pracy


Slide 22


Slide 23


Slide 24


Slide 25

Zajęcia Koła
Szachowego
wpływały
pozytywnie na
uatrakcyjnianie
zajęć
z przedmiotów
ścisłych i rozwijanie
umiejętności
logicznego myślenia


Slide 26

W trakcie zajęć uczniowie poznawali
podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu
gry w szachy


Slide 27

Zajęcia promowały alternatywne formy
spędzania wolnego czasu


Slide 28


Slide 29


Slide 30

Na warsztatach fizyczno –
astronomicznych mogliśmy „pobujać w
obłokach”:
rozmawialiśmy o układzie słonecznym,
poznawaliśmy podstawowe Gwiazdozbiory,
prowadziliśmy obserwację faz księżyca,


Slide 31


Slide 32

Chłopcy zbudowali własny poduszkowiec –
pojazd poruszający się na poduszce
powietrznej zrobionej z folii.


Slide 33

Członkowie „Klubu młodego przedsiębiorcy”
poznawali pojęcia ekonomiczne takie jak:
marketing, inflacja, popyt, podaż …


Slide 34

Uczyli się obsługiwać nowoczesny sprzęt:
laptop, aparat cyfrowy, kamerę, rzutnik, …


Slide 35

Na zajęciach
sportowych
miło
spędzaliśmy
wolny czas.


Slide 36

Uczestniczki tych zajęć ćwiczyły elementy układów
tanecznych do muzyki młodzieżowej, elementy tańca
romskiego oraz gry grupowe


Slide 37

Wyćwiczone układy taneczne mogliśmy
podziwiać na zebraniach z rodzicami i
uroczystościach szkolnych


Slide 38


Slide 39

Wspólne gry i zabawy
integrowały naszą grupę,

uczyły współdziałania
i dały możliwość
atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu.


Slide 40

Warsztaty i zajęcia prowadzono ciekawymi
metodami pracy, które rozbudzały motywację i
podnosiły wiarę we własne możliwości


Slide 41

Doradztwo zawodowe
W ramach projektu odbyły się dwa spotkania
uczniów klas trzecich z przedstawicielami
Powiatowego Urzędu Pracy. Uczniowie pod
kierunkiem prowadzących zajęcia wypełniali
autotesty dotyczące ich zainteresowań
i preferencji zawodowych, a następnie
analizowali je. Omawiali również aktualną
sytuację na rynku pracy.


Slide 42

W czasie zajęć z doradcami zawodowymi:


Slide 43


Slide 44


Slide 45


Slide 46

Wyjazdy studyjne były
atrakcyjną formą zdobywania
wiedzy, podnoszenia poziomu
kulturalnego i społecznego,
ale i wypoczynku.


Slide 47

29 września wyjechaliśmy na
pięciodniową wycieczkę do Warszawy


Slide 48

Pod opieką dwóch
przewodniczek zwiedziliśmy
najważniejsze miejsca naszej
Stolicy :
Zamek Królewski
Budynek Sejmu i Senatu
Pałac Kultury i Nauki
Park Łazienkowski
Pałac w Wilanowie
Gmach Telewizji Polskiej
Muzea
Stare Miasto


Slide 49

Zwiedzanie Pałacu w Wilanowie połączone było
z pięknymi lekcjami historii, o polskim patriotyzmie i
patriotach


Slide 50

Zamek Królewski
- pomnik historii i
kultury narodowej
polaków ,jego
apartamenty,
zgromadzone
dzieła sztuki,
zabytkowe meble,
rzeźby wywarły na
nas wielkie
wrażenie


Slide 51

Pałac na wodzie w Parku Łazienkowskim – letnia
rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego –
tutaj mieliśmy kolejną lekcję historii Polski


Slide 52

Zwiedzając Stare Miasto zobaczyliśmy Barbakan,
mury obronne, pomnik Małego Powstańca, …
Przy syrence na Starym Mieście

Przy pomniku Małego Powstańca


Slide 53

Nasze przewodniczki nie zapomniały o żadnym
ważnym dla polaków miejscu w Warszawie
Przy pomniku Powstania
Warszawskiego

Pod pomnikiem Fryderyka
Chopina


Slide 54

Przed pomnikiem Józefa
Poniatowskiego

Przy Grobie nieznanego Żołnierza


Slide 55

Podczas wycieczki po Sejmie przewodnicy przybliżyli nam
historię polskiego parlamentu, wyjaśnili, jak funkcjonuje
współczesny parlament, jak powstaje ustawa, zapoznali nas z
codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów


Slide 56

W budynku
Sejmu


Slide 57

Zwiedziliśmy budynek Telewizji Polskiej, zobaczyliśmy gdzie
i jak pracują gwiazdy telewizji. W studiu TVP Sport mogliśmy
zasiąść za stołem, gdzie prowadzone są programy sportowe.
Przewodnik opowiedział nam, jak powstają programy
telewizyjne, na czym polega praca w telewizji


Slide 58

Nasi koledzy mogli poczuć się jak
prezenterzy telewizyjni.


Slide 59

W salach Muzeum Techniki zobaczyliśmy unikatowe
zabytki techniki i kultury materialnej. Pokazywały one
w sposób obrazowy rozwój techniki od jej odległych
początków do czasów współczesnych


Slide 60

W czasie lekcji nt. historii transportu mogliśmy obejrzeć
ciekawe modele pojazdów od najdawniejszych czasów.
Pracownik muzeum bardzo interesująco opowiadał o kolejnych
pojazdach, odpowiadał na nurtujące nas pytania


Slide 61

W Muzeum Powstania Warszawskiego mogliśmy zobaczyć
wiele zdjęć z czasów powstania, eksponatów, modeli
samolotów, broni, wozów bojowych, pocztę powstańczą ….


Slide 62

Podzieleni na małe grupy przeszliśmy wraz z
przewodnikami przez „żywą historię” pełną
eksponatów, odgłosów powstańczych typu: wybuch
bomby, nalot, syreny alarmowe


Slide 63

W Muzeum
Narodowym
uczestniczyliśmy w
lekcjach muzealnych:
1. Pomóż swemu oku
2. Oświecenie –
romantyzm
3. Świat mitów
4. Polskie malarstwo
historyczne


Slide 64

W czasie lekcji rozwijaliśmy umiejętność patrzenia na
dzieła sztuki. Poznaliśmy najważniejsze grupy
tematyczne: pejzaż, martwa natura, portret, sceny
historyczne oraz różne sposoby interpretacji świata w
obrazie.


Slide 65

Wielkim przeżyciem dla nas były spotkania z „gwiazdami”.
W kafejce budynku TVP spotkaliśmy Bożenę Stachura –aktorkę, którą
oglądamy w serialu „M jak miłośc”


Slide 66

Jarosław Kret- dziennikarz z TVP1 nie dał się namówić
na autograf, ale udało nam się sfotografować Martą
Wierzbicką – aktorką serialu „Na wspólnej’


Slide 67

W Muzeum Powstania Warszawskiego spotkaliśmy
Radosława Majdana – znanego sportowca


Slide 68

Wycieczka to także wspólne
spacery, posiłki …..


Slide 69

Czas spędzony w autokarze, pamiątkowe
fotografie – a to wszystko integrowało naszą
grupę, tworząyło nowe przyjaźnie, ….


Slide 70

29 października 2008
pojechaliśmy na
jednodniowa
wycieczkę do Krakowa.
Pierwszy punkt
programu wycieczki to
zwiedzanie Muzeum
Inżynierii oraz udział w
lekcjach muzealnych tej
placówki.


Slide 71

W Muzeum Inżynierii braliśmyudział w wielu
ciekawych doświadczeniach z dziedziny fizyki,
przyrody, techniki.


Slide 72

Z przygotowanych materiałów samodzielnie
budowaliśmy elektrofor i butelkę lejdejską


Slide 73

Budowaliśmy
poduszkowce zdolne
unieść jedną osobę. Po
wykonaniu
poduszkowca mogliśmy
na nim pojeździć – co
wzbudziło wiele
radości i satysfakcji z
dobrze wykonanego
zadania.


Slide 74

Kolejnym punktem wycieczki było
oglądanie filmu w wersji
trójwymiarowej pt. „DINOZAURY.
GIGANTY PATAGONII”. Dzięki
wykorzystaniu technologii
trójwymiarowej mogliśmy przenieść się
do świata tych wielkich stworzeń,
zobaczyć jak one żyły.


Slide 75

Następnie w tym samym kinie IMAX
oglądaliśmy filmową opowieść o życiu
Jana Pawła II. O wielkim Polaku –
Papieżu opowiadał jego wieloletni
sekretarz, świadek najważniejszych
wydarzeń wielkiego Pontyfikatu –
kardynał Stanisław Dziwisz.


Slide 76

W wycieczce do Warszawy uczestniczyło
92 uczniów, w Krakowie było 98 uczniów
naszej szkoły.
Na wycieczki wydaliśmy 71.250 zł ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego


Slide 77

Dziękujemy za uwagę


similar documents