Wirtualny świat tworzysz także Ty

Report
Slide 1

Wirtualny świat
tworzysz także Ty
Menu

Data 12.01.2008


Slide 2

Menu

 Historia Internetu
 Zasady zachowania w Internecie
 Zasady telefonowania
 Quiz
 Bibliografia


Slide 3

Zasady zachowania w Internecie
• Netykieta
• Zasady netykiety

wróć


Slide 4

Zasady telefonowania
1. Przygotowanie. Przed przystąpieniem do
rozmowy zastanawiamy się nad jej treścią,
zapisujemy poszczególne problemy, pytania,
nazwiska, terminy itp.
2. Uzyskanie połączenia i ustalenie kontaktu z
właściwą osobą.
3. Przeprowadzenie rozmowy.
4. Sprawdzenie czy odbiorca wszystko zrozumiał.
Powtórzenie najistotniejszych ustaleń jak
terminy i sprawy do załatwienia.
dalej


Slide 5

Uwagi do rozmów
telefonicznych
1.
2.
3.
4.
5.

Optymalnie wykorzystaj czas rozmowy.
Mów powoli, nie podnoś głosu.
Słuchaj uważnie.
Podnoś słuchawkę jak najszybciej.
Wykaż entuzjazm (uśmiechaj się przy
odbieraniu telefonu).
6. Bądź uprzejmy dla osoby, która się pomyli.
7. Czekaj na rozmowę nie dłużej niż 25 sekund.
dalej


Slide 6

8. Odpowiadaj tego samego dnia.
9. Nie wykonuj urzędowych telefonów w piątek
po południu. Nie wykonuj telefonów do
znajomych po 22 00.
10. Jeśli rozmowa została przerwana inicjatywa
należy do osoby, która dzwoniła.
11. Rozmowę kończy ten kto zaczął.
12. Rozmowy powinny pozostawać tajemnicą
bezpośrednio zainteresowanych osób (nie
komentujmy, nie włączajmy innych w nasze
życie intymne).
13. Wyłączaj komórkę lub ustawia milczącą gdy
wchodzisz do teatru, kina na lekcję, wykład lub
wróć
spotkanie.


Slide 7

Netykieta
Netykieta – jest zbiorem niepisanych reguł

dobrego zachowania użytkowników Internetu.
Netykieta określana jest mianem
elektronicznego (savoir vivre).
3 główne zasady:
· Myśl(!)
· Nie działaj na czyjąś szkodę
· Nie nadużywaj
dalej
Autor: Rafał Rynkiewicz www.netykieta.prv.pl


Slide 8

Zasady netykiety
1. Bądź kulturalny!
Twoje słowo świadczy o tobie i nie zapominaj, że ten ktoś,
na drugim końcu to też człowiek.

2. Bądź odpowiedzialny za to, co piszesz.
Pamiętaj w Internecie nikt nie jest anonimowy.
3. Nie kradnij!
Posługując się cudzymi materiałami podawaj autora.
4. Nie bądź wścibski!
Nie staraj się zobaczyć tego, co ktoś przed Tobą
zabezpieczył hasłem.

5. Szanuj czas innych!
Pisz zwięźle.

dalej


Slide 9

6. Szanuj przestrzeń innych!
Nie używaj w meilach htm – a, tabeli i zdjęć.
7. Nie śmieć!
Nie zmieniaj tematu, nie spamuj.
8. Nie pisz samymi dużymi literami!
Wielkie litery wyglądają jakbyś KRZYCZAŁ!

9. Dokładnie adresuj i podawaj temat listu.
10. Nie rozsyłaj wirusów!
Sprawdź swoje dyski.

wróć


Slide 10

Bibliografia
• www.netykieta.prv.pl

• www.sp.poniatowa.pl

• www.wsp.krakow.pl

wróć


Slide 11

Historia Internetu
• Początki Internetu sięgają drugiej połowy lat 60-tych,
kiedy to agencja ARPA (Advenced Research Projects
Agency) Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych
rozpoczęła finansowanie projektu budowy sieci
komputerowej odpornej na atak atomowy. Opracowano
wtedy zbiór zasad dotyczących sposobu przesyłania
danych pomiędzy komputerami, zwany protokołem IP.
Pierwsza sieć bazująca na tym projekcie składała się z 4
komputerów. Z czasem ARPA zainicjowała programy
badawcze, wspierane merytorycznie przez kilka silnych
ośrodków akademickich, oparte o filozofię sieci
pakietowej, a dotyczące łączności radiowej i satelitarnej.
W 1973 roku rozpoczęto prace nad połączeniem
różnych sieci pakietowych, co zostało określone mianem
internetingu.
dalej


Slide 12

Dzieje Polskiego Internetu
• Do 1989 roku Polska jako kraj bloku komunistycznego
objęta była restrykcjami technologicznymi pod nazwa
COCOM. Przemiany ustrojowe zintensyfikowały starania
o przyłączenie Polski do światowej sieci informatycznej.
W maju 1991 roku rektor Uniwersytetu Warszawskiego
powołał Zespół Koordynacji Naukowej i Akademickiej
Sieci Komputerowej. Dzięki funduszom z Komitetu
Badań Naukowych stworzona została sieć szkieletowa
IP, która we wrześniu 1991 połączono przez Kopenhagę,
do sieci europejskiej, a w grudniu tegoż roku do sieci w
USA.
• WWW (World Wide Web) - światowa pajęczyna stron
dalej


Slide 13

• Pierwsze połączenie Polski z Internetem
nastąpiło 17 sierpnia 1991 roku. Do 1994 roku
polski Internet był prawie wyłącznie siecią
akademicką. Jedynym operatorem Internetu w
Polsce była instytucja o nazwie NASK
(Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa),
działająca początkowo w ramach Uniwersytetu
Warszawskiego, a od grudnia 1993 do dziś jako
samodzielna Jednostka Badawczo-Rozwojowa
podległa Komitetowi Badań Naukowych.

wróć


Slide 14

Poziom
początkujący


Slide 15

Quiz
1. Jaki tytuł nosi moja prezentacja?
a) Internet i My.
b) Wirtualny świat tworzysz także Ty.
c) Savoir vivre.


Slide 16

Niestety błędna odpowiedź jeśli
chcesz spróbuj ponownie


Slide 17

2. Netykieta zawiera:

a) 3 główne zasady
b) wszystkie są ważne
c) 1 główną


Slide 18

3. Jest zbiorem niepisanych reguł
dobrego zachowania w Internecie.

a) kodeks
b) nie ma czegoś takiego
c) netykieta


Slide 19

4. W jakim programie wykonana jest
prezentacja?
a) Power Point
b) Paint
c) Word


Slide 20

5. Do czego służy program Paint?

a) odtwarzania teledysków
b) pisania tekstów
c) rysowania


Slide 21

Poziom
zaawansowany


Slide 22

6.W którym roku nastąpiło pierwsze
połączenie Internetu z Polską?
• 1990 roku
• 1991 roku
• 1996 roku


Slide 23

7. Co oznacza skrót „www”?

a) światowa pajęczyna stron
b) Nazwa serwera internetowego
c) pochodzi od imienia, nazwiska
i pseudonimu uczonego


Slide 24

8. W których latach powstał Internet
na świecie?
a) na początku lat 50- tych
b) w połowie lat 60- tych
c) pod koniec lat 40-tych


Slide 25

9. Pod jaką nazwą Polska objęta była
restrykcjami technologicznymi
przed 1989 rokiem?
a) OBAGD
b) COCOM
c) WGBBL


Slide 26

10. Czy wielkie litery w e- mail lub
komunikatorze wyglądają jakbyś
krzyczał?
a) tak
b) nie
c) zależy do kogo piszemy


Slide 27

11. Ile sekund należy czekać zanim
druga osoba odbierze
słuchawkę?
a) 5 sekund
b) 25 sekund
c) 15 sekund


Slide 28

12. Jaki departament jako pierwszy
rozpoczął finansowanie projektu
budowy sieci komputerowej
odpornej na atak atomowy?
a) Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych
b) Polski Departament Obrony
c) Rosyjski Departament Obrony


Slide 29

13. W którym roku rozpoczęto prace
nad połączeniem różnych sieci
pakietowych w USA?
a) 1945
b) 1973
c) 1996


Slide 30

14. Pierwsza sieć składała się z …
komputerów.

a) 7
b) 2
c) 4


Slide 31

15. Jak nazywał się pierwszy
operator Internetu w Polsce?
a) Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa NASK
b) Komitetowi Badań Naukowych UMCS
c) Wojskowa Akademia Techniczna WAT


Slide 32

Gratulujemy udało Ci
się przejść cały quiz .

wróć


similar documents