RNDr. Pavel Nezval, ZŠ Blansko

Report
Slide 1

ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO
AUTOEVALUACE ŠKOLY

Konference projektu Cesta ke
kvalitě
Brno 20. října 2009


Slide 2

VLASTNÍ PRŮBĚH
AUTOEVALUAČNÍCH PROCESŮ NA
ZŠ T.G.MASARYKA


Následující část prezentace se omezí
pouze na zapojení žáků do autoevaluace
školy


Slide 3

FILOZOFICKÁ VÝCHODISKA
Bez většinového konsenzu sboru na následujících
zásadách zřejmě nemá cenu se do tohoto procesu
vůbec pouštět.
 Rodiče a žáci nejsou pro školu ani nepřátelé ani
zákazníci (klienti), ale partneři (i když se občas
najde výjimka)


Slide 4

Bez zapojení žáků do autoevaluace školy
nemůžeme dojít k efektivnímu, smysluplnému
a dále využitelnému výsledku
 Učitelský sbor se musí vzdělávat v klíčových
oblastech školské reformy
 Na škole musí být vhodné klima
 Ředitel musí být aktivním strůjcem a
podporovatelem zapojení žáků do procesu
autoevaluace
 Žáci musí být ochotni se do tohoto procesu
zapojit – musí vidět jeho efektSlide 5

UKÁZKY VÝSTUPŮ A JEJICH VYUŽITÍ
01_Příloha 1_První pokus_05_06.doc
02_Příloha 2_Úvodní tabulky_12_06.doc
03_Příloha 3_Seznam podnětů _01_07.doc
04_Příloha 4_Analytická zpráva_ 06_07.doc
05_Fotoevaluace_9.A_02_08.ppt


Slide 6

DĚKUJI ZA POZORNOST

RNDr. Pavel Nezval
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka
Blansko, Rodkovského 2
e – mail: [email protected]
www.zstgm.cz


similar documents