ASP.NET MVC - Mahmut Can Sozeri

Report
ASP.NET MVC 4 Razor
Mahmut Can Sözeri
Yazılım Eğitmeni, Danışman
[email protected]
http://mcansozeri.com
28/09/2012
Ajanda








MVC Nedir?
ASP.NET MVC Nedir?
View Engine Nedir? Razor Nedir?
Örnek Siteler
Demo
Avantajları – Dezavantajları
ASP.NET MVC’nin Tarihsel Gelişimi
Soru-Cevap
MVC’ye Genel Bakış
 1979 yılında Trygve Reenskaug
 Model View Controller
 Katmanlı Mimari
ASP.NET MVC
 ASP.NET
 System.Web.UI
 System.Web
 ASP.NET MVC
 Model
 View
 Controller
Çalışma Yapısı
Model
2
T
A
R
A
Y
I
C
I
1
3
Controller
4
View
5
View Engine Nedir?
View
View Engine
ASP.NET MVC Site Örnekleri
ASP.NET MVC Site Örnekleri
ASP.NET MVC Site Örnekleri
ASP.NET MVC Site Örnekleri
ASP.NET MVC Site Örnekleri
ASP.NET MVC Site Örnekleri
DEMO
Razor’un Özellikleri
 Kısa/özlü, anlamlı ve akıcı
 Öğrenmesi kolay
 Yeni bir dil değildir
 Herhangi bir text editor ile çalışır
 Mükemmel intellisense
 Test edilebilir
Razor’dan Başka?
 Brail
 NDjango
 Nhaml
 Nvelocity
 SharpTiles
 Spark
 StringTemplate
 XSLT
Avantajları Nelerdir?











Temiz HTML
Katmanlı mimari
Test Unit
View Engine desteği
JavaScript kütüphaneleri ile uyum
İsteğe bağlı URL haritası
SEO dostu URL
View State ve PostBack yok
Temel ASP.NET özelliklerini destekler
Sayfa boyutları
Mobil Template
Dezavantajları Nelerdir?





Event kullanılmıyor
Temel HTML , CSS, JS bilgisi
3.parti kütüphanelerin uyumu
Web Forms dan doğrudan upgrade
View State ve PostBack yok
ASP.NET MVC’nin Tarihsel Gelişimi
Date
Version
10 December 2007
ASP.NET MVC CTP
13 March 2009
ASP.NET MVC 1.0
16 December 2009
ASP.NET MVC 2 RC
4 February 2010
ASP.NET MVC 2 RC 2
10 March 2010
ASP.NET MVC 2
6 October 2010
ASP.NET MVC 3 Beta
9 November 2010
ASP.NET MVC 3 RC
10 December 2010
ASP.NET MVC 3 RC 2
13 January 2011
ASP.NET MVC 3
20 September 2011
ASP.NET MVC 4 Developer Preview
15 February 2012
ASP.NET MVC 4 Beta
31 May 2012
ASP.NET MVC 4 RC
15 Aug 2012
ASP.NET MVC 4
Sorularınız
Kaynaklar
 İngilizce
 http://www.asp.net/mvc/mvc4
 http://msdn.microsoft.com/enus/library/gg416514(v=vs.98).aspx
 http://weblogs.asp.net/scottgu/
 ASP.NET MVC 4, Wrox
 ASP.NET MVC 4, Apress
 Türkçe
 http://mcansozeri.com/blog/
Teşekkürler
Mahmut Can Sözeri
Yazılım Eğitmeni, Danışman
[email protected]
http://mcansozeri.com

similar documents