Facebook

Report
KÖZÖSSÉGI MÉDIA AZ
OKTATÁSBAN –
Facebook esettanulmányok
Kárpáti Andrea és Kuttner Ádám, ELTE TTK,
Természettudományi Kommunikáció Központ
Szálas Tímea, Szegedi Egyetem,
Neveléstudományi Doktori Iskola
Közösségi média a pedagógiában?
Facebook: az ego trip-től a közösségi
tudásépítésig
Esettanulmány 1: középiskola
Angol nyelvtanítás
Esettanulmány 2: felnőttképzés
Kiadványszerkesztés, Design
Kommunikáció = megosztás, kommentálás
Közösségi média a pedagógiában?
• Tanulás egyéniesítése  tanuló – központú oktatás
• Önkéntes tudásmegosztás, értékelés
• Szociális, kommunikatív, digitális kompetenciák egyszerre
fejleszthetők
• Pedagógusszerep: kényes egyensúly a privát és közösségi
lét között
Császár Lilla DLA kutatása, Pécsi
Egyetem, 2010-…: Facebook
ikonográfia és szimbólumfejtés
Facebook: az ego trip-től a közösségi
tudásépítésig
• Rutinszerű, igen gyakori használat, erős motiváció
• Multimédia megjelenítés – többcsatornás tudásmegosztás
• Tanulástervezés keretrendszere: közvetítés, párbeszéd,
egyéni és kollaboratív alkotás
•
• Kárpáti, A., Szálas, T., Kuttner, Á. (Iskolakultúra, benyújtva):
Közösségi média az oktatásban – Facebook esettanulmányok.
Választott tantárgyak és oktatási célok
Angol nyelv: modern amerikai kultúra megismerése,
írásos kommunikációs képességek fejlesztése, önálló
szövegalkotás életszerű helyzetekben, formális és
informális nyelvezetek közötti különbségek
testnevelés: szertorna: elméleti alapok, kategóriák,
szabályok, a gyakorlatot elősegítő ismeretek bővítése
képzőművészet: műemlékvédelem, a Vajdaság
műemlékeinek megismerése, egy műemlék-túra
kidolgozása
Facebook-kal segített oktatás
középiskolai osztályokban
• 59 tanuló, 3 gimnáziumi osztály, 3 tantárgy
• Iskola: tehetséggondozó nyelvi és sportgimnázium
• Tanulók: Vajdaság különböző helységeiből, főleg
középosztálybeli családi háttérrel
• több mint 90%-uknak van számítógépe és internetes
hozzáférése, ill. Facebook-profilja.
• A tanulási célú használat nem jellemző
Kommunikáció-orientált nyelvtanítási
módszerek a Facebook-on
Kommunikatív nyelvtanulási szempontok:
-
Tanulói autonómia és tanulóközpontúság
A tanulás társas természete
Értelmes tanulás
Gondolkodási képességek fejlesztése
Alternatív értékelési módok
Second Headline
Eredmények
Facebook-csoport tartalmai: 161önálló
bejegyzés, 669 hozzászólás, 30 közös
dokumentum és önálló beszámoló
Kérdőívek kiértékelése még folyamatban
Tanulói visszajelzések pozitívak:
• tudásgyarapodás,
• kommunikációs képességek fejlődése,
• erős motiváció
Esettanulmány 2: felnőttképzés
• A pilot program akkreditált felnőttképzési intézményben
valósult meg. Az iskola profilja:
– szoftverhasználat oktatása
– informatika OKJ vizsgafelkészítés
• Jelentkezőkről általában elmondható, hogy legalább
érettségivel, de többségük diplomával rendelkezik
• Általában főállás mellett kezdik meg tanulmányaikat, céljuk:
– munkahelyi feladatokhoz szükséges ismeretek megszerzése
– pályamódosítás
Kiadványszerkesztő, Designer
• Képzések célja az államilag elismert (OKJ) szakképesítések
megszerzése
– 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján szervezett Kiadványszerkesztő
– 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelete szervezett Designer
• Mindkét képzés 280 kontakt tanórából állt, az elmélet
és a gyakorlat aránya: 50%-50%
• A képzések 2011 őszén, a Facebook oktatási célú
használata pedig 2011. decemberében kezdődött
A kísérlet mérhető indikátorai
2011. december 2. és 2012. szeptember 1.
Megosztott fényképek száma
224 db
A
kísérlet
mérhető
indikátorai:
Szimulációs oktató videók száma
10 db
Facebook dokumentumok száma
50 db
Közösen szerkesztett dokumentum száma
43 db
Bejegyzések száma
242 db
Hozzászólások száma
268 db
Vélemények/Like-ok száma
157db
Saját fejlesztésű Facebook alkalmazások
2 db
Facebook alkalmazás – QR Creator
QR Creator Facebook oldalakba
integrálható QR kód készítő alkalmazás
• Térképhez
• Webcímhez
• Telefonszámhoz, SMS küldéshez
• E-mailhez
• Elektronikus névjegyhez
• WIFI hálózat beállításához
Facebook alkalmazás – Online Tudástár
Az Online Tudástár olyan
általános célú oktatási munkát
segítő szoftver, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy
ütemezetten osszanak meg
különböző oktatási
tartalmakat, feladatokat,
leckéket.

similar documents