Luka Tomašković

Report
Mobilna plaćanja
Luka Tomašković
Direktor Proizvoda kartičnog i transakcijskog poslovanja
Zagreb, 30. listopada 2012.
Što su mobilna plaćanja i tko su potencijalni sudionici na tržištu?
Omogućuju plaćanje i prijenos novčanih sredstava, uz korištenje aplikacije na
mobilnom telefonu, na način da mobiteli preuzimaju funkciju platne kartice i
omogućuju korisnicima provođenje platnih transakcija vlastitim mobilnim
telefonom.
Mogućnosti mobilnih plaćanja
 plaćanje na blagajni prilikom kupovine (kartično ili u zatvorenom sistemu – trgovci, banke, telekomi, specijalizirene
kuće)
 transfer novčanih sredstava između korisnika usluge mobilnog plaćanja
Sudionici na tržištu mobilnih plaćanja
 Banke (kartične kuće)
 mobilni operateri
 trgovci
 specijalizirane kuće i poduzeća (Square, PayPal, Apple...)
2
Postoji nekoliko kategorija i tehnologija mobilnih plaćanja
Mobitel kao novčanik
Mobitel kao POS
Peer2Peer plaćanja
Mobitel preuzima funkciju platne
kartice te omogućuje plaćanje
robe i usluga na prodajnim
mjestima.
Uz posebnu aplikaciju i čitač
kartica mobitel preuzima funkciju
POS terminala te omogućuje
prihvat kartica.
Koristeći aplikacije za mobilno
bankarstvo moguć je prijenos
sredstava između dvije fizičke
osobe.
3 kategorije i tehnologije mobilnih plaćanja
3
NFC
QR kod ili Barkod
Mobilne aplikacije
Set standarda za uspostavljanje
bežične komunikacije i razmjenu
podataka između različitih uređaja.
Grafički prikaz različitih podataka
za čije se čitanje koristi hardverski
čitač.
Aplikacije za mobilno bankarstvo
ili aplikacije specijaliziranih kuća
za prijenos sredstava između
korisnika aplikacija.
Mobilna plaćanja u svijetu
Mobitel kao novčanik- Google Wallet
 Google Wallet je aplikacija mobitel nastala u suradnji sa Citi bankom, MasterCardom, First
Pretpostavke:
 samo jedan mobilni telefon
Datom i mobilnim operaterom Sprint
 Omogućuje provođenje contactless plaćanja na prodajnim mjestima koristeći NFC tehnologiju i
 samo jedan mobilni operater
 samo jedna banka
MasterCard PayPass standard
Mobitel kao POS - Square
 Square register aplikacija i Square čitač kartica omogućuje korisnicima prihvat kartica koristeći
Pretpostavke:
 dostupno samo u SAD-u i Kanadi
pametne telefone
 u utor za slušalice se umetne čitač za kartice i instalira se aplikacije Square register te se
provlačenjem kartice kroz magnetski čitač provodi platna transakcija
 čita se magnetski zapis s kartice i
nema podrške za PIN
Peer2Peer plaćanja – LevelUp – bar code
 LevelUp aplikacija je dostupna za Android i iOS pametne telefone i omogućuje korisnicima
plaćanje računa bez korištenja kartica
 s aplikacijom se preko web stranice poveže kreditna kartica te aplikacija generira jedinstveni QR
4
Pretpostavke:
 dostupno samo u SAD-u
 potrebno imati pametni telefon koji
kod koji predstavlja svakog pojedinog klijenta, a plaćanja se odvijaju skeniranjem QR koda
aplikacija podržava i pristup
prikazanog na zaslonu mobilnog telefona
internetu
Mobilna plaćanja u Hrvatskoj
Aplikacije za mobilno bankarstvo (m-banking)
 prisutne kod gotovo svih hrvatskih poslovnih banaka
 u lipnju 2012. je bilo 380.405 korisnika mobilnog bankarstva
 mogućnosti aplikacija
 provjera stanja računa
 potrošnja po karticama
 pregled transakcija i pregled budućih obveza
 prijenos novčanih sredstava
Pretpostavke:
 vezano za samo jednu banku
 ne omogućuje plaćanje na
prodajnim mjestima
Mobilno plaćanje
 usluga napravljena u suradnji s jednim mobilnim operaterom
 omogućuje plaćanje računa, upit u stanje bankovnih računa i potrošnje po karticama i kupnju
proizvoda i usluga
 za provođenje transakcija koristi se mobilni telefon, a za provođenje plaćanja tereti se
transakcijski račun ili kreditna kartica korisnika
 usluga je vezana uz samo jednu banku i jednog mobilnog operatera
Pretpostavke:
 vezano za samo jednu banku
 samo jedan mobilni operater
 mogućnost naplate troškova
operatera prilikom korištenja
Telekomi i iskorak prema mobilnim plaćanjima
Pretpostavke:
 pilot projekt mobilnih plaćanja temeljenih na NFC tehnologiji
 trenutno ga testira 200-njak zaposlenika telekoma
 ako mobitel nema podršku za NFC tehnologiju, moguće je staviti NFC naljepnicu na mobitel
kako bi se koristila usluga
 tereti se klijentov pre-paid ili post-paid račun
5
 još nije u komercijalnoj upotrebi
 postoje ograničenja zbog Zakona o
elektroničkom novcu
 u RH još ne postoji potrebna
infrastruktura za provođenje
plaćanja
Budućnost mobilnih plaćanja u Hrvatskoj ovisi o sudionicima na tržištu mobilnih
plaćanja i spremnosti trgovaca i klijenata za prihvaćanje promjena.
BANKE
 imaju razvijen m-banking te počinju s izdavanjem contactless kartica i razvojem POS mreže kako bi
se omogućila contactless plaćanja koja predstavljaju predkorak za NFC mobilna plaćanja
TRGOVCI
 većina trgovaca ne posjeduje vlastitu POS mrežu već ovise o bankama, a spremni su na promjene
ako u njih ne moraju uložiti financijska sredstva
MOBILNI OPERATERI
 razvijaju vlastita rješenja za mobilna plaćanja koja imaju određena ograničenja zbog hrvatskih zakona
KLIJENTI
 prema istraživanju koje je provedeno za Zagrebačku banku kod klijenata prevladavaju negativne
asocijacije vezane uz mobilna plaćanja poput nepotrenosti, nepostojanja razlike u odnosu na plaćanje
karticama, nesiguran način plaćanja, neispunjavanje stvarne potrebe*
Danas postoji baza korisnika i negativna percepcija klijenata te ne postoji jedinstveni standard ili
trend koji prevladava na tržištu mobilnih plaćanja.
6
* Ipsos Puls, 2012.
Budućnost mobilnih plaćanja u Hrvatskoj
Percepcija korisnika
Standardi i trendovi
Klijenti ne gledaju na mobilna
plaćanja kao na budućnost
plaćanja.
Postoji nekoliko standarada i
trendova te će se tek naknadno
vidjeti koji će prevladati.
Baza korisnika
Danas postoji velika baza
korisnika m-bankinga prema kojoj
se mogu promovirati mobilna
plaćanja.
SUTRA
Iako danas postoje određene prepreke prema implementaciji
mobilnih plaćanja, banke su spremne preuzeti rizik jer je to smjer u
kojem treba krenuti.
7

similar documents