Slaidid (pptx, 766 KiB)

Report
Infopäeva kava
 14.00-14.15 Tervitussõnad TLÜ e-õppe keskuselt
 14.15.-14.30 MOOC’ide ja e-kursuste konkurss TLÜ-s; Priit Reiska, TLÜ
akadeemiline prorektor
 14.30-15.00 Ümberpööratud klassiruum ülikoolis, Jüri Kurvits ja Marina
Kurvits
 15.00-15.30 BYOD (Bring Your Own Device) e. Võta Oma Seade Kaasa
rakendamise võimalused ülikoolis - tudengi perspektiiv; TLÜ
üliõpilased Piret Spitsõn, Kaia Kivitoa ja Triinu Lepp
 15.30-15.45 Turgutuspaus
 15.45 - 16.45 Äppi Hour: mängime ja katsetame erinevaid rakendusi ja
mänge, mida saab õppetöösse integreerida; Palmi Rätte, Kristjan Madalvee
 16.45 - 17.00 Lõpuviktoriin, võitjale üllatus!
Ürituse suhtlus, küsimused ja
tagasiside:
https://todaysmeet.com/infopaev
TALLINNA ÜLIKOOLI
E-ÕPPE KESKUS
VERONIKA ROGALEVITŠ
PALMI RÄTTE
TARMO LEHARI
KRISTJAN MADALVEE
E-õppe võimalused ja teenused
2 haridustehnoloogi
2 multimeediaspetsialisti
Koolitused töötajatele, individuaalne
nõustamine
Tehnika laenutamine, video/audio
salvestused, montaaž, Echo salvestused
Priit Reiska
MOOC’IDE JA E-KURSUSTE
KONKURSS TALLINNA ÜLIKOOLIS
MOOC
Massive Open Online Course – avatud
veebipõhine kursus, kus saavad osaleda
inimesed üle kogu maailma
Pakutakse paljude juhtivate ülikoolide poolt
Mõned keskkonnad: edX, Coursera, Udacity
Eesti näide: Tartu Ülikooli MOOC „Estimation
of measurement uncertainty in chemical
analysis“
Tallinna Ülikooli MOOC’ide konkurss
Kuulutati välja septembris 2014
TLÜ MOOC’i kriteeriumid:
Kursus on sisult ainulaadne;
Äratab huvi Tallinna Ülikooli vastu;
On mõeldud võimalikult laiale sihtrühmale
Kokku laekus 8 taotlust, millest valiti välja 2 :
„Sõnavabadus internetis“ (Mart Susi)
„Heakeelsuse kursus“ (Annika Hussar)
Ajakava, toetus ja teostus
1. etapp: jaanuar 2015: põhjalik kursuse
kava, toetus 1000 EUR’i
2. etapp: suvi 2015 – kogu kursus valmis,
toetus 1000-3000 EURi
2. etapi toetusega kaetakse
materjalide/ülesannete sisulist ja tehnilist
väljatöötamist
Tehniliselt toetab e-õppe keskus
E-kursuste konkurss
E-kursuste loomise jätkuv toetamine
Kuni 5 e-kursust aastas
Rahastus EAP-de arvu alusel
Toetuse saamise kriteeriumid
avatud e-kursused
kaasaegsete õpistenaariumite ja meetodite
kasutamine (ümberpööratud klassiruum,
probleemõpe, uurimuslik õpe jms.);
elukestvat õpet toetavad kursused
(täiendõppe- ja õpilasakadeemia kursused)
Rahvusvahelistumist toetavad kursused
(inglise- või mõnes muus keeles)
Konkursi korraldus
Korraldab e-õppe keskus
Toetust saavad e-kursused valib välja
komisjon
Taotlusi saab esitada sügisest 2015
E-kursuste lomist toetatakse 2016. a.
vahenditest
Ümberpööratud klassiruum ülikoolis
JÜRI KURVITS JA MARINA KURVITS
BYOD (Bring Your Own Device) e. Võta Oma Seade Kaasa
rakendamise võimalused ülikoolis
PIRET SPITSÕN, KAIA KIVITOA JA TRIINU LEPP
TURGUTUSPAUS
Äppi Hour
PALMI, KRISTJAN, TARMO
QR KOOD või RUUTKOOD
koodi oskavad lugeda
esimesena hakati
paljud seadmed;
kasutama
autotööstuses;
on olemas standard
visiitkaartide
mustvalge kujutis,
salvestamiseks
mille sisse saab ära
nutitelefoni;
peita infot;
koodi sisse saab peita QR koodi loomine ja
kasutamine on tasuta
internetiaadressi;
ja litsentsivaba.
QR koodiga on kõige kaugemale läinud
jaapanlased, keda saadavad need nüüd juba
sünnist surmani. Kasutavad nad neid
sünnitusmajades, aga ka surnuaedades, kus
hauaplaadi juurest on võimalik lahkunu kohta
lisainfot saada just QR koodi abil.
TEE ISE QR KOOD
https://www.the-qrcode-generator.com/
Millega oma nutiseadmes QR
koodi lugeda?
otsi telefoni rakendustepoest QR-code
scanner’it või QR-code reader’it
Telli rakendus
LIITREAALSUS
Fraasi augmented reality võtsid esmakordselt
1990. aastal kasutusele uurijad Thomas P.
Caudell ja David W. Mizell, kes töötasid välja
lennukompaniile Boeing ehitus- ja
tootmisprotsessi hõlbustava tarkvara (Caudell
& Mizell, 1992).
liitreaalsus võimaldab arvuti poolt
genereeritud informatsiooni tuua lisakihina
markeri kaudu otse või kaudselt
reaalmaailma.
see kiirelt arenev valdkond pakub
suurepärast võimalust muuta õppetegevus
elulisemaks, põnevamaks ja tõhusamaks.
liitreaalsus on leidnud kasutamist
õppetegevuses nii üldhariduskoolis kui
kõrghariduses: merenduses, keemias,
matemaatikas, bioloogias, füüsikas,
astronoomias, projekteerimises,
masinaehituses, keeleõppes jm.
AURASMA
http://www.aurasma.com
Elements 4D
Keemilised reakstsioonid ohutult
ColarMix
Pildid elama!
http://colarapp.com/
Viktoriin!
Mine veebibrauseris aadressile
kahoot.it või skänni paremal olev
ruutkood
Sisesta mängu pin ja oma nimi
Valikvastustega test, iga
vastusevariant on teatud värv
Värvi tähendus e.
vastusevarianditekst on nähtav
suurel ekraanil

similar documents