Geheime codes - 2014 - BBT

Report
1
2
3
Jean-François Champollion (1822)
Hiëroglyfen – Demotisch – Grieks
4
5
Kies een willekeurig getal tussen 100 en 999 met drie
verschillende cijfers. Voorbeeld. 539
953
359
- ______
594
495
+ ______
1089
6
DE STELLING VAN
7
1960 – Jean de Heinzelin
Belgisch Congo – 22 000 v. Chr.
Maankalender of rekenstaaf?
8
DECODEREN
9
MASTERMIND
Bulls and Cows
CODE: 4279
GOK: 1234 2 = bull 4 = cow
ZEESLAG
10
11
SAMUEL MORSE
12
binaire code
Wat is de binaire code
voor het getal 26?
En wat is de binaire
code voor het getal 2?
“Er zijn maar 10 soorten mensen:
zij die de binaire code begrijpen en zij die ze niet begrijpen”
13
14
QR = QUICK RESPONSE (1994)
www.gnomon.bloggen.be
15
Peloponnesische oorlog (5de eeuw v. Chr.) - Plutarchus
16
Rot 3
Frequentietabel van de letters in de Nederlandse taal
E 19.06%
O 5.87%
K 2.28%
Z 1.18%
N 9.41%
S 4.00%
U 1.93%
F 0.74%
T 6.74%
L 3.94%
B 1.80%
Y 0.29%
A 6.72%
G 3.14%
C 1.60%
Q 0.11%
R 6.45%
V 2.90%
P 1.59%
X 0.11%
I 6.44%
D 5.91%
M 2.41% H 2.32%
W 1.57% J 1.49%
Voordeel van Rot 13?
17
Blaise de Vigenère
(omstreeks 1550)
Waarom helpt een frequentietabel hier
niet bij het decoderen?
d d w x m i g n g e u w x r w r y g w
18
LUCHTVAART
Anthony Fokker
19
FOTOGRAFIE EN FILM
20
DRAADLOZE COMMUNICATIE
21
Polybiusvierkant: W wordt DA O wordt XF
Codewoord nodig
A-D-F-G-X : vijf Morsecodes nodig
ADFGVX-code laat ook cijfers toe
Code gekraakt door Georges Painvin
22
Decodeer de volgende boodschap.
Codewoord: OBUS.
STAP 1
23
STAP 2
STAP 3
STAP 4
24
Arthur Scherbius (1918)
25
26
Bletchley Park
27

similar documents