Prezentacja dla rodzicow. - Gimnazjum nr 12

Report
Slide 1

„Bezpieczna Dwunastka

w sieci”

prezentacja profilaktyczna
Gimnazjum nr 12
Opracował: Janusz Wróbel


Slide 2

Internet
• Internet to narzędzie – jest taki,
jak ludzie, którzy go używają
• Internet to bardzo ważne źródło
zdobywania wiedzy
• Internet to wielki plac zabaw
• Internet to kontakty bez granic
• Internet to szybkie i łatwe narzędzie
finansowe
• Internet to lepszy start w przyszłość


Slide 3

Internet
• Internet to narzędzie – jest taki,
jak ludzie, którzy go używają
• Internet to duże źródło pornografii
i materiałów przesyconych przemocą
• Internet to raj dla piratów komputerowych
• Internet to łatwość kontaktów, często
z dorosłymi o podtekście seksualnym
• Internet t również narzędzie dla złodziei
i oszustów


Slide 4

Zagrożenia
• Wyłudzenia
• Oszustwa
• Kradzieże


Slide 5

Zagrożenia
• Pornografia
• Przemoc


Slide 6

Zagrożenia
• Pedofile
• Erotomani
• itp.


Slide 7

Zagrożenia
• Netoholzm – uzależnienie takie samo
jak każde inne (nikotynizm,
alkoholizm itp.)
• Choroby związane z pracą przy
komputerze


Slide 8

Warto widzieć
• Zalety Internetu znacznie
przeważają nad jego wadami;
• Ciekawość dziecka jest rzeczą
naturalną;
• Anonimowość w Sieci jest tylko
pozorna;
• Internet jest dobry, źli bywają
jedynie ludzie, którzy go używają.


Slide 9

Nasze dzieci w sieci
internetowej
Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonych w
Polsce wśród dzieci w wieku 12-17 lat
korzystających z Internetu
• 90% dzieci używających Internetu korzysta z
serwisów umożliwiających komunikację on-line.
• 83% dzieci podaje obcym swój adres e-mail
• 53% dzieci podaje obcym swój numer telefonu
• 24% dzieci podaje obcym adres zamieszkania
• 46% dzieci przesyła obcym swoje zdjęcie
• 24% dzieci spotyka się z obcymi „poznanymi” w
Internecie


Slide 10

Gdzie słyszałeś o zagrożeniach
związanych z Internetem?
Ok. 1400 badanych

92,0%
76,0%

66,0%
54,0% 50,0%

44,0%

33,0%

inne

od
rówieśników

w radio

od rodziców

w szkole

w Internecie

w gazetach

16,0%

W telewizji

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%


Slide 11

Ankietowani rozpoznają
zagrożenia jednak nie potrafią
ocenić ich stopnia?
Chłopcy wykazują się znacznie wyższa
beztroską niż dziewczyny
Poczucie zagrożenia spada z wiekiem
badanych


Slide 12

Czy uważasz, że podawanie
obcym w Internecie
prywatnych danych np. adresu
lub telefonu może być
niebezpieczne?
3%
5%
41%

40%

zdecydowanie tak
raczej tak

11%

raczej nie
zdecydowanie nie
0%

20%

40%

60%

80%

100%

nie wiem


Slide 13

Czy uważasz, że spotkanie z
kimś poznanym w Internecie
może być niebezpieczne?

3%
23%

23%

40%

zdecydowanie tak

11%

raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nie wiem


Slide 14

Wykorzystanie Internetu

Porozumiewanie się za pośrednictwem
Internetu to najpopularniejsze formy
korzystania niego.


Slide 15

Z jakich usług internetowych
korzystasz?
110%
100%

96%
89%

90%

81%

80%
70%
60%
50%

40%

40%

40%

35%

30%

15%

20%

4%

10%

IRC

grupy
dyskusyjne

czaty

Gry
internetowe

serwisy P2P

e-mail

komunikatory

strony www

0%


Slide 16

Kontakty poprzez internet
Z ponad połową badanych próbowano
nawiązać niechciane rozmowy,
z czego ¼ została wystraszona tą
sytuacją.
Dzieci są stosunkowo bezpieczne dopóki
kontakt z obcymi jest jedynie poprzez
Internet.


Slide 17

Czy podałeś komuś poznanemu w
Internecie?
0,7% 13,6%
adres domowy 9,4%

76,3%
często

4,2%
nr telefonu

29,3%

zdjęcie 9,0%

19,1%

24,4%

47,4%

12,2%

kilka razy

raz

54,4%

nigdy
adres e-mail

35,0%

0%

10%

20%

7,8%

40,8%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

16,4%

90%

100%


Slide 18

Spotkania w rzeczywistości
64,5% badanych otrzymało propozycję
spotkania w rzeczywistości
37 % z taka propozycję przyjęło!!
Nie można spotkań takich wykluczyć,
ale należy wprowadzić
i bezwzględnie przestrzegać
określone zasady.


Slide 19

Kontakty w rzeczywistości
1. Rodzic musi być poinformowany o
takim spotkaniu
2. W spotkaniu powinny uczestniczyć
osoby towarzyszące – nigdy
pojedynczo
3. Spotkanie odbywa się w publicznym,
uczęszczanym miejscu


Slide 20

Kogo powiadomiłe(a)ś
idąc na spotkanie?
Koleżankę
17%

3%

rodziców lub
dorosłych
Nikogo
54%
26%

Inne osoby


Slide 21

Z kim poszedłe(a)ś
na spotkanie?
Sam(a)
1%
49%

inną osobą
z rodzicem
kolegą

46%

4%
1%

znajomym
dorosłym


Slide 22

Wnioski z ankiety
1. Dzieci są świadome zagrożeń, ale mimo
wszystko często pdejmują ryzyko.
2. Rodzice rzadko są traktowani przez dzieci
jako partnerzy do rozmów o Internecie.
Zwykle nic nie wiedzą o niebezpiecznych
zachowaniach swoich dzieci
3. Edukacja dotycząca Internetu musi
docierać do dzieci zarówno ze szkoły
jak i z domu


Slide 23

Kilka zasad dla poprawy
bezpieczeństwa
Rozmawiaj z dzieckiem o Internecie.
Poznaj formy jego aktywności w sieci.
Jeżeli dotychczas rzadko korzystasz z
Internetu niech dziecko będzie Twoim
przewodnikiem – odkrywajcie go
wspólnie.


Slide 24

Kilka zasad dla poprawy
bezpieczeństwa
Ustal, że chcesz wiedzieć o sytuacjach gdy
poczuje się skrępowane, zagrożone,
urażone itp. w związku
z korzystaniem z Internetu.
Ustal zasady nawiązywania kontaktów
bezpośrednich z osobami poznanymi w
Sieci
Reaguj spokojnie i nie drastycznie.


Slide 25

Kilka zasad dla poprawy
bezpieczeństwa
Ustal z dzieckiem jakich danych nie może
w żadnym wypadku podawać w Internecie
– adres, telefon, a jakie może
w uzasadnionym przypadku np. e-mail


Slide 26

Kilka zasad dla poprawy
bezpieczeństwa
Ustal zasady korzystania z komputera.
- czas
- miejsce
- nie tylko gry i komunikatory
Nie używaj komputera jako „Opiekunki dla
dziecka”


Slide 27

Kilka zasad dla poprawy
bezpieczeństwa
Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe strony
na adres: www.dyzurnet.pl


Slide 28

Zabezpieczenia programowe
dostępu do stron
niebezpiecznych w Internecie


Slide 29

Program ograniczający czas
przy komputerze
"Komputerowa Niania" to program do kontroli czasu
korzystania z komputera. Program umożliwia
administratorowi (np. rodzicowi) ograniczanie
użytkownikom komputerów (np. dzieciom) czasu
pracy i czasu połączeń telefonicznych .
Administrator przydziela hasło użytkownikowi i
wprowadza mu określony limit czasu pracy:
dzienny, tygodniowy lub/i miesięczny. Można np.
określić, że maksymalny dzienny czas pracy to 4
godziny, ale nie więcej miesięczne 40 godzin.


Slide 30

Strony szerzej zajmujące się
bezpieczeństwem w Sieci


www.kidprotect.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dyzurnet.pl
www.cert.pl
www.fdn.pl
www.pogotovie.pl
www.niebieskalinia.pl
www.saferinternetday.pl
www.fundacja-turleja.kei.pl


Slide 31

Dziękuję


similar documents