Demo Fuwa-Online - Human Capital Group

Report
Slide 1

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Welkom bij de demo-presentatie van de Bakkenistmethode Online van
Human Capital Group


Slide 2

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Na inloggen
Als
InWe
dit
voorbeeld
zullen
scherm
verschijnt
voor
selecteren
zijn deze
de
hetdetails
projectoverzicht,
functie
we van
dede
administratief
de
functiebeschrijving
functie
waarin
weergegeven.
medewerker
de te waarderen
invoeren
functies aangemaakt en geselecteerd worden


Slide 3

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

In
Na
Met
dithet
de
scherm
eventueel
tekst wordt
editorveranderen
de
kanfunctiebeschrijving
de tekst
van
naar
de status
eigen
ingevoerd.
inzicht
van deworden
beschrijving,
Door op
opgemaakt
‘wijzig’
wordt
te
overgegaan
klikken, verschijnt
tot de functiewaardering
een tekst-editor.


Slide 4

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Voor ieder competentiedomein
Tot slot wordtkan
demet
functie
behulp
ingedeeld
van referentieteksten het
juiste niveau voor de functie worden bepaald


Slide 5

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Uit het indelingsoverzicht
… en bijvoorbeeld
De indeling
wordt
functies
wordt
duidelijk
inonderbouwd…
een
hoe
functiegroep
de functie gewaardeerd
hoger
is
…vastgesteld
en aangemaakt.
ten opzichte
van vergelijkbare
functies…

De administratief medewerker wordt vergeleken met de
referentiefunctie administratief medewerker A…


Slide 6

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Het detailoverzicht
Het
…en
geeft
statusoverzicht
de de
voortgangsrapportage
gewaardeerde
per functie…
functie in detail weer


Slide 7

Selectie

Beschrijving

Waardering

Indeling

Procesoverview

Zoekfunctie

Naast
Dehet
Bakkenistmethode
zoeken op naam,Online
functietype
bevat en
eenfunctiegroep,
uitgebreide zoekfunctie
kan een functie
op basis van het waarderingsniveau worden gezocht


Slide 8

Heeft u naar aanleiding van deze demonstratie vragen
of wilt u nadere informatie omtrent mogelijkheden?

Neem dan contact op met
Ernst-Jan Bergman – tel. 06 – 5233 7986;
Wilma van Vuuren – tel. 06 – 1100 2704;
of stuur een e-mail naar [email protected]

Overige informatie over Human Capital Group vindt u
op www.hucag.nl.


similar documents