Послуги мережі Інтернет

Report
Slide 1

Глобальна мережа Інтернет.


Slide 2

Глобальна мережа Інтернет.

Інтернет – це глобальна
комп'ютерна мережа передавання
різноманітної інформації, що
об'єднує безліч локальних мереж
на всій земній кулі.


Slide 3

Протокол TCP/IP

Протокол TCP/IP – це мережний протокол, що
лежить в основі глобальної комп'ютерної
мережі Інтернет.


Slide 4

Протокол TCP/IP
TCP (Transfer Control
Protocol) - передача
даних за допомогою
розбиття на частини —
пакети.

IP-адреса доставки яка
додається до пакету

Згідно з протоколом IP
кожен пакет
доставляється до місця
Згідно з протоколом
призначення. Пакети
TCP передане
передаються з вузла на
повідомлення
вузол, причому
розбивається на пакети
маршрути для різних
на відправляє сервері і
пакетів можуть бути
відновлюється в
різними
початковому значенні
на приймаючому
сервері.


Slide 5

Протокол TCP/IP


Slide 6

IP-адреса
IP-адреса – це унікальна адреса, що надається
кожному комп'ютеру у мережі Інтернет;

IPv4
В 4-й версії IP-адреса являє собою 32-бітове число.
Зручною формою запису IP-адреси (IPv4) є запис у
вигляді чотирьох десяткових чисел значенням від 0 до
255, розділених крапками, наприклад, 192.168.0.1.
(у 2011 закінчилися всі адреси)
IPv6
У 6-й версії IP-адресу (IPv6) і має 128-бітове
уявлення. Адреси розділяються двокрапками (напр.
fe80: 0:0:0:200: f8ff: fe21: 67cf).


Slide 7

Доменна адреса

Доменна адреса – це унікальне ім'я комп'ютера
в мережі Інтернет; вона складається з імені
комп'ютера та переліку доменів, до складу яких
належить цей комп'ютер.
Домен – це область адрес мережі Інтернет.


Slide 8

Доменна адреса
ru - Росія

gov - державні

by - Білорусь

mil - военні

ua - Україні
kz - Казахстан

com- коммерційні

uk - Великобританія

edu - освіта

de - Німеччина

net - мережні

fr - Франція

org – інші організацї

it - Італія
us - США (рідко)


Slide 9

Послуги мережі Інтернет

Послуги мережі Інтернет – це функціональні
можливості мережі щодо задоволення
різноманітних потреб користувачів.


Slide 10

Послуги мережі Інтернет

Термінальний режим (Telnet) – це служба
віддаленого керування комп'ютером, яка
дозволяє підключатися до іншого комп'ютера за
протоколом служби Telnet та керувати
його роботою (в межах допуску, який
встановлено на тому комп'ютері).


Slide 11

Послуги мережі Інтернет
Телеконференції (Usenet) – це назва
широкого спектру послуг мережі Інтернет, які
дозволяють користувачам здійснювати
інтерактивне спілкування. Зазвичай
телеконференції надають можливість обміну
текстовими повідомленнями, але є й такі, що
дозволяють надсилати співрозмовникам
інтерактивне звукове та відеозображення.
Модерація (від англ. moderation – модерація,
стримування, регулювання) – попереднє
відсіювання некорисної інформації, що не
стосується теми телеконференції.


Slide 12

Послуги мережі Інтернет
Чат – це служба інтерактивного спілкування в
режимі реального часу IRC (англ. Internet
Relay Chat), яка забезпечує обмін
повідомленнями без затримки між їх
відправленням та
отриманням.
Форум – це поширений вид телеконференцій;
форуми організовуються для того, щоб
користувачі мали можливість висловити свою
думку відносно певної події чи явища,
подискутувати один з одним, поставити свої
запитання та отримати на них відповіді.


Slide 13

Послуги мережі Інтернет
Служба World Wide Web (скорочено WWW, в
перекладі з англ. "всесвітнє павутиння") –
це єдиний інформаційний простір, який
складається із взаємопов'язаних електронних
документів. З технічної точки зору WWW – це
послуга, яка надає можливість
користувачам мережі здійснювати перегляд
електронних документів, що розташовані на
інших комп'ютерах.
Web-сторінка – це окремий документ, з яких
складається простір WWW; зазвичай Webсторінки містять різноманітну інформацію:
текстову, графічну і навіть звукову та відео.


Slide 14

Послуги мережі Інтернет

Web-сайт (Web-вузол) – це група тематично
близьких Web-сторінок
Служба FTP – це послуга мережі Інтернет, яка
дозволяє пересилати за допомогою мережі
файли будь-яких форматів та розмірів.


Slide 15

Технічні особливості
Гіперпосила́ння (інколи гіперланка) — це
активний (виділеним кольором) текст,
зображення чи кнопка на веб-сторінці,
натиснення на яку (активізація гіперпосилання)
викликає перехід на іншу сторінку чи іншу
частину поточної сторінки.
За іншим визначенням гіперпосилання це
адреса іншого мережевого інформаційного
ресурсу у форматі URL (англ. Universal
Resource Locator), який тематично, логічно або
будь-яким іншим способом пов'язаний з
документом, у якому це посилання визначене.


Slide 16

Технічні особливості
Уніфікований локатор ресурсів (англ. Uniform
Resource Locator, URL) — стандартизована
адреса певного ресурсу (такого як документ, чи
зображення) в інтернеті (чи деінде).
Придуманий Т. Бернерс-Лі для використання у
WWW, Включає в себе назву протоколу
доступу (HTTP, FTP, telnet, gopher та ін.) і,
власне, шлях до ресурсу, формат якого
залежить від схеми доступу:
[[<протокол>://<сервер>[:<порт>][/<шлях>][/<фа
йл>[#<розділ>]]
http://raymond.ho.ua/phys/lab02/photo4.html


Slide 17

Технічні особливості
Браузер (англ. browser
— переглядач) —
програмне забезпечення для комп'ютера або
іншого електронного пристрою, як правило,
під'єднаного до Інтернету, що дає можливість
користувачеві
взаємодіяти
з
текстом,
малюнками або іншою інформацією на
гіпертекстовій веб-сторінці. Тексти та малюнки
можуть містити посилання на інші веб-сторінки,
розташовані на тому ж веб-сайті або на інших
веб-сайтах. Веб-переглядач з допомогою
посилань дозволяє користувачеві швидко та
просто отримувати інформацію, розміщену на
багатьох веб-сторінках.


similar documents