IP ja RP iseloomustus

Report
IP JA RP ISELOOMUSTUS
Ingrid Kokmann
STOM II
2013
SISSEJUHATUS



Inimese oklusioon kujuneb kraniofatsiaalse
kasvu, neuromuskulaarse arengu ja
hammaskonna koosmõjuna
Oklusioon hõlmab laiemas tähenduses kogu
stomatognaatset süsteemi normis ja patoloogias
Oklusioon kohaneb ja muutub kogu elu
OKLUSIOONI KIRJELDAMINE


Oklusioon on üla- ja alalõua hammaste
vastastikune funktsionaalne kontakt alalõua
erinevatel asenditel
Patsiendi oklusiooni kirjeldamiseks kasutatakse
mõisteid:
IP ehk interkuspaalasend ehk tsentraalne oklusioon
 RP ehk retrusiooniasend ehk tsentraalne suhe

INTERKUSPAALASEND



See on alalõua asend, mille korral hambad on
maksimaalses kontaktis
Nimetatakse ka habituaalseks oklusiooniks
IP on liikumiste lähte- ja lõpp-punkt mälumisel
ja tasakaaluasend
neelamisel
INTERKUSPAALASEND


Interkuspaalasend on keskne asend, millest
lähtuvalt saab vaadelda kõikide teiste liikumiste
ja asendite omapärasid
IP-st lähtuvalt sooritatakse näiteks:





protrusiooni
retrusiooni
laterotrusiooni
vaadeldakse hambumuskõrgust
vaadeldakse erinevaid juhitavusi jne
INTERKUSPAALASEND


Kontaktid IP-s on tagatud tugiköprude poolt, mis
omavad primaarset kontakti oponeeriva
hambaga ja aitavad säilitada hambumuse
kõrgust
Oponeeriva hambaga kontakti mitte omavaid
köpre nimetatakse mittetugiköprudeks
RETRUSIOONIASEND


See on alalõua asend, mille korral pähik on kõige
ülemises asendis liigeseaugus
Nimetatakse ka ligamentaarseks positsiooniks,
sest asendi tingib temporomandibulaarliiges
(ligamendid ja diski tagumine serv) mitte
hambumus
RETRUSIOONIASENDI OMADUSED
90% inimestest ei lange kokku IP-ga
 Vahe RP-IP liikumisel on keskmiselt 0,35 mm,
maksimaalselt kuni 1 mm
 Roteeruv liikumine
 Kontakt intsisiivide osas puudub
 Pähik on kontaktis diski tsentraalse kandva
osaga
 Osaleb mälumise lõppfaasi liikumises

IP JA RP


Mõlemad kuuluvad oluliste kliiniliste
kontseptsioonide hulka, mis on vajalikud
oklusiooni stabiilsuse säilitamiseks
Hea oleks, kui stabiilne alalõua asend IP-s või
RP-s säiluks elu lõpuni
TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
KASUTATUD KIRJANDUS
Loengumaterjalid
 M. Saag, R. Nõmmela “Hammaste anatoomia,
lõualuude ja hambumuse areng ja kasv”, Tartu
Ülikooli Kirjastus 2011


similar documents