Запліднення

Report
Slide 1

Ковтун І.М.

Біологічне значення
процесу запліднення.


Slide 2

Ковтун І.М.1. Що таке розмноження?
2. Які типи розмноження вам відомі?
3. Що таке статеве розмноження?
4. Що таке гамети, які вони бувають?
5. Що таке зигота?
6. Чим є квітка для рослин?
7. З яких частин складається
насінина квіткових рослин?
Розмно́ження (відтворення, репродукція) — біологічний процес, за допомогою якого
утворюються нові організми, відтворення собі подібних. Відомі способи розмноження
поділяються на два головних типи: статеве і безстатеве (нестатеве). Статеве
розмноження вимагає залучення двох індивідуумів, зазвичай різних статей. Стать
визначається типом статевих клітин, які вона утворює.


Slide 3

Ковтун І.М.

План уроку.
1. Що таке запліднення?
2. Етапи запліднення.
3. Форми запліднення?
4. Зовнішнє запліднення.
5. Внутрішнє запліднення.
6. Подвійне запліднення у квіткових рослин.


Slide 4

Ковтун І.М.

Запліднення(корінь слова – “плід”)
– процес злиття двох гамет протилежної статі
із утворенням заплідненої клітини – зиготи, з
якої розвивається новий організм.
 Умовами запліднення є:
1. ……… гамет;
2. ……… злиття …..;
3. ……. зиготи;


Slide 5

Ковтун І.М.

Гамети (грец. gametes —- чоловік та gamete — дружина) —
спеціалізовані статеві клітини, що мають гаплоїдний (половинний порівняно з соматичними клітинами) набір хромосом та слугують
засобом статевого розмноження.
При злитті гамет під час запліднення (при копуляції) формується
зигота, що є базою нового організму; відновлюється диплоїдність
організму.


Slide 6

Ковтун І.М.Проникнення
сперматозоїда в
клітку
Злиття гаплоїдних
ядер гамет
Активація зиготи до
поділу.


Slide 7

Ковтун І.М.

Ізогамія — це форма статевого
процесу при якому утворюються
та зливаються дві однакові за
будовою гамети.

Анізогамія — процес при якому
утворюються та зливаються два
типи гамет — чоловічі та жіночі,
що відрізнються будовою.
Виділяють окрему форму
анізогамії, що носить назву
оогамії.

Оогамія — форма анізогамії, при
якій жіноча гамета (яйцеклітина)
утворюється великою та
нерухомою, а чоловіча — значно
дрібнішою (сперматозоїд,
спермій). Оогамія притаманна
багатоклітинним тваринам, вищим
рослинам та деяким грибам.

Подвійне запліднення, статевий
процес в покритонасінних
рослин, при якому
запліднюється як яйцеклітина,
так і центральна клітка

зародкового мішка .


Slide 8

Ковтун І.М.

Зовнішнє запліднення більше
характерне водним
організмам. Чому?
Вода не має:
 великих змін температури,
 сухості повітря,
 різноманітних
випромінювань.
Вода згладжує всі ці впливи та
сприяє кращому
переміщенню статевих
клітин самців.
Яйцеклітини у свою чергу
виділяють особливі
речовини, які приваблюють
сперматозоїди лише
відповідного біологічного
виду. Це запобігає
міжвидовим схрещуванням.Slide 9

Ковтун І.М.

Внутрішнє запліднення
відбувається в органах
статевої системи самки
(або гермафродитної
особини).
Воно притаманне
більшості наземних
тварин (комахам,
плазунам, птахам,
ссавцям), а також
багатьом мешканцям
водойм (наприклад,
хрящовим рибам).


Slide 10

Ковтун І.М.


Характерне для:
Чоловіча гамета
називається:
Вона знаходиться в:
Жіноча гамета називається:
Вона розміщується в:
Спермії рухаються по:
Один спермій зливається із:
Другий спермій зливається
із:
Таке запліднення
називається подвійним тому
що:


Slide 11

Ковтун І.М.Біологічне значення
запліднення полягає
у тому, що внаслідок
злиття клітин з
різною спадковістю
при статевому
розмноженні
утворюється більш
життєздатне
потомство, ніж при
безстатевому
розмноженні


Slide 12

Ковтун І.М.

Самці багатьох тварин у
період спаровування
ведуть бійки за самок. Ці
сутички рідко коли
закінчуються смертю
одного із самців. Самка,
що спостерігає за
сутичкою, приходить у
стан готовності до
спаровування.
У шлюбних іграх тварин
дуже важливими є
сигнали, видимі органами
зору, тому їхнє
забарвлення служить для
приваблення партнера.
Дотики також відіграють
істотну роль під час
залицяння.
У період спаровування
самки багатьох тварин
стають дуже
полохливими, і самцям
доводиться їх
переслідувати.


Slide 13

Ковтун І.М.

У зиготі кожна пара
гомологічних хромосом
складається з однієї
батьківської, та однієї
материнської.
Таким чином, половина
спадкового матеріалу від
батька, інша половина від
матері.
Тут має місце комбінативна
мінливість і тому нащадки
не є точними копіями
одного з батьків.
Чому нащадки, отримані у
процесі злиття двох
статевих клітин, генетично
відмінні від своїх батьків?Зовнішнє:

Вода змінює негативні
впливи довкілля та сприяє
кращому переміщенню
статевих клітин самців.


Внутрішнє:

Забезпечується краще
збереження зиготи.

Назвіть переваги
зовнішнього і
внутрішнього запліднення


Slide 14

Ковтун І.М.У процесі запліднення утворюється: а)гамета,
б)зигота, в)спермій.
У тварин запліднення буває: а)зовнішнім,
б)середнім, в)внутрішнім.
Явище подвійного запліднення відкрив6
а)Навашин, б)Мендель, в)Вавилов.
Сперматозоїди і яйцеклітини називають:
а)зиготами,б)гаметами, в)генами.
Чому зародок покритонасінних має більший
запас поживних речовин?(ст. 121)


Slide 15

Ковтун І.М.

( на 6 балів)
Вивчити визначення: а)запліднення це …,
б)знати етапи запліднення і форми запліднення.
(на 7-8 балів) додатково
вивчити, які переваги мають зовнішнє і
внутрішнє запліднення.
(на 9-11 балів)додатково
вивчити схему подвійного запліднення у
квіткових рослин.


Slide 16

Ковтун І.М.

Ковтуном Ігорем
Миколайовичем


similar documents