Organogram AOPK ČR

Report
ŘEDITEL
Interní audit
Samostatný odbor právně-personální
Oddělení právní podpory
a veřejných zakázek
Oddělení personální
Samostatný odbor vnějších vztahů
Oddělení práce s veřejností
Samostatný odbor OPŽP
Oddělení mezinárodní spolupráce
Oddělení procesní a monitoringu
Oddělení realizace projektů
SEKCE VNITŘNÍCH SLUŽEB
SEKCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
Právní oddělení pro veřejnou správu
Odbor zvláštní ochrany přírody
Oddělení druhové ochrany
15 REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ
Samostatné oddělení organizační
II. RP SCHKO Slavkovský les
Samostatné oddělení investic
III. RP SCHKO Český les
Odbor finanční
IV. RP Ústecko
Oddělení souhrnného rozpočtu
V. RP Jižní Čechy
Oddělení programového financování
VI. RP Střední Čechy
Oddělení finanční účtárny
VII. RP SCHKO Kokořínsko
– Máchův kraj
Oddělení MZCHÚ
Oddělení CHKO
Oddělení EV L
Oddělení mzdové účtárny
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Oddělení ochrany krajiny
VIII. RP Liberecko
Odbor majetkový
IX. RP Východní Čechy
Oddělení správy majetku
Oddělení obecné ochrany přírody
Oddělení správy pozemků
Odbor péče o přírodu a krajinu
Oddělení péče o terestrické
ekosystémy
Oddělení péče o vodní
ekosystémy
Projektové oddělení
Odbor monitoringu biodiverzity
Oddělení sledování stavu
druhů živočichů
Oddělení sledování biotopů a
druhů rostlin
Odbor správy a podpory ICT
X. RP SCHKO Žďárské vrchy
XI. RP Jižní Morava
XII. RP SCHKO Litovelské Pomoraví
Oddělení správy sítě a systémů
XIII. RP SCHKO Jeseníky
Oddělení technické podpory uživatelů
XIV. RP SCHKO Poodří
XV. RP SCHKO Beskydy
Odbor Informačního
systému ochrany přírody
XVI. RP SCHKO Bílé Karpaty
Oddělení vývoje a správy aplikací
Oddělení technické správy dat
a datové podpory
Oddělení ÚSOP

similar documents