Антонета Шишкова

Report
Първите седем
Антонета Шишкова
(детски психолог)
Психичното развитие от ранна
детска до начална училищна възраст
• Как децата възприемат средата,
другите и себе си?
• Обичайно и необичайно поведение
през ранното детство.
• Ролята на езика и думите в
общуването с малкото дете.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Психичното развитие от ранна детска до
начална училищна възраст
• Детската привързаност.
• Интензивните емоционални реакции: гняв,
уплаха, желание, ревност.
• Как да сме по-близо, без да правим детето
зависимо от себе си?
• Ролите и правилата в семейството.
• Промените в ежедневието и как детето да се
адаптира по-лесно към новото.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Психичното развитие от ранна детска до
начална училищна възраст
1.Познавателно (когнитивно) развитие:
• Възприятие (зрително, слухово, тактилно,
двигателно)
• Внимание
• Памет
• Мислене
2. Емоционално – поведенческо съзряване.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Познавателно развитие от 0 до 3
• Възприятия: през първите месеци и
години от живота си, човекът е сетивно
същество. Малкото дете разчита найвече на своите възприятия и на
движението, за да изследва и изучава
света около себе си. След 3г. възраст,
детето става все по-социално
същество.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Познавателно развитие от 0 до 3
• Внимание: концентрация, обем,
устойчивост, разпределяемост,
превключваемост.
• Памет:
1) зрителна – ролята на зрителния
контакт в общуването с детето,
слухова памет;
2) краткосрочна и дългосрочна памет.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Познавателно развитие от 0 до 3
• Мислене:
причино-следствени връзки – защо
детето повтаря едно и също нещо
отново и отново (хвърля играчката и се
радва да му я доставим)?
абстракции – разбира ли детето до 3г.
метафоричния език?
символни представи – играта наужким.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Емоционално – поведенческо развитие
на детето от 0 до 3г.
• Емоциите: радост, тъга, гняв, страх. Всички те са
част от спектъра на чувствата, които
детето, колкото и да е малко, вече изпитва, но
не познава добре. Тук е ролята на възрастния да
покаже, че приема емоциите на детето като
нещо съвсем нормално, а когато “бурята ” е
преминала да обясни каква реакция би
предпочел. По този начин казваме на детето
не само как не бива, а даваме алтернатива на
нежеланото поведение.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Емоционално – поведенческо развитие
на детето от 0 до 3г.
• Детска депресия? Как изгежда? Какво може да я
породи?
Промените в поведението на малкото дете –
загуба на апетит, липса на иницитивност,
често мрънкане, мълчание или обратното –
агресия, избухливост, непрекъснато търсене на
внимание може да са индикатор за преживяване
на тревога или тъга. Въпросите “Защо?” не
са удачни в такъв момент.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
Емоционално – поведенческо развитие
на детето от 0 до 3г.
• Добре е внимателно да се проследят
промените и да се осигури близост с детето
(в играта му или привличането му в наша
дейност).
• Възможни причини: неочаквани промени в
ежедневието, загуба на близък човек или
обект на привързаност, емоционална
травма, преживян страх, натрупване на
неудовлетворение...
Емоционално – поведенческо развитие на
детето от 0 до 3г.
• Бащата и неговата роля за емоционалното
развитие на бебето и малкото дете.
Връзката на бебето с майката е неизменна и
симбиотична. Тази връзка не е достатъчна за
доброто развитие. Бащата внася ред,
спокойствие, стабилност както за майката,
така и за бебето. Също толкова важна е
ролята му да “отдели” детето, да се превърне
в модел за момчето и обект на привързаност
за момиченцето на 3г.
• Мястото до майката е заето от бащата. За
момчето на 3г. е важно да знае това.
Въпроси
• Познавателно развитие от 0 до 3г.
• Емоции и поведение при бебето и
малкото дете.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология (диагностика и
консултиране) BG-RP-1162
От 3 до 5
• Промени в познавателните функции:
вниманието се задържа за по-дълго; речта все
повече измества жестовете и двигателната
активност в стремежа на детето да получи
желаното от него; “терорът” на въпросите;
начало на съвместната игра с връстници;
готовност да остане само (напр., в детската
градина); паметта (вкл. слуховата) е
увеличила капацитета и възможностите си –
детето с готовност разказва
впечатленията си.
Антонета Шишкова: Детско – юношеска и училищна психология
(диагностика и консултиране) BG-RP-1162
От 3 до 5
• Подкрепа на
самостоятелността.
• Положителна обратна връзка
за усилията (дори да обува
пантофките на обратно).
• Нека се изцапа...
• “Ти можеш” vs. “Виж какво...!”
Въпроси
Благодаря за вниманието!
0887 198 702
http://psiholog.alle.bg
[email protected]

similar documents