Sporty zimowe

Report
Slide 1

Sporty zimowe !!


Slide 2

Menu:
Skoki narciarskie
 Saneczkarstwo
 Łyżwiarstwo
 Hokej
 Biatlon
 Zakończenie i podziękowaniaSlide 3

Skoki narciarskie


Slide 4

Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na
skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. Od 1924
roku jest konkurencją olimpijską na średniej skoczni, od
1964 także na dużej; Mistrzostwa Świata od 1925 na
średniej, od 1962 na dużej; od 1972 także Mistrzostwa
Świata w lotach; od 1953 roku prestiżowy Turniej
Czterech Skoczni, a od 1980 cykl zawodów składających
się na Puchar Świata.Celem jest wykonanie jak
najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu
skoczni. Na największych skoczniach, tzw. mamucich,
możliwe są skoki przekraczające 200 metrów (dyscyplinę
tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi). Ocenia się
odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku.Skoki
narciarskie są dyscypliną elitarną, właściwie niedostępną
dla amatorów. W wielu krajach (m.in. Finlandia,
Norwegia, Niemcy, Austria, Japonia, ostatnio również
Polska) bardzo popularne jest kibicowanie skoczkom.


Slide 5

Saneczkarstwo


Slide 6

Saneczkarstwo lub inaczej sport saneczkowy - jedna z
dyscyplin zaliczanych do sportów zimowych. Wyścigi na
sankach sportowych są rozgrywane na torach sztucznych lub
naturalnych, w konkurencji kobiet (jedynka) i mężczyzn
(dwójka). O zwycięstwie decyduje łączny czas przejazdów,
tzw. ślizgów.Saneczkowy sport na torach sztucznych jest od
1964 r. dyscypliną olimpijską, od 1914 są rozgrywane
Mistrzostwa Europy, od 1955 r. - Mistrzostwa Świata .
Rozwojem saneczkarstwa na świecie kieruje założony w
1957 Międzynarodowy Organ Saneczkowy (FIL) , w Polsce Polski Związek Sportów Saneczkowych, założony w 1957 r.
jako kontynuacja założonej w 1930 r. Sekcji Saneczkarskiej
przy Polskim Związku Narciarskim


Slide 7

Łyżwiarstwo
Wymieniamy trzy rodzaje łyżwiarstwa:
 Łyżwiarstwo szybkie
 Łyżwiarstwo figurowe
 Łyżwiarstwo synchroniczneSlide 8

Łyżwiarstwo


Slide 9

Łyżwiarstwo szybkie
Łyżwiarstwo szybkie to dyscyplina sportu, w której celem
zawodnika jest jak najszybsze przejechanie na łyżwach określonego
dystansu po torze lodowym. Łyżwiarze startują w parach i każdy z
nich jedzie na zmianę po torze wewnętrznym i zewnętrznym. Nie ma
większego znaczenia, czy zawodnik wygra, czy przegra ze swoim
rywalem z pary, ważny jest natomiast czas, jaki osiągnął (przy
ustalaniu klasyfikacji bierze się pod uwagę czasy wszystkich
zawodników).Światową czołówkę w łyżwiarstwie szybkim stanowią
obecnie zawodnicy pochodzący z Holandii, gdzie dyscyplina ta
cieszy się dużą popularnością. Coraz większą rolę odgrywa
nowoczesny sprzęt, przede wszystkim kostiumy zawodników, które
muszą cechować się dobrą aerodynamiką .Odmianę łyżwiarstwa
szybkiego stanowią zawody rozgrywane na krótkim torze (ang. sport
track). W tej konkurencji w wyścigu startuje kilku zawodników. W
odróżnieniu od zawodów na długim torze liczy się tutaj miejsce, które
zawodnik zajmie w wyścigu. Do czołówki światowej należą łyżwiarze
z krajów azjatyckich.


Slide 10

Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo figurowe - zimowa dyscyplina sportu, polegająca na
jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów:
skoków, piruetów, kroczków oraz podnoszeń. Jest to sport podobny
do gimnastyki artystycznej, więc wymaga również zdolności
tanecznych, poczucia rytmu, dobrej giętkości ciała oraz koordynacji
ruchów. Dlatego też łyżwiarze trenują balet jak i gimnastykę. Zawody
rozgrywane są indywidualnie bądź w parach. Łyżwiarstwo figurowe
jest jedną z dyscyplin Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jest ono
jednym z najpopularniejszych sportów zimowych.
Łyżwiarstwem figurowym na świecie kieruje Międzynarodowa Unia
Łyżwiarska (International Skating Union, ISU), która została
założona w 1892. Natomiast w Polsce działa Polski Związek
Łyżwiarstwa Figurowego.


Slide 11

Łyżwiarstwo synchroniczne
Łyżwiarstwo synchroniczne jest odmianą łyżwiarstwa figurowego,
w ramach której rywalizują między sobą drużyny (tzw. formacje),
składające się z od 14 do 21 osób (płeć nie ma znaczenia), które do
wybranej wcześniej muzyki prezentują swoje układy. Jest tu
zdecydowanie mniej skoków i piruetów. Znacznie istotniejszym
elementem są kroki i przejścia.
Dyscyplina ta jest szczególnie popularna w USA, Kanadzie i krajach
skandynawskich. W Polsce trenują na chwilę obecną trzy formacje
juniorskie – w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.
Łyżwiarze synchroniczni, jeżdżący w kategorii seniorów, mają od
niedawna własne Mistrzostwa Świata (wcześniej występowali na
nieoficjalnych mistrzostwach zw. challengami). Juniorom wciąż
pozostają narazie tylko mistrzostwa nieoficjalne. Wszystkie kategorie
wiekowe, oprócz mistrzostw świata, mają możliwość startów także w
wielu innych zawodach międzynarodowych i krajowych.


Slide 12

Hokej


Slide 13

HOKEJ NA, gra sport. prowadzona na lodowisku (30 × 61 m),
otoczonym bandami, podzielonym liniami na 3 strefy, pomiędzy
drużynami składającymi się z 6 zawodników (jeżdżących na łyżwach):
bramkarza, 2 obrońców, 3 napastników (zawodników podczas gry
można wymieniać, stąd liczba graczy w drużynie może wynosić do 22),
wyposażonych w kije (dł. 147 cm), zakończone łopatkami, którymi
uderzają czarny, gumowy krążek, w celu wstrzelenia go do bramki
przeciwnika (szer. 183 cm, wys. 122 cm); efektywny czas gry wynosi
60 min i jest podzielony na 3 tercje z 10-minutowymi przerwami;
przekroczenia przepisów (faule) są karane usuwaniem winnego na
ławkę kar na 2, 5 lub 10 min w zależności od stopnia przewinienia,
a nawet całkowitym wykluczeniem z gry.


Slide 14

Biatlon
Biatlon, biathlon, dwubój zimowy - zimowa dyscyplina sportu,
łącząca biegi narciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu na
określonym dystansie (zwykle od 5 do 20 km), w czasie którego
zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy, przyjmując
pozycję stojącą lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów.
Rozgrywane są też różne konkurencje drużynowe.
Biatlon jest popularną dyscypliną w Niemczech i części Skandynawii.


Slide 15

Zakończenie i podziękowania:

Wykonał:
Mateusz Polaszek
Z klasy:II B WZ


similar documents