Recykling

Report
Slide 1


Slide 2

Celem recyklingu jest
ograniczenie zużycia
surowców naturalnych
poprzez wtórne
wykorzystanie odpadów oraz
uświadamianie ludziom jak
ważne jest dbanie o naszą
planetę


Slide 3

ODPADY

MAKULATURA

PLASTIK

ELEKTROŚMIECI

SZKŁO

ODPADY
KOMUNALNE


Slide 4


Slide 5

Składowanie to jedna z najprostszych oraz
najgorszych metod pozbywania się śmieci


Slide 6

Niektóre odpady takie jak opony,
smary i oleje należy poddać
procesowi utylizacji

Głównymi procesami w tym przypadku jest
spalanie w odpowiednich kotłach


Slide 7

Głównym procesem
utylizacji odpadów
komunalnych jest
kompostowanie dzięki
któremu otrzymuje się
nawóz wysokiej jakości


Slide 8

Jedna najlepszych
metod ochrony
środowiska, której
głównym celem
jest ograniczenie
zużycia surowców
naturalnych oraz
zmniejszenie ilości
śmieci


Slide 9

Pomagać środowisku możesz codziennie wykonując proste czynności
takie jak segregacja śmieci !
Wystarczy tylko chcieć 


Slide 10

Oto kilka najważniejszych przykładów korzyści z recyklingu:
bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych (nawet ponad 80
procent)
redukcja ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich
utrzymania przez gminy
mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
obniżenie zużycia surowców naturalnych
ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na
nowe
zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków


Slide 11


Slide 12

Pojemniki zielone- szkło kolorowe
Pojemniki żółte- aluminium
Pojemniki niebieskie- papier
Pojemniki brązowe- baterie i odpady toksyczne
Pojemniki białe – szkło białe


Slide 13

Do śmietnika nie można wyrzucać:
- baterii
- elektrośmieci
- opakowań po zużytych lekach
i chemikaliach


Slide 14

Wyczerpane baterie oddaje się do
pojemnika do tego celu przeznaczonego
Opakowania po zużytych lekach można
oddać do aptek

Elektrośmieci można oddawać podczas
zbiórek zużytego sprzętu


Slide 15

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Są to zużyte, przestarzałe lub
zepsute pralki, lodówki,
komputery, telefony, świetlówki i
żarówki energooszczędne,
telewizory, sprzęt audio, żelazka,
telefony, wiertarki i inne podobne
sprzęty zasilane na prąd lub na
baterie.


Slide 16

Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje
opałowe, a nawet meble.

Pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są
groźne dla środowiska naturalnego, gdyż
proces ich rozkładu wynosi nawet kilka
tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane
odpady uwalniają toksyczne substancje,
które następnie przenikają do gleb i wód
gruntowych. Niebezpieczne jest również
samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z
uwagi na uwalniane substancje trujące.
Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku.
Plastikowa butelka rozkłada się 500 lat !


Slide 17

Nadają się w całości do recyklingu. Proces można przeprowadzać
wielokrotnie bez strat w jakości materiału !
Wykorzystanie odpadów aluminiowych
to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja
aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze
skażeniem gleby, wód i powietrza.
Poprzez odzysk i recykling
aluminium, zanieczyszczenie powietrza
zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a
zużycie energii jest zredukowane o
95%.
Aby wyprodukować jedną puszkę z aluminium potrzebne jest tyle
energii ile do wyprodukowania 20 butelek ze szkła wielokrotnego
użytku.


Slide 18

Jest doskonałym surowcem wtórnym, gdyż może być przetworzone
bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio !

Mimo że odpady szklane nie
stanowią bezpośredniego zagrożenia
dla środowiska, ich ponowne
wykorzystanie niesie za sobą
korzyści ekologiczne.
Wykorzystanie stłuczki szklanej
niweluje poziom emisji dwutlenku
węgla i trujących związków,
towarzyszących produkcji szklanych
opakowań. Wpływa także na
zmniejszenie ilości odpadów tego
typu na wysypiskach.


Slide 19

Papier może zostać zużyty wielokrotnie oszczędzając drewno i wodę !
Przetwarzając makulaturę
oszczędzamy wodę, zmniejszamy
zanieczyszczenie powietrza przez
papiernie oraz zyskujemy miejsce na
składowiskach. Powtórne
wykorzystanie tony papieru to
oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys.
litrów wody i 7 m3 miejsca na
składowisku.


Slide 20

Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować
jedną bluzę z polaru
Energia odzyskana z przetworzenia jednej
torby plastikowej pozwala np. przez 10
minut oświetlać pokój 60-watową
żarówką.
Ponowny przerób stosu gazet o wysokości
125cm pozwala na uratowanie
sześciometrowej sosny. Wyprodukowanie
1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.


Slide 21

Przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych
zaśmiecają nasze środowisko od 100 do 1000 lat!
Nie ulegną one rozkładowi pod wpływem wody, a
do gleby przenikną z nich toksyczne substancje.
4000 lat to czas rozkładu szkła, chociaż
właściwie raz wyprodukowane, nigdy nie
ulegnie rozpadowi. Ważne jest natomiast,
że może być przetwarzane nieskończoną
ilość razy.
80 do 100 lat trzeba, aby rdza zaatakowała stal
pokrytą warstwą cyny i farby.
Aluminium rozkłada się wolniej (nawet 100 lat), gdyż
jest mniej wrażliwe na korozję.


Slide 22


Slide 23

W miarę wzrostu liczby ludności na świecie i kurczenia się zasobów
naturalnych, recykling tworzyw sztucznych będzie stanowić alternatywę dla
eksploatacji nietkniętych zasobów.


Slide 24

W miarę wzrostu liczby ludności na świecie i kurczenia się zasobów
naturalnych, recykling tworzyw sztucznych będzie stanowić alternatywę dla
eksploatacji nietkniętych zasobów.


Slide 25

Głównym zagrożeniem dla populacji wielu zwierząt jest działalność
człowieka. Na skutek szerokorozumianego niszczenia przyrody wiele
gatunków traci swoje siedliska.


Slide 26

Śmieci powodują śmierć wielu zwierząt, które dławią się plastikowymi
butelkami i siatkami foliowymi.


Slide 27

Większość ran u morskich ssaków , to uszkodzenia wywołane przez
zaplątanie się w śmieciach. Najczęściej są to plastikowe taśmy, gumowe
opaski albo liny i sieci.


Slide 28


similar documents